Heeft u een subsidie ontvangen vanwege de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)? Dan krijgt u mogelijk te maken met beperkingen ten aanzien van het uitkeren van dividenden of bonussen aan aandeelhouders, bestuur en directie. Ook mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht. Het uitkeringsverbod moet voorkomen dat de NOW-subsidie direct of indirect wordt gebruikt voor de uitkering van dividend of bonussen, of dat door middel van inkoop van eigen aandelen kapitaal wordt onttrokken aan de onderneming. Het schenden van het uitkeringsverbod zorgt ervoor dat u de gehele subsidie moet terugbetalen. In deze blog leest u de regels over dit uitkeringsverbod.

 

NOW 1 (maart-mei 2020)

Onder NOW 1 geldt het uitkeringsverbod alleen als u de concernuitzondering toepast, ook wel werkmaatschappijregeling genoemd. Als uw groep[1] als geheel minder dan 20% omzetverlies lijdt, terwijl de afzonderlijke werkmaatschappij wel tenminste 20% omzetverlies heeft, kan van NOW 1 gebruik worden gemaakt.[2] Er is dan sprake van een aanvraag op enkel het niveau van de werkmaatschappij. Er gelden wel strengere voorwaarden.

In de regeling is opgenomen dat bij toepassing van de concernuitzondering het groepshoofd schriftelijk moet verklaren over 2020:
 • geen dividenden aan aandeelhouders; of
 • bonussen of winstuitdelingen aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap uit te keren; en
 • geen eigen aandelen in te kopen, door alle rechtspersonen binnen de groep.[3]
Het is onder deze regeling dus wel toegestaan om binnen de groep dividenden uit te keren door andere vennootschappen, zolang het groepshoofd en de rechtspersoon voor wie de aanvraag is ingediend, maar blijven voldoen aan de hiervoor beschreven regel.

[1] Het begrip ‘groep’ of ‘concern’ houdt in dat er zowel economische eenheid, organisatorische verbondenheid en centrale leiding moet zijn tussen verschillende vennootschappen. Het groepshoofd is de rechtspersoon die de centrale leiding heeft over de groep en het beleid van de groep kan bepalen.

[2] Artikel 6a NOW 1

[3] Artikel 6a lid 3 NOW 1

NOW 2 (juni-september 2020)

Onder NOW 2 geldt het uitkeringsverbod in twee gevallen:
 • bij ontvangst van een subsidievoorschot van € 100.000 of meer dan wel een definitief subsidiebedrag van € 125.000 of meer; en/of
 • bij toepassing van de concernuitzondering, die hetzelfde werkt als onder NOW 1.
Onder NOW 2 zijn de beperkingen strenger dan onder NOW 1. Let hierop als beide regelingen zijn aangevraagd!

Uitkeringsverbod bij voorschot ≥ € 100.000 of definitieve subsidie ≥ € 125.000

Als de vennootschap die NOW heeft aangevraagd een subsidie heeft ontvangen boven deze drempels, geldt er een uitkeringsverbod voor specifiek deze vennootschap om over 2020:
 • dividenden aan aandeelhouders; of
 • bonussen of winstuitdelingen aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap uit te keren; en
 • eigen aandelen in te kopen.[4]
Voor andere vennootschappen binnen de groep die geen NOW hebben aangevraagd, geldt géén uitkeringsverbod. Ook mag het groepshoofd uitkeren aan de aandeelhouders.

Uitkeringsverbod bij toepassing concernuitzondering
Als de vennootschap die NOW heeft aangevraagd gebruikmaakt van de concernuitzondering, geldt er een uitkeringsverbod voor de vennootschap, de groep én het groepshoofd om over 2020:
 • dividenden aan aandeelhouders; of
 • bonussen of winstuitdelingen aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap uit te keren; en
 • eigen aandelen in te kopen, door alle rechtspersonen binnen de groep.[5]
Het uitkeringsverbod geldt in dit geval dus ook voor dividenden binnen de groep!

[4] Artikel 17 lid 1 en 2 NOW 2

[5] Artikel 17 lid 3 NOW 2

NOW 3 (oktober 2020-juni 2021)

Onder NOW 3 geldt grotendeels een gelijk uitkeringsverbod als onder NOW 2.[6] Onder NOW 3.1 geldt het uitkeringsverbod over 2020. Onder NOW 3.2 (januari-maart 2021) en NOW 3.3 (april-juni 2021) geldt het uitkeringsverbod over 2021.

Het uitkeringsverbod geldt in de volgende twee gevallen:
 • bij ontvangst van een subsidievoorschot of een definitief subsidiebedrag van € 125.000 of meer; en/of
 • bij toepassing van de concernuitzondering, die hetzelfde werkt als onder NOW.
Uitkeringsverbod bij voorschot of definitieve subsidie ≥ € 125.000
Als de vennootschap die NOW heeft aangevraagd een subsidie heeft ontvangen boven deze drempels, geldt er een uitkeringsverbod voor specifiek deze vennootschap om:
 • dividenden aan aandeelhouders uit te keren; en
 • bonussen of winstuitdelingen aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap uit te keren; en
 • eigen aandelen in te kopen.
Voor andere vennootschappen binnen de groep die geen NOW hebben aangevraagd, geldt géén uitkeringsverbod. Ook mag het groepshoofd uitkeren aan de aandeelhouders.

Uitkeringsverbod bij toepassing concernuitzondering
Als de vennootschap die NOW heeft aangevraagd gebruikmaakt van de concernuitzondering, geldt er een uitkeringsverbod voor de vennootschap, de groep én het groepshoofd om:
 • dividenden aan aandeelhouders uit te keren; en
 • bonussen of winstuitdelingen aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap uit te keren; en
 • eigen aandelen in te kopen, door alle rechtspersonen binnen de groep.
[6] Artikel 14 lid 1 - 3 NOW 3

NOW 4 (juli 2021-september 2021)

Onder NOW 4 geldt het uitkeringsverbod over het jaar 2021.[7] Het uitkeringsverbod geldt opnieuw in de volgende twee gevallen:
 • bij ontvangst van een subsidievoorschot of een definitief subsidiebedrag van € 125.000 of meer; en/of
 • bij toepassing van de concernuitzondering, die hetzelfde werkt als onder NOW 1.
Uitkeringsverbod bij voorschot of definitieve subsidie ≥ € 125.000
Als de vennootschap die NOW heeft aangevraagd een subsidie heeft ontvangen boven deze drempels, geldt er een uitkeringsverbod voor specifiek deze vennootschap om over 2021:
 • dividenden aan aandeelhouders uit te keren; en
 • bonussen of winstuitdelingen aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap uit te keren; en
 • eigen aandelen in te kopen.
Voor andere vennootschappen binnen de groep die geen NOW hebben aangevraagd, geldt géén uitkeringsverbod. Ook mag het groepshoofd uitkeren aan de aandeelhouders.

Uitkeringsverbod bij toepassing concernuitzondering
Als de vennootschap die NOW heeft aangevraagd gebruikmaakt van de concernuitzondering, geldt er een uitkeringsverbod voor de vennootschap, de groep én het groepshoofd om over 2021:
 • dividenden aan aandeelhouders uit te keren; en
 • bonussen of winstuitdelingen aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap uit te keren; en
 • eigen aandelen in te kopen, door alle rechtspersonen binnen de groep.
Hiernaast geldt onder NOW 4 de aanvullende voorwaarde dat de werkgever verplicht is om een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers als bij de NOW-aanvraag een accountantsverklaring nodig is. Deze overeenkomst moet bepalen op welke wijze invulling wordt gegeven aan het bonus- en dividendbeleid. 

[7] Artikel 16 NOW 4

NOW 5 (november 2021-december 2021)

Ook onder NOW 5 geldt het uitkeringsverbod over het jaar 2021.[8] Het uitkeringsverbod geldt opnieuw in de volgende twee gevallen:
 • bij ontvangst van een subsidievoorschot of een definitief subsidiebedrag van € 125.000 of meer; en/of
 • bij toepassing van de concernuitzondering, die hetzelfde werkt als onder NOW 1.
Uitkeringsverbod bij voorschot of definitieve subsidie ≥ € 125.000
Als de vennootschap die NOW heeft aangevraagd een subsidie heeft ontvangen boven deze drempels, geldt er een uitkeringsverbod voor specifiek deze vennootschap om over 2021:
 • dividenden aan aandeelhouders uit te keren; en
 • bonussen of winstuitdelingen aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap uit te keren; en
 • eigen aandelen in te kopen.
Voor andere vennootschappen binnen de groep die geen NOW hebben aangevraagd, geldt géén uitkeringsverbod. Ook mag het groepshoofd uitkeren aan de aandeelhouders.

Uitkeringsverbod bij toepassing concernuitzondering
Als de vennootschap die NOW heeft aangevraagd gebruikmaakt van de concernuitzondering, geldt er een uitkeringsverbod voor de vennootschap, de groep én het groepshoofd om over 2021:
 • dividenden aan aandeelhouders uit te keren; en
 • bonussen of winstuitdelingen aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap uit te keren; en
 • eigen aandelen in te kopen, door alle rechtspersonen binnen de groep.
Hiernaast geldt ook onder NOW 5 de aanvullende voorwaarde dat de werkgever verplicht is om een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers als bij de NOW-aanvraag een accountantsverklaring nodig is. Deze overeenkomst moet bepalen op welke wijze invulling wordt gegeven aan het bonus- en dividendbeleid.

[8] Artikel 16 NOW 5

NOW 6 (januari 2022-maart 2022)

Onder NOW 6 geldt het uitkeringsverbod over het jaar 2022.[9] Het uitkeringsverbod geldt opnieuw in de volgende twee gevallen:
 • bij ontvangst van een subsidievoorschot of een definitief subsidiebedrag van € 125.000 of meer; en/of
 • bij toepassing van de concernuitzondering, die hetzelfde werkt als onder NOW 1.
Uitkeringsverbod bij voorschot of definitieve subsidie ≥ € 125.000
Als de vennootschap die NOW heeft aangevraagd een subsidie heeft ontvangen boven deze drempels, geldt er een uitkeringsverbod voor specifiek deze vennootschap om over 2022:
 • dividenden aan aandeelhouders uit te keren; en
 • bonussen of winstuitdelingen aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap uit te keren; en
 • eigen aandelen in te kopen.
Voor andere vennootschappen binnen de groep die geen NOW hebben aangevraagd, geldt géén uitkeringsverbod. Ook mag het groepshoofd uitkeren aan de aandeelhouders.

Uitkeringsverbod bij toepassing concernuitzondering
Als de vennootschap die NOW heeft aangevraagd gebruikmaakt van de concernuitzondering, geldt er een uitkeringsverbod voor de vennootschap, de groep én het groepshoofd om over 2022:
 • dividenden aan aandeelhouders uit te keren; en
 • bonussen of winstuitdelingen aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap uit te keren; en
 • eigen aandelen in te kopen, door alle rechtspersonen binnen de groep.
Hiernaast geldt ook onder NOW 6 de aanvullende voorwaarde dat de werkgever verplicht is om een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers als bij de NOW-aanvraag een accountantsverklaring nodig is. Deze overeenkomst moet bepalen op welke wijze invulling wordt gegeven aan het bonus- en dividendbeleid.

[9] Artikel 16 NOW 6

Overige aandachtspunten

 • Met dividenden worden gelijkgesteld andere winstuitkeringen aan derden buiten de groep. Als er een verplichting is op grond van een vaststellingsverklaring met de Belastingdienst of er een wettelijke plicht is om dividend uit te keren dan blijft dit toegestaan voor het gedeelte waarover de plicht geldt.
 • Het is door de staatssecretaris expliciet toegestaan om, ondanks het uitkeringsverbod, in een jaar dividend uit te betalen over een voorgaand jaar als de beslissing daarover al in een voorgaand jaar is genomen en over dat voorgaande jaar geen uitkeringsverbod van toepassing is.
 • Als er sprake is van een buitenlands groepshoofd, mag het buitenlandse moederbedrijf toch bonussen uitbetalen, dividend uitkeren en eigen aandelen inkopen zonder dat dat gevolgen heeft voor de loonsubsidie van de Nederlandse dochter. De uitzondering geldt alleen als het buitenlandse moederbedrijf zelf geen loonsteun in Nederland heeft aangevraagd.

 

Meer weten?

De auteurs van deze blog, Pieter Hoogendijk en Edwin Toric, werken als Belastingadviseur vanuit ons accountantskantoor in Barendrecht en Gorinchem. Ook vanuit onze andere vestigingen adviseren wij u graag!

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur