Welkom bij de Wtza-desk!

Speciaal voor u als zorgaanbieder is een Wtza-desk opgezet. Wij kunnen ons voorstellen dat de nieuwe wetgeving vragen oproept bij u of uw organisatie. Bij de Wtza-desk kunt u terecht voor de volgende zaken:

 • Al uw vragen over de Wtza, zoals meld- of vergunningsplicht, goverance en jaarverantwoording.
 • Begeleiding bij het opmaken van de juiste jaarverantwoording, cijfers en ratio’s.
 • Begeleiding bij verantwoordingen van Raden van Toezicht of Commissarissen.
 • Inrichting en bedrijfsvoering voor zorgaanbieder, beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersing van de financiële huishouding.
 • Hulp bij het indienen van de verantwoording bij het CIBG.

Ontdek de vier onderdelen van de Wtza:

Wtza meldplicht

Zorgaanbieders die zorg verlenen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de jeugdwet (JW) hebben een meldplicht.
In het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) kunt u controleren of u al bekend bent. De meldplicht geldt ook voor zzp'ers. Als u (een groot deel van) de zorg heeft uitbesteed aan een onderaannemer geldt de meldplicht ook voor uw onderaannemer! Apotheken met een geregistreerd apotheker zijn uitgesloten van de meldplicht.

Vergunningsplicht

De vergunningsplicht geldt voor:
 1. organisaties die medisch specialistische zorg verlenen (vanaf 1 medisch specialist);
 2. organisaties die Wlz- of Zvw-zorg verlenen met meer dan 10 zorgverleners.
Bij minder dan 11 zorgverleners (zowel in loondienst als door middel van inlening) vervalt de Wtza-vergunning. Zodra er weer meer dan 10 zorgverleners werkzaam zijn, dient u binnen zes maanden een Wtza-vergunning aan te vragen.

Intern toezichthouder

Een interne toezichthouder (denk hierbij aan een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen) is verplicht voor:
 • organisaties die medisch specialistische zorg verlenen met meer dan 10 zorgverleners;
 • organisaties die Wlz- of Zvw-zorg verlenen met meer dan 25 zorgverleners.
De interne toezichthouder moet voldoen aan:
 • onafhankelijke taakvervulling; er mogen geen persoonlijke en/of zakelijke belangen zijn;
 • samenstelling; er moeten minimaal drie personen aangesteld zijn, die bekwaam en kritisch kunnen functioneren;
 • taken en bevoegdheden; er moeten duidelijke afspraken zijn tussen de interne toezichthouder en het bestuur van de zorginstelling, alsook over taakverdeling binnen de toezichthouder.
In de statuten van uw onderneming moet het intern toezicht geregeld en vastgelegd worden. Voor een maatschap of soloprakijk dient dit schriftelijk vastgelegd te worden in een aparte verklaring of reglement. Het advies is om bij het inrichten zoveel mogelijk aan te sluiten op de Governancecode Zorg.

Jaarverantwoording

De nieuwe verantwoording geldt vanaf het verslagjaar 2022. De uiterste deponeringstermijn voor de verantwoording 2022 bij het CIBG verschilt per zorgorganisatie:
 1. Organisaties die al onder de WTZi de jaarverantwoording indienden, moeten dit (regulier) voor 1 juni 2023 doen;
 2. Nieuwe zorgorganisaties, die gestart zijn vanaf 1 januari 2022, moeten vóór 1 juni 2023 deponeren;
 3. Bestaande zorgorganisaties op 31 december 2021 (met bedrijfsgrootte Klein*) en die onder de WTZi geen verantwoordingen bij de CIBG hoefden in te dienen, moeten vóór 31 december 2023 deponeren. Voor deze zorgorganisaties geldt dat de jaarverantwoording 2023 ingediend moet worden vóór 1 oktober 2024;
 4. Bestaande zorgorganisaties (met bedrijfsgrootte Middelgroot en Groot*) die onder de WTZi geen verantwoordingen hoefden in te dienen, moeten vóór 1 juni 2023 deponeren.
Vanaf de jaarverantwoording 2024 geldt voor alle zorgorganisaties een uiterste deponeringstermijn van 1 juni.

Voor de financiële jaarverantwoording zijn, afhankelijk van de rechtsvorm en omvang van uw organisatie, modellen van de balans en resultatenrekening vastgesteld. Een eenmanszaak hoeft geen jaarcijfers te publiceren, maar enkele ratio’s. Naast de financiële verantwoording moet ook andere informatie over uw bedrijfsvoering worden gepubliceerd. De omvang van de vragenlijst is beperkter dan de WTZi-vragenlijsten.

*De groottecriteria jaarrekening bestaan uit de drie criteria: balanstotaal, omzet en het aantal medewerkers. De groottecriteria zijn afkomstig vanuit de wet Titel 9 BW 2. Een onderneming valt in een bepaalde groottecategorie wanneer het gedurende twee opvolgende boekjaren aan minimaal twee van de groottecategorie voldoet. Voor vragen over de grootte van uw zorgorganisatie kunt uiteraard contact met ons opnemen.


Checklist Wtza-jaarverantwoording

Het voldoen aan de Wtza-jaarverantwoording is een verplichting voor nagenoeg alle zorgaanbieders die ZvW- en/of Wlz-zorg verlenen. Door het uitstellen van de deponeringstermijn hebben veel zorgondernemers meer tijd om zich goed voor te bereiden en ‘in control’ te zijn. Speciaal voor onze klanten en geïnteresseerden hebben wij een checklist ontwikkeld. Hiermee bent u in 7 stappen Wtza-proof. Via onderstaand formulier kunt u de checklist aanvragen of contact opnemen met de collega's van Branchegroep Zorg.

Neem contact met ons op

Wij kunnen ons voorstellen dat u met een hoop vragen zit, met betrekking tot alle regels van de nieuwe Wtza wet. Wij helpen u graag! Laat uw gegevens achter via onderstaand formulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

{{ errors.first("field_202") }}
{{ errors.first("field_203") }}
{{ errors.first("field_205") }}
{{ errors.first("field_207") }}
{{ errors.first("field_209") }}
{{ errors.first("field_209") }}
{{ errors.first("field_208") }}

 

 

 

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur