Even terug in de tijd... In de loop der jaren zijn er door mijn vader al behoorlijk wat landkaarten aangeschaft. De landkaarten van België, Duitsland en Frankrijk zijn favoriet. Waar gaan we dit jaar naartoe? Er wordt wat ingezoomd op de gebieden waar we nog niet zijn geweest. Het ANWB-boekje wordt erbij gepakt en samen met mijn zussen kijk ik aan de hand van de pictogrammen of er wel een riviertje of een zwembad aanwezig is op de camping. Als je geluk had, stond er ook nog een kleine foto bij. Hoe goed wij het ANWB-boekje ook hadden uitgeplozen wanneer we op de bonnefooi naar Frankrijk gingen, de verwachtingen vielen wel eens tegen. Dan was een rivier eerder een stroompje waar je net in kon pootjebaden.

En dit jaar? Op de bonnefooi? Waarschijnlijk niet... De vaccinaties gaan gestaag door, vakantielanden gaan weer mondjesmaat open en de drang om eindelijk weer eens met vakantie te gaan is groot. Tijd voor werkgevers om een aantal zaken goed te regelen.

1. Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli

Op 1 juli 2021 vervallen de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2020 hebben opgebouwd (tenzij iets anders is afgesproken). Dat is elk jaar het geval, maar doorgaans hebben de meeste werknemers hun wettelijke dagen op 1 juli van het volgende jaar wel opgemaakt. Dit jaar is dat voor veel werknemers anders. Werknemers die niet konden werken vanwege de coronamaatregelen, bijvoorbeeld omdat ze in de horeca, een pretpark of in een winkel werkten, hadden al vrij. Op vakantie konden ze niet, dus reden om vakantiedagen op te nemen hadden ze niet. Maar ook werknemers die thuis hebben gewerkt of op de werkvloer aan het werk waren, hebben vaak veel minder vakantiedagen opgenomen. Een reisje naar Frankrijk zat er immers niet in.

Hierdoor hebben meer medewerkers dit jaar te maken met een overschot aan wettelijke vakantiedagen die op 1 juli aanstaande vervallen. Als werkgever kun je drie dingen doen:

  1. Informeer je medewerkers dat de wettelijke vakantiedagen per 1 juli 2021 vervallen.
  2. Wil je niet dat medewerkers massaal verlof opnemen, biedt de medewerkers aan om de vervaltermijn ter verlengen.
  3. Geen tijd gehad om vakantiedagen op te nemen? Laat dan weten dat deze vakantiedagen niet meer vervallen, maar na vijf jaar verjaren.

Let op: Afkopen van wettelijke vakantiedagen mag niet. Wettelijke vakantiedagen mogen niet worden ingewisseld voor geld gedurende het dienstverband. Het enige moment waarop werknemers wettelijke vakantiedagen mogen afkopen, is wanneer zij aan het einde van hun dienstverband wettelijke vakantiedagen over hebben. Die mogen (moeten) aan het einde van het dienstverband met werknemer worden afgerekend.

2. Reizen naar het buitenland

Op dit moment geldt het dringende advies om in quarantaine te gaan bij terugkomst uit een hoogrisicogebied (code oranje). Dat advies blijkt slecht te worden opgevolgd. Daarom heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend dat mensen die uit een hoogrisicogebied komen verplicht om in quarantaine te gaan. Die quarantaine duurt tien dagen, maar kan worden verkort als men na vijf dagen quarantaine negatief test op het coronavirus.

  • Verplichte quarantaine: Reizigers moeten als zij naar Nederland komen een verklaring bij zich hebben waarin reis- en contactgegevens staan en zijn zelf verantwoordelijk voor een geschikte quarantaineaccommodatie. Overtreding van de quarantaineplicht kan leiden tot in ieder geval een bestuurlijke boete van € 435 of een last onder dwangsom die afhankelijk is van de situatie en wordt opgelegd door de burgemeester.
  • Verplichtingen bij reizen met eigen vervoer, per boot, trein of bus: Het wetsvoorstel regelt ook de verplichting om over een negatieve testuitslag te beschikken als je met eigen vervoer naar Nederland reist uit hoogrisicogebieden. Voor reizigers per auto betekent het wetsvoorstel dat zij bij het binnenrijden gecontroleerd kunnen worden op het bezit van een negatieve testuitslag en een quarantaineverklaring. Wie per boot, trein of bus ons land binnenkomt, wordt door de vervoerder gecontroleerd. Voor alle hoogrisicogebieden geldt vanaf de ingang van de wet de negatieve testverplichting. Enkel voor de zeer hoogrisicogebieden geldt de quarantaineplicht.
  • Duidelijk regels vooraf communiceren: Als werknemers dus op vakantie gaan naar een oranje gebied, kunnen zij – tenzij ze de mogelijkheid hebben om thuis te werken – minimaal vijf en maximaal tien dagen niet werken nadat ze van vakantie zijn teruggekeerd. Dan moeten ze immers in quarantaine. De vraag die dan opkomt is: wie draait er op voor die extra vrije dagen? Om discussie daarover te voorkomen, is het goed om de medewerkers ruim van tevoren duidelijk te maken welke regels gelden. Moeten medewerkers extra vakantiedagen opnemen als ze naar een ‘oranje’ vakantiebestemming gaan om aan hun quarantaineplicht te voldoen? En wat als ze naar een geel gebied reizen dat tijdens de vakantie oranje wordt? Als werknemers vooraf weten wat de consequenties zijn, dan staat de werkgever vele malen sterker in een discussie over wie voor de quarantainetijd opdraait. De werknemer kiest er in dat geval namelijk zelf voor om het risico te nemen. Dan is het risico ook voor zijn eigen rekening. Bovendien geldt dan: gelijke monniken, gelijke kappen.

3. Vakantieroosters

De verwachting is dat Nederlanders massaal vakantie gaan boeken als blijkt dat de coronabeperkingen aankomende zomer worden versoepeld. Daar komt bij dat medewerkers die reizen naar een land met code oranje (of een land dat tijdens het bezoek code oranje krijgt) een minimale quarantaineplicht van vijf dagen hebben. Als de bezetting al krap is, dan zorgt dat nog voor extra personeelstekorten.

Om teleurstellingen te voorkomen, maar ook om te zorgen dat iedereen gelijk wordt behandeld, is het goed om aan alle medewerkers bij voorbaat te laten weten welke vakantieaanvragen in aankomend zomerseizoen wel en welke niet (kunnen) worden gehonoreerd.

Let op: Als een werknemer een schriftelijke vakantieaanvraag indient, dan moet de werkgever, als hij de aanvraag wil weigeren, dat binnen twee weken na indiening van het verzoek doen. Na het verstrijken van deze termijn, is de vakantie overeenkomstig de wensen van de werknemer vastgesteld.


Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur