'Twee keer Dudok'

maandag 08 april 2019

Zo kan het dus ook. Een adviseur voor koper die in alle transparantie ook de belangen van de verkopers meeneemt. Dat zat ‘m niet in de volslagen toevallige gelijknamigheid van Dudok Groep Rotterdam (horeca) en Dudok Groep Dordrecht (vastgoed). Nee, de twee directies hadden een ander geheim: ze dachten van meet af aan in de geest van de samenwerking die zij voor ogen hadden. Een joint venture voor de verdere uitbouw van de horeca-activiteiten. Een gedeelde visie en onderling vertrouwen leidden tot een prachtig samenspel.

Aad van de Wel bouwde samen met anderen een groep bedrijven op in daghoreca, banqueting, patisserie en catering. “Dudok Groep Rotterdam is een veelzijdige groep. We besloten ons meer te gaan focussen en het merk Dudok nog verder uit te bouwen. Daarvoor zochten we een partner met wie we samen kunnen ondernemen. Geen ‘spreadsheet driven’ private equity-club, maar echte ondernemers.” Dat is precies de reden dat Nicolaï Heijster vandaag is aangeschoven.

Markant vastgoed

Heijster is CEO van de Dudok Groep in Dordrecht en in die positie de rechterhand van ondernemer Ewald Dudok. In 2004 begon Ewald met Dudok Projectontwikkeling in Dordrecht, dat vastgoed ontwikkelt. Wij staan erom bekend dat we markante panden ontwikkelen op strategische locaties”, zo introduceert Heijster de vastgoedonderneming. Iconische gebouwen als het Rotterdamse HaKa-gebouw, het Lloyd pand en de Schiecentrale behoren tot de portefeuille van Dudok Groep Dordrecht. “We merkten hoe bepalend de horecafunctie is voor vastgoedontwikkeling. Dat is de reden dat we een partner zochten met verstand van horecaconcepten en -exploitatie.” De vastgoedonderneming wil niet zozeer op de stoel van een horecaondernemer zitten; nee, dan liever een stoel aan dezelfde tafel.

De vonk springt over

Door een min of meer toevallige ontmoeting kwamen de twee ondernemingen bij elkaar. Er sprong een vonk over, en al snel laaide het gezamenlijke ondernemersvuur hoog op. De twee directies hadden veel met elkaar gemeen. De voorliefde voor karakteristieke locaties. Het geloof in unieke horecaconcepten als motor achter de exploitatie van locaties. Betrokken ondernemerschap. Creativiteit en daadkracht. “Wat wij aan Dudok Groep Rotterdam toevoegen, is onder meer de kennis van een vastgoedbedrijf bij het vinden van nieuwe locaties”, zegt Heijster. “Daarnaast vergroten we de financiële slagkracht en kunnen we helpen de backoffice te professionaliseren. En tja, Ewald heefteen ongelooflijk creatief brein. Laat hem met Aad en zijn broer een middagje brainstormen, en je hebt briljante nieuwe ideeën.”

Complexe structuur

Hoe moest de samenwerking vorm krijgen? Die vraag bracht het nodige huiswerk met zich mee. Huiswerk waarbij Heijster een beroep deed op de kwaliteiten van Arpentus. Het is waar: vanuit zijn professionele achtergrond heeft Heijster de nodige kennis van corporate finance. Maar de complexiteit en de hoeveelheid van het werk waren redenen om Arpentus in te schakelen. “Dudok Groep Rotterdam moest financieel volledig in kaart gebracht worden. Enerzijds om tot een waardebepaling te komen, anderzijds om tot een plan voor de herstructurering te komen. Dat was een complexe opgave voor Arpentus; de groep bestond uit vele vennootschappen, en had meerdere aandeelhouders. Gaandeweg werd duidelijk welke bedrijven binnen de scope van de samenwerking zouden vallen én hoe de nieuwe juridische structuur eruit moest zien. Dertien bedrijven van Dudok Groep Rotterdam moesten samen de nieuwe Dudok Horeca Groep vormen. Als een joint venture van Dudok Groep Rotterdam en Dudok Groep Dordrecht.”

Faire prijs

Toen was het moment van onderhandelen daar. En als deze bedrijfsovername in enigerlei opzicht a-typisch was, dan was het in dít opzicht. “Veelzeggend was al dat we niet allebei onze eigen adviseur hadden, maar dat Arpentus dit gezamenlijke proces namens de koper transparant begeleidde. Wij kozen ervoor om met open boekcalculaties te werken”, zo omschrijft Heijster het. “Dat vraagt veel vertrouwen, en dat was er ook. Het mooiste van Aad (Van der Wel, red.) vind ik dat hij niet voor de hoofdprijs ging, maar voor een faire prijs. En zo zaten wij er ook in.” Van der Wel is het daar roerend mee eens. “Voor ons was het belangrijkste dat we vertrouwen zouden hebben in het toekomstige partnership.”

Basis voor groei

Hoewel de totstandkoming van de Dudok Horeca Groep achter de schermen een hele kluif was, verandert er voor de circa 250 medewerkers niets. “We hebben ze natuurlijk geïnformeerd”, zegt Van der Wel. “De kelners krijgen tenslotte ook vragen van gasten die van de samenwerking hebben gehoord. Maar op de werkvloer verandert er verder niets.”
Met waardering kijken Heijster en Van der Wel terug op de rol die Arpentus speelde. “Ze hebben niet alleen góed werk verricht, maar ook véél werk. De due diligence was een grote klus; daar hebben ze af en toe wel een nachtje voor door moeten halen”, knikken de ondernemers met pretlichtjes in hun ogen. “Dankzij de expertise van specialisten als Arpentus kijken we terug op een solide proces, waarin alles zorgvuldig is uitgezocht én vastgelegd. Dit jaar is een jaar van consolidatie; een jaar waarin we plannen maken voor de groei van Dudok Horeca Groep. Ideeën genoeg!”

www.dudok.nl 

Aanspreek
Remco Koudijs
Partner