Vanuit de Branchegroep Zorg van Visser & Visser begeleiden wij veel jonge huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten bij de start van hun praktijk. Tijdens de Online Dag van de Praktijkhouder 'Starten & Stoppen' op donderdag 29 april 2021 gaan wij in op enkele belangrijke fiscale aandachtspunten bij de start of overname. In dit artikel behandelen wij enkele fiscale aandachtspunten op hoofdlijnen. Bij de Dag van de Praktijkhouder gaan wij dieper in op de verschillende aspecten en is er uitgebreid mogelijkheid om vragen te stellen.

Iris is klaar met haar studie en werkt al enkele jaren als tandarts-ZZP’er voor verschillende praktijken. Bij één van haar praktijken doet zich de mogelijkheid voor deze over te nemen. De huidige eigenaren, Jan en Marie, beiden tandarts, lopen tegen hun pensioendatum aan en zoeken een opvolger. Iris heeft het naar haar zin in de praktijk. Zij zou de praktijk graag willen overnemen, maar door haar ervaring en visie zou zij natuurlijk sommige zaken wel anders aanpakken. Iris komt met ons in gesprek. (De namen Iris, Jan en Marie zijn fictief. De casus is echter uit het leven gegrepen en komt veelvuldig voor.)

In welke ondernemingsvorm moet ik de praktijk overnemen?

Iris wil graag de praktijk overnemen, een alternatief kan zijn dat zij een nulpraktijk start. Voor de startende of overnemende praktijk wordt voor een eenmanszaak (of maatschap ingeval van samenwerking) opgestart, via een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De eenmanszaak heeft als voordeel dat deze gemakkelijk is op te richten en je in de eerste jaren vaak minder belasting betaalt vanwege de ondernemingsfaciliteiten in de inkomstenbelasting (zoals de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling). Na een aantal jaren groeit de eenmanszaak vanwege fiscale perspectieven vaak door naar een BV-structuur.

Ook het onroerend goed ga ik overnemen en ik verwacht een verbouwing en er is apparatuur nodig. Zijn hiervoor nog fiscale tips?

Jazeker, over investeringen kun je een subsidie krijgen in de vorm van de kleinschaligheidsaftrek, milieu-investeringsaftrek of vervroegde afschrijving (KIA, MIA of VAMIL). Nieuw is de baan gerelateerde investeringskorting (BIK) als aftrekpost op de loonheffing voor investeringen. Je moet dan wel personeel in dienst hebben. De goodwill bij overname wordt fiscaal in 10 jaar afgeschreven; commercieel wordt deze doorgaans sneller afgeschreven. De apparatuur mag je sneller afschrijven, doorgaans in 5 tot 10 jaar. Om optimaal voordeel te behalen van deze mogelijkheden verdient het aanbeveling de investeringen (en betaling daarvan) goed te plannen, zeker als je gaat overnemen per jaareinde. Let erop dat niet alle investeringen voor de aftrek in aanmerking komen.

Is het handig om eigen geld in te leggen of moet ik lenen?

De bank zal altijd vragen om eigen geld in te brengen, want zij wil niet de enige zijn die risico loopt bij jouw praktijk. Over eigen geld ontvang je geen rente. Het meerdere geld dat nodig is, wordt doorgaans geleend bij de bank. De rente die je hierover betaalt, is aftrekbaar van de winst (dus niet de aflossing!). Bij een maatschap wordt ook vaak een rente afgesproken over het kapitaal. Deze rente is echter niet aftrekbaar en maakt onderdeel uit van de winstverdeling.

Straks werkt er een mondhygiëniste als ZZP-er bij mij in de praktijk. Waar moet ik dan op letten?

Je wordt ondernemer en bent dan ook opdrachtgever. Het risico is echter aanwezig dat een ZZP’er eigenlijk wordt gezien als werknemer en je over de vergoeding dus loonheffing moet inhouden en afdragen aan de belastingdienst. Dit risico kun je verkleinen met een goede en met de fiscus afgestemde OVO (overeenkomst-op-opdracht). Maar niet de overeenkomst is leidend maar de feiten en omstandigheden. Als de ZZP’er bijvoorbeeld instructies krijgt, doorbetaald krijgt bij ziekte (en bij corona in geval van compensatie uit de continuïteitsbijdrage), al langere tijd bij jou werkt en/of maar één opdrachtgever heeft, loop je als werkgever zeker een groter risico.

Hoeveel belasting moet ik reserveren?

In de eenmanszaak (of maatschap) betaal je over je resultaten (winsten) inkomstenbelasting. Dit is een privébelasting, maar wordt vaak via de zakelijke rekening betaald. Als de belasting via de zakelijke rekening wordt betaald, wordt deze gezien als privéopname. Ons advies is om ongeveer 35% van de ontvangsten te reserveren op een zakelijke spaarrekening. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

Heb je nog andere belastingtips?

Jazeker, we denken vaak dat de praktijk geen BTW hoeft af te dragen, omdat zij is vrijgesteld van omzetbelasting. Toch is het goed hier altijd scherp op te blijven. Bij bijvoorbeeld esthetische tandheelkunde is BTW verschuldigd. Ook bij het verkopen of gratis verstrekken van artikelen, denk aan de gratis tandenborstel aan kinderen!

Bij de start of overname van de praktijk is het belangrijk een ondernemingsplan op te maken. Een goed ondernemingsplan houdt rekening met de fiscale aandachtspunten, benut fiscale kansen en voorkomt risico’s!

* Dit artikel is ook gepubliceerd op MedischOndernemen.nl.

Onze Branchegroep Zorg staat klaar om ondernemers in de zorg te helpen. Kijk op de website om meer te lezen.

Branchegroep Zorg

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur