Houdt u liever 4% belastingrente in eigen zak? In deze blog leest u wat belastingrente is. Vervolgens leggen wij uit in welke gevallen u belastingrente bent verschuldigd. Daarna leest u wat u kunt doen om deze hoge rente te voorkomen. Tot slot geven wij aan wanneer u belastingrente krijgt vergoed.

Belastingrente

Als uit uw aangifte inkomstenbelasting een te betalen bedrag volgt, kan er belastingrente verschuldigd zijn aan de Belastingdienst. Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. Sinds 1 oktober 2020 bedraagt de belastingrente voor de inkomstenbelasting weer 4%, zoals wij hier eerder hebben gemeld. Daarmee kan het rentebedrag fors oplopen. Tijd voor actie dus om belastingrente te voorkomen.

Belastingrente verschuldigd

De hoofdregel is dat u belastingrente moet betalen als de Belastingdienst een aanslag met een te betalen bedrag oplegt op of na 1 juli volgend op het desbetreffende belastingjaar. De periode waarover belastingrente wordt berekend (renteperiode) voor het belastingjaar 2020, loopt van 1 juli 2021 tot zes weken na dagtekening van de aanslag. De belastingrente wordt vervolgens berekend over het bedrag dat u aan belasting bent verschuldigd.

Maximale renteperiode
Indien de Belastingdienst er echter langer dan drie maanden over doet om een aanslag op te leggen, wordt de renteperiode beperkt tot maximaal 19 weken na ontvangst van de aangifte. Indien het gaat om een verzoek voor het opleggen van een voorlopige aanslag dan wordt deze periode beperkt tot maximaal 14 weken na ontvangst van dat verzoek. Als de Belastingdienst moet afwijken van de aangifte, dan geldt de hoofdregel.

Belastingrente voorkomen

De belastingrente over de aangifte inkomstenbelasting 2020 kan worden voorkomen door vóór 1 mei 2021 de aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Als dat niet mogelijk is of als u daarvoor uitstel heeft gekregen dan is het van belang om een verzoek voor het opleggen van een (aanvullende) voorlopige aanslag in te dienen vóór 1 mei 2021.

Belastingrente bij afwijken

Als de Belastingdienst afwijkt van de (voor 1 mei 2021) ingediende aangifte, is het toch mogelijk dat er belastingrente in rekening wordt gebracht. Met onderstaande twee voorbeelden wordt het verschil geïllustreerd tussen de situatie waarin wel en geen belastingrente is verschuldigd.

  • Voorbeeld 1: geen belastingrente bij aangifte vóór 1 mei 2021 en zonder afwijking

U heeft op 30 april 2021 aangifte gedaan over het jaar 2020. U krijgt een aanslag met een te betalen bedrag. De datum van de aanslag is 10 december 2021. Voor deze aanslag heeft de Belastingdienst de gegevens uit uw aangifte zonder wijzigingen overgenomen. Ondanks dat de aanslag na 1 juli 2021 wordt opgelegd, wordt er geen belastingrente berekend. De reden hiervan is dat de aangifte voor 1 mei 2021 is ingediend én de Belastingdienst niet is afgeweken van de aangifte.

  • Voorbeeld 2: belastingrente bij aangifte vóór 1 mei 2021 en met afwijking

U heeft op 30 april 2021 aangifte inkomstenbelasting gedaan over 2020. Er wordt op 30 juni 2021 een voorlopige aanslag met een te betalen bedrag opgelegd die vervolgens wordt gewijzigd door de Belastingdienst. De datum van die nieuwe aanslag is 10 december 2021. In dit geval bent u wel belastingrente verschuldigd, omdat de Belastingdienst moet afwijken van de ingediende aangifte. De belastingrente wordt berekend volgens de hoofdregel, over de periode van 1 juli 2021 tot en met 21 januari 2022.

Belastingrente vergoed

U krijgt belastingrente vergoed, indien u recht heeft op een belastingteruggaaf op basis van uw ingediende aangifte inkomstenbelasting 2020, terwijl de Belastingdienst later dan 13 weken na ontvangst van uw aangifte en na 1 juli 2021 een aanslag oplegt. De belastingrente wordt in dat geval berekend over de periode vanaf 13 weken na ontvangst van de aangifte tot zes weken na de dagtekening van de aanslag.

Heeft u vragen over belastingrente, wilt u een verzoek indienen voor het opleggen van een (aanvullende) voorlopige aanslag of wilt u de aangifte inkomstenbelasting door ons laten verzorgen? Laat het ons weten. Samen komen we verder!


Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur