Zorg voor mens, klimaat en natuur is tegenwoordig het onderwerp van de dag. Mensen en bedrijven realiseren zich dat zij hierin van betekenis kunnen zijn en hier impact op kunnen hebben. Zorg voor mensen, klimaat en natuur gaat vaak hand in hand met nieuwe verdienmogelijkheden en economische ontwikkeling. Samenwerking en schaalgrootte zijn daarbij essentieel om staande te blijven en gelden van bijvoorbeeld zorgverzekeraars aan te trekken.

Als accountant en adviseur in de zorgsector wil ik u graag bewust maken om duurzaam beleid in te voeren in uw praktijk en het verschil te maken door maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). Vier kansen op het gebied van MVO:

 

1.     MVO zorgt voor (toekomstige) kostenbesparing

Door bewust na te denken over nut en noodzaak van de processen in uw praktijk kunt u de efficiency en praktijkvoering verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan: lager energieverbruik (zonnepanelen, energiebesparende verlichting, warmtepompen, minder gasverbruik), minder afval (verbruiksmateriaal) en een lager ziekteverzuim (de zorgmarkt heeft te kampen met bovengemiddelde ziekteverzuimpercentages).

Welke besparingen kunt u doorvoeren? En wat is uw beleid hierin?

 

2.     MVO draagt bij aan toename van de omzet

De vraag van patiënten, medewerkers en leveranciers naar duurzame behandelmethoden en producten neemt toe. Zonder dierproeven, zonder kinderarbeid, met een eerlijke beloning of zonder milieubelastende stoffen. Maar wil jullie patiënt hiervoor wel betalen? Of hoeveel mag duurzaamheid kosten bij de start van uw praktijk, de bouw van uw gezondheidscentrum of het voedsel in de kantine voor medewerkers? Maatregelen in het kader van duurzaamheid komen regelmatig in aanmerking voor subsidies en/of fiscale faciliteiten.

 

3.    MVO zorgt voor een beter imago

Praktijken die zich serieus met duurzaamheid bezighouden, krijgen vanzelf een socialer gezicht. Dat zorgt voor een grotere naambekendheid, een betere concurrentiepositie en het zijn van een aantrekkelijke werkgever. Het vinden van nieuwe (goed opgeleide) medewerkers en het behouden van medewerkers is een vraagstuk waar veel zorgondernemers van wakker liggen. Maar door oog te hebben voor duurzame inzetbaarheid van uw mensen kunt u zichzelf onderscheiden.

 

4.    MVO zorgt voor continuïteit

Duurzaamheid gaat hand in hand met innovatie en investeringen, maar levert op termijn vaak ook geld op. Je neemt verantwoordelijkheid in de maatschappij, waarbij je zorgt voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen, de beperking van afval, de preventie en beperking van ziekte en het voorkomen van burn-outs bij medewerkers.

Veel thema’s op het gebied van People, Planet en Profit hebben zeker al uw aandacht. Het is belangrijk om daarbij te werk te gaan met een gestructureerde aanpak. Welke langetermijnvisie heeft u, wat zijn uw ambities, kernthema’s en beschikbare middelen? Welke (keten)partners ga je hierbij betrekken? En vergeet niet: Samen Duurzaam Sterker!

Zet het thema 'Duurzaamheid, Innovatie & MVO' eens op de agenda om te bespreken met één van onze adviseurs!

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur