'Growteq spreekt onze taal'

maandag 03 december 2018

Veel data was er bij de gemeente Roermond al beschikbaar over jeugdhulp. Toch lukte het de gemeente niet om op een adequate wijze deze informatie te monitoren. Met alle tekorten voor jeugdhulp in het land werd de behoefte steeds sterker om actueel inzicht te hebben. Het kan toch niet zo zijn dat rapportages pas een kwartaal verder worden opgeleverd dan waarop de cijfers betrekking hebben? Ook het analyseren van informatie en van daaruit anticiperen op (financiële) ontwik-kelingen kon veel eenvoudiger. Voor Roy Davidts, business controller sociaal domein, reden om in zee te gaan met Growteq. “Voor mij was het werken met data eerlijk gezegd een ver-van-mijn-bed-show. Uit de gesprekken met Growteq werd wel duidelijk dat zij er veel ervaring hebben en ons meer inzicht konden verschaffen op een zeer efficiënte wijze. Daarom zijn we de uitdaging aangegaan, en dat met mooi resultaat!”.

De oplossing

Gezamenlijk met de business controllers, informatieanalist en beleidsmedewerkers is een overzicht gemaakt van de gewenste informatie. Welke informatie hebben we echt nodig, en welke andere informatie zouden we wel willen hebben? Parallel is de vraag gesteld in hoeverre benodigde data al voorhanden was en op welke wijze dit beschikbaar gesteld kon worden. Daaruit kwam een overzicht voort van bruikbare en voldoende tastbare prestatie indicatoren én de gegevensbronnen om uit te putten.

Het ontwikkelen van het dashboard was natuurlijk de meest spannende fase van het traject. Zou het lukken om de gewenste indicatoren op de goede manier in een dashboard te krijgen? De wensen vanuit de gemeente voor analyse en vergelijkingsmogelijkheden lagen hoog. Toch is het gelukt, zij het dat er nog een flinke validatieronde nodig bleek.

Dankzij het dashboard kan de gemeente vanaf het derde kwartaal 2018 aan de slag met analyseren en rapporteren ‘nieuwe stijl’. Roy: “Dat scheelt niet alleen enorm veel doorlooptijd, ook de diepgang en breedte van de analyses is fors toegenomen. Ik ben nu in staat mijn rol als business controller beter in te vullen en meer waarde toe te voegen. Dat is een prachtige vooruitgang.”

Samenwerking

Tijdens het project hebben de gemeente en Growteq nauw samengewerkt, zowel op inhoudelijk als technisch vlak. “Het blijkt wel dat, hoe gedetailleerder het wordt, hoe meer vragen je krijgt. Dan is het heel prettig om korte lijnen te hebben. Over de samenwerking met Growteq is iedereen in de projectgroep heel tevreden. Ze spreken onze taal, zijn in staat om van alle ‘losse flodders’ één geheel te maken en denken actief mee. Als het nodig is, remmen ze ons ook in het enthousiasme, want kwaliteit staat voorop.”

Blijven ontwikkelen

Is de gemeente Roermond nu klaar met de ontwikkeling? “Welnee, er is nog genoeg te ontwikkelen. De komende maanden gaan we aan de slag met het dashboard en analyses. Daarnaast starten we een project datagedreven werken. Het dashboard gaat dan nog meer betekenis krijgen. Verder willen we graag verder ontwikkelen naar een integraal dashboard, waar ook de gegevens van Wmo en Participatie in staan. Mijn stip op de horizon is dat iedere betrokken actor binnen het sociaal domein zijn/haar eigen dashboard heeft, tot aan de raad toe. Dan is het écht een sturingsinstrument geworden!”.

Aanspreek
Arnoud van der Heiden
Commercieel directeur Growteq