'Mensen laten groeien in hun potentie geeft vreugde'

zondag 10 september 2017

Gerard Klijn uit Sliedrecht levert met zijn Trade & Development Group een duurzame bijdrage aan de ontwikkeling van de allerarmsten in Afrika. Met zijn bedrijf in noten en gedroogde vruchten stimuleert hij lokale werkgelegenheid en eerlijke handel.

Hoe bent u in Afrika terechtgekomen?

“Het is een uit de hand gelopen hobby na vele reizen naar Afrika. Ik voelde me geroepen om er op duurzame wijze een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling. Vanuit mijn geloof wil ik bovendien op de bres staan voor anderen en vechten tegen onrecht. Ik zet me in voor lokale ondernemers. Voorheen als aandeelhouder van hun bedrijven, nu werken we samen en ondersteunen we hen. Met dezelfde passie, vreugde en slagkracht.”

TDG investeert elke verdiende euro in een volgend project. Waarin zit voor u als ondernemer de winst?

“De winst zit vooral in de ontwikkeling van mensen en projecten. We willen dat elk project financieel winstgevend is. Soms duurt het 10 jaar voordat alle puzzelstukjes op z’n plek vallen. Neem Benin. In 1995 was ik daar voor het eerst. Werken met cashewnoot boeren, hun product opkopen en doorverkopen, de winst (financieel)
terugploegen in de gemeenschap. Het project viel in 2000 om, omdat de keten niet compleet was.

We waren in 2004 weer terug, in een meer stabiele structuur. Begin 2007 openden we de fabriek, die intussen weer drie keer is gesloten en geopend door managementproblemen, verliezen, maar ook diefstal van geld en goederen. Dan vraag je je weleens af: Moet ik dit project loslaten? Maar ik ben geroepen voor dit werk totdat ik teruggeroepen wordt. Die gedachte geeft rust. En winst is dan als uiteindelijk de projecten zichzelf financieel en qua management in de lucht kunnen houden. We hebben altijd met lokale managers willen werken. Dat bleek soms nog te vroeg. Nu werken we met vooral Westerse managers, die mensen trainen en laten groeien in hun potentie. Dat geeft echt vreugde.”

Heeft u tips voor ondernemers met dezelfde internationale aspiraties?

“Je moet een roeping ervaren. Wees overtuigd van wat je moet doen. Weet dat je op de goede plek bent ondanks tegenslagen. Heb vertrouwen in God. Zelfs in een storm is Hij in control. Werk ook samen, zoek gelijkgestemde partners en vrienden van het project. Alleen ga je meestal sneller, maar samen kom je vaak verder. Het is van belang om er zelf te zijn. Of dat jouw mensen er hands-on zijn. Werken in een project met een remote control gaat niet. Als je investeert, houd dan een potje achter voor onverwachtse zaken. Je loopt altijd wel ergens tegenaan. Zorg ook dat je goede banden hebt met financiers. Zorg tot slot voor stabiliteit in je dagelijkse leven en houd je woonhuis en Nederlands bedrijf altijd veilig.”

Wat is nodig voor de duurzame ontwikkeling van Afrika?

“Afrika is al eeuwenlang een continent waar de schatten van geroofd worden. Zowel mensen, als grondstoffen. Diepte-investeringen zijn nodig om de potentie van Afrika tot ontplooiing te laten komen. Maar dan moet de hele keten -van boer tot consument- meegenomen worden. Zoals we dat nu doen met cashewnoten, doen we dat ook voor andere notensoorten. We hopen dat ons werk elders navolging krijgt. Dus voor andere producten en door andere bedrijven. De wereld is vol van termen als sustainable, traceable en fair trade. Dat blijven echter maar termen totdat de betekenis ingebed wordt in een echte waardeketen van passie en kennis, bewogenheid en handelsdrift en samenwerken. Zo komen het rijke Westen en het vooral arme Zuiden goed bij elkaar.”

Aanspreekpunt
Visser & Visser
Accountants en adviseurs