Investeren in duurzaamheid en lange relaties

vrijdag 25 maart 2022

Amega Groep bundelt meerdere bedrijven die actief zijn in de automotive branche in de regio Drechtsteden. Sinds vier jaar werkt Amega samen met Visser & Visser. Volgens Reinier de Koning, commercieel directeur van Amega Groep, ligt het succes van de samenwerking in de gedeelde waarden en het vertrouwen onderling.

Amega Groep is een gevestigde naam in de regio en staat al jaren in de Top 500 van de grootste bedrijven van Nederland. Met een geschiedenis van honderd jaar ligt er een stabiel fundament onder het bedrijf. “Onze roots liggen in Leerdam. Vrij snel is de overstap gemaakt naar de Drechtsteden. Dit jaar is het vijfenzeventig jaar geleden dat Ames – onderdeel van Amega Groep - het eerste contract met Volkswagen afsloot en dealer werd van het merk. Onze importeur viert dit jaar het vijfenzeventig jaar bestaan van het merk Volkswagen in Nederland. Daarmee kun je wel zeggen dat Ames er vanaf het eerste uur bij was om het dealerschap van Volkswagen te vertegenwoordigen.”
Het bedrijf is trots op haar historie, en tegelijkertijd ook heel zuinig. “Als je ons bedrijf binnenloopt, dan kan het niet anders of je loopt tegen een ‘classic car’ aan. Daaruit spreekt het respect dat wij voor onze geschiedenis hebben. Was dat er niet geweest, dan hadden we niet gestaan waar we nu staan. Het zijn onze roots.”

Kansen

In een competitieve branche die ook nog eens sterk in een transitie zit, is het van belang om voorop te blijven lopen op gebied van verduurzaming. Reinier: “Dat we onze klanten duurzame oplossingen bieden is een kwestie van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je kunt dit soort ontwikkelingen als een bedreiging zien, maar wij benaderen het vanuit de kansoptiek. We zetten al jaren in op verbreding van onze activiteiten, onder andere door meerdere merken aan ons portfolio toe te voegen. In onze mobiliteitspakketten zijn combinaties mogelijk met het ov, de fiets, een deelauto, et cetera. Ook zijn we een bedrijf gestart dat gespecialiseerd is in laadpalen, zodat wij kunnen voorzien in de behoefte van onze klanten die elektrisch rijden.”

Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijk speerpunt in de bedrijfsvoering. “Iets teruggeven aan de maatschappij zien we als onze verantwoordelijkheid. We dragen meerdere doelen een warm hart toe en zijn al meerdere keren het decor geweest voor Beursvloer Dordrecht, een initiatief van Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht. Deze avonden brengen Dordtse bedrijven en maatschappelijk betrokken organisaties bij elkaar om te kijken hoe zij iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij stellen ons met plezier beschikbaar om lokale samenwerking op die manier te bevorderen.”

Samen verder

We doen het met elkaar is het uitgangspunt in alles voor Amega. “Dat geldt voor onze medewerkers die elke dag het verschil maken, en misschien nog wel het allerbelangrijkste voor onze klanten. Loyaliteit is heel belangrijk. Door goed voor je klant te zorgen, komen ze ook weer bij je terug.”
Die instelling herkent Reinier bij Visser & Visser. “Zij investeren net als wij in lange relaties. We spreken elkaars taal en hebben dezelfde waarden. Bovendien is Visser & Visser de partij die ons ontzorgt in het voldoen aan wet- en regelgeving. Als iemand anders iets beter kan dan dat je het zelf kunt, dan moet je daar ook het vertrouwen durven neerleggen. En dat vertrouwen is er. Wij houden ons liever met onze core business bezig, dat is ons vak.”

Wil jij aan de slag op onze vestiging in Dordrecht voor klanten als Reinier? Bekijk onze vacatures en reageer!

Aanspreek
Henri van de Ree MSc RA
Accountant