Motto: Schoenmaker, blijf bij je leest

Loopt u met plannen rond om een bedrijf te kopen of uw bedrijf te verkopen? Lees dan aandachtig door. Ik kom namelijk (te) vaak tegen dat ondernemers op eigen houtje gesprekken met een bedrijf hebben gevoerd en ‘de deal’ in alle daadkracht al min of meer beklonken is.

Zonder het enthousiasme van daadkrachtige ondernemers te willen bekoelen, durf ik te stellen dat u zich hiermee haast per definitie tekortdoet. Een bedrijfsovername gaat namelijk verder dan het kennen van de activiteiten die het bedrijf uitoefent of het kennen van de kansen in de markt waarin het opereert.

 

De toegevoegde waarde van een adviseur bij bedrijfsovername

Dát zijn immers typisch de zaken waarin u als ondernemer al vele jaren kennis en ervaring hebt opgebouwd. Dé reden waarom u als ondernemer succesvol bent geworden.

De vraag is in hoeverre u als ondernemer kundig, écht kundig, bent op het gebied van alle aspecten die bij een bedrijfsovername komen kijken. Kun je als ondernemer een bod goed uitbrengen of beoordelen als er niet vooraf door een deskundige een waarde-indicatie is afgegeven? In hoeverre zijn de typische waardebepalende factoren (zogenaamde ‘value drivers’) van de onderneming in kaart gebracht? Welke value drivers kunnen eigenlijk nog beter ontwikkeld worden?

Deze zogenaamde ‘mindere punten’ kunnen eenvoudig door de andere partij als nadeel in de onderhandelingen gebruikt worden. Laat u bijstaan door een ervaren adviseur als Arpentus en we zorgen er door een handige aanpak voor dat die punten juist als een duidelijk voordeel voor de andere partij geponeerd worden.

Belangrijk is om, voorafgaand aan de onderhandelingen, een verdieping door te voeren ten aanzien van de strategische voordelen die de koper krijgt bij de overname. Te vaak wordt bij een overnametransactie gefocust op de prijs. Natuurlijk is die van belang, maar daarnaast óók talloze andere aspecten. En dat wordt helaas te vaak onderschat.

 

Belangrijkste tip bij bedrijf overnemen

Laat u op tijd bijstaan, al vóór de gesprekken met de andere partij plaatsvinden. Hoe eerder de adviseurs van Arpentus ingeschakeld worden, hoe beter we u als kopende of verkopende partij kunnen begeleiden in de aanloop naar én tijdens de onderhandelingen.

Immers, als verkoper moet u de afspraken zodanig vastleggen, dat de koper niet met allerlei claims de koopsom bovenmatig kan terugvorderen mocht daar ‘post transactie’ reden voor blijken te zijn.
Anderzijds moet u ook als koper de afspraken op een juridisch beschermende manier beklinken, zodat u aanspraak op de verkoper kunt maken als daartoe reden is. Denk hierbij aan belangwekkende omissies of schades, die pas na de overname aan het licht komen.


Bedrijfsovername: belangrijke vragen

Talloze vragen moeten bij elke aan- of verkoop vooraf de revue passeren. Een greep hieruit ziet u als u op onderstaande link klikt. Deze vragen raken slechts een klein deel van de aandachtspunten die van belang zijn bij een overname. Op al die aandachtspunten anticiperen wij in nauw overleg met u als ondernemer tijdens de voorbereiding van de overname.

VRAGEN DIE TOT HOOFDBREKENS KUNNEN LEIDEN

 • ​Is mijn bedrijf wel klaar om te verkopen of vormt een periode van ‘value management’ juist een betere aanloop naar een verkoop?
 • Welke informatie moet ik vóór de bieding verstrekken aan de kopende partij? Welke informatie helpt om mijn onderhandelingspositie te versterken? En welke informatie hoef ik pas in de dataroom te verstrekken?
 • Weet ik als ondernemer welke aspecten in het boekenonderzoek als negatief, dan wel als positief kunnen worden uitgelegd? En hoe bevindingen in het boekenonderzoek kunnen leiden tot vrijwaringen en garanties, die ingeroepen kunnen worden na de transactie?
 • Aan welke voorwaarden wil ik als verkoper dat een bieding voldoet? Aan welke aspecten wil ik dat door de koper in die bieding (gespecificeerd) aandacht wordt besteed?
 • Als een partij interesse toont in mijn bedrijf, hoe koop ik dan voldoende tijd om me kwalitatief goed voor te bereiden? Hoe houd ik de regie in dit proces?
 • Welke informatie wil ik als koper hebben, alvorens ik een bieding uitbreng?
 • Hoe dek ik mijn positie goed af in een geheimhoudingsverklaring? Welke bepalingen moeten hierin worden opgenomen?
 • Welke overnamestructuur is te prefereren? Is het beter een activa / passiva-transactie te doen en wat zijn de voordelen van een aandelentransactie?
 • Welke afspraken maak ik over schulden of ‘vrije gelden’ die in het bedrijf zitten? En over de mogelijke claims die nog gaan komen?
 • Hoe schat ik de voor een normale bedrijfsvoering benodigde werkkapitaalpositie in? Wat betekent dat voor koper en wat voor verkoper? Zeker bij een onderneming met een seizoenspatroon is dit doorgaans een heikel punt van discussie.
 • Op welke datum vindt de verkoop (economisch) plaats? En wat zijn de afspraken die ik moet maken voor de periode tot de notariële overdracht van de aandelen of het onroerend goed?
 • Wat spreek ik af over de positie van het zittende management?
 • Welke afspraken worden gemaakt met de verkopende aandeelhouders? Blijven zij betrokken? Voor welke termijn? Houden zij aandelen? Krijgen ze een managementovereenkomst? Krijgen ze juridisch en fiscaal de status van werknemer?
 • Wat moet ik regelen ingeval de samenwerking toch niet zo loopt als partijen gehoopt hadden?
 • Wat als de resultaten na overname blijken tegen te vallen?
 • En wat als deze resultaten juist beter zijn dan bij de transactie voorgesteld? Kan ik als verkopende partij dan nog meeprofiteren?
 • Wil en kan ik als verkoper een aandelenbelang in de kopende partij verwerven? Zo ja, op welk niveau in de vennootschappelijke structuur gebeurt dat dan? Tegen welke waarde? Hoe, wanneer en tegen welke prijs kan ik de aandelen die ik als verkopende partij nog houd, in de toekomst alsnog verkopen?
 • Hoe borg ik mijn belangen als aandeelhouder ‘post transactie’ als ik in een eventuele minderheidspositie ben beland?

Kortom: speelt u met de gedachte om een bedrijf aan te kopen of uw bedrijf op termijn te verkopen? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak. We hebben een team van uiterst ervaren adviseurs, die u gegarandeerd van uitstekend advies zullen voorzien. Aarzel niet. U belt ons nooit te vroeg!

 

Over Arpentus B.V.
Wij zijn een gespecialiseerde zelfstandige en onafhankelijke M&A-onderneming binnen de Visser & Visser groep. De kern van onze activiteiten bestaat uit het begeleiden en adviseren van ondernemingen en organisaties bij aan- en verkoop, waarderingen, value management en fundingsvraagstukken (debt / equity). Onze medewerkers zijn zowel ervaren als hoogopgeleid in deze specifieke vakgebieden.
Voor een kennismaking met ons team en voor een uitgebreidere toelichting op onze werkzaamheden verwijzen wij u naar onze website: www.arpentus.nl.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur