De krapte op de arbeidsmarkt. Een tijdelijk contract dat niet is verlengd of afscheid moeten nemen van een werknemer vanwege de coronacrisis, terwijl er nu (gelukkig!) wél volop werk is en u extra handen nodig heeft. Het welbekende gras dat bij een andere werkgever of in een andere sector groener leek, maar dat niet was. Het zijn voorbeelden van situaties die zich voor kunnen doen, waardoor een nieuwe start van de uit dienst getreden werknemer gewenst is. Belangrijk is dan om in ieder geval te weten wat u die terugkerende werknemer - vanuit het arbeidsrecht bezien - bieden kunt. Oftewel: welke nieuwe arbeidsovereenkomst mag u arbeidsrechtelijk afsluiten? Niet in elke situatie zult u direct voor onbepaalde tijd kiezen, zelfs niet in tijden van krapte. En zeker niet als bepaalde tijd ook een optie is.

 

Langer dan 6 maanden uit dienst

Het is daarom goed te weten met welke regels u binnen het arbeidsrecht te maken heeft. U weet dan in elk geval vooraf wat de mogelijkheden zijn en kunt u die - indien gewenst - ook benutten. Het voorkomt bovendien een aanbod dat arbeidsrechtelijk niet juist is. Iets dat u niet wilt, ongeacht of dit als werkgever in uw voor- of nadeel is.

Is de terugkerende werknemer langer dan 6 maanden geleden uit dienst getreden? U kunt dit arbeidsrechtelijk dan hetzelfde behandelen in vergelijking met het aannemen van een nieuwe werknemer, die nooit eerder bij u gewerkt heeft. Op basis van het burgerlijk wetboek mag u dan 3 arbeidsovereenkomsten binnen een periode van 3 jaar sluiten met een proeftijd in het eerste contract. Verder bent u vrij als het gaat om het aanbieden van een functie, salaris en arbeidsvoorwaarden. Bent u als werkgever aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gebonden? Dan gelden de bepalingen zoals daarin bepaald.

 

Korter dan 6 maanden uit dienst

Indien de tussenliggende periode sinds de uitdiensttreding 6 maanden of korter is, gelden op grond daarvan wel specifieke arbeidsrechtelijke regels waar u rekening mee dient te houden. Dit verschilt per situatie zoals die zich voordoet. Zo speelt bijvoorbeeld een rol op welke wijze de arbeidsovereenkomst is beëindigd en of de terugkeer in dezelfde of een andere functie is. Dit is niet altijd zwart-wit maar kan twijfelachtig zijn, terwijl het wél bepalend is. Best lastige kost als u met deze materie onvoldoende of niet bekend bent en dit zich een keer voordoet. Ik adviseer u dan om hierover advies in te winnen. Wij kunnen u in dit soort situaties de duidelijkheid geven die nodig is. Bent u in deze materie op zich wat meer thuis, maar wilt u graag een check door ons? Begrijpelijk, ook hiervoor kunt u contact opnemen.

 

Financiële consquenties vermijden

Twijfelt u of een cao (nog) van toepassing is? Vermoedt u dat een (andere) cao van toepassing wordt of dat kan worden, vanwege bijvoorbeeld veranderde bedrijfsactiviteiten? Wij kunnen dit voor u beoordelen, zodat u daar bij het maken van afspraken (al) rekening mee kunt houden. Acties die ertoe bijdragen dat u niet onnodig of onbedoeld bepaalde toezeggingen doet, terwijl u daartoe niet verplicht bent. De financiële consequenties die hiermee samenhangen kunnen fors oplopen. Als ondernemer heeft u hiervoor vast een ander bestedingsdoel!

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur