'Fors minder verzuim dankzij oplossingsgerichte aanpak ADXpert'

zondag 05 maart 2017

Een zieke werknemer. Elke werkgever krijgt ermee te maken. Helaas ook met hoofdpijndossiers van werknemers die langdurig ziek zijn, regelmatig uitvallen of door klachten hun taken niet volledig uitvoeren. De juiste verzuimbegeleiding kan in zulke gevallen een oplossing bieden. Cees Willem Dam, register arbeidskundige bij Arbeidskundig Expertisecentrum ADXpert, vertelt hoe Oplossingsgericht Verzuimmanagement® zorgt voor aanzienlijk lagere verzuimpercentages.

Hoe levert ADXpert een bijdrage aan lager ziekteverzuim?

“Langdurig verzuim geeft bij de werkgever vaak spanning. De financiële risico’s van verzuim zijn in Nederland erg groot. Een zieke medewerker kan veel geld kosten. Ook bij tijdelijke contracten en instroom in de Ziektewet. We zijn als arbeidskundig expertisecentrum goed in staat hierin mee te denken en met oplossingen te komen.”

Hoe werkt dit in de praktijk?

“Onze arbodienst gaat zorgvuldig om met uitgaven voor verzuim. Zo investeren wij alleen waar dat nodig is.
Wij vragen geen abonnementskosten voor gezonde werknemers. Wij kiezen ook niet voor dure bezoeken aan de
bedrijfsarts als dat niets toevoegt. Wel gaan we voor een snelle benadering van hoofdpijndossiers. Een efficiënte
aanpak vanaf de eerste ziektedag. Doen wat werkt noemen we onze aanpak.”

Wat houdt dat precies in?

“Wij zorgen voor periodiek overleg en een oplossingsgerichte aanpak. Voor elke situatie waarin sprake is van langdurig verzuim maakt een arbeidskundige een plan met diverse scenario’s. Onze bedrijfsarts ziet de zieke werknemers bij de werkgever op kantoor. Hij overlegt ook direct met de werkgever. Zo is er steeds optimale
afstemming en duidelijkheid. Door onzeoplossingsgerichte aanpak en goede afspraken zien werkgevers het verzuim aanzienlijk dalen, tot ruim 30%.”

Wat is er uniek aan deze aanpak?

“Onze Doen wat werkt-aanpak is een volwassen benadering van de zieke werknemer. Geen argwaan, wel
meeleven en duidelijke afspraken. Op de tweede of derde dag stellen we samen met de werknemer al een werkhervattingsplan op. Daarin zoeken we naar passende werkzaamheden. We gaan hierbij uit van volledige aanwezigheid.” 

Werkt deze aanpak voor alle branches?

“Ja, hoewel elke klant natuurlijk een eigen achtergrond heeft. Daar sluiten we zo goed mogelijk op aan. Ons voordeel is dat we al veel gezien hebben.”

Welke diensten vragen werkgevers zoal?

“Er is veel vraag naar onze loopbaantrajecten. Onze coaches weten werknemers vanuit een verzuimsituatie of bij
gedoe in ander passend werk aan de slag te krijgen. Dat is een uitdaging. Onze psycholoog start met een aantal testen en een interview. Met elkaar brengen we het arbeidsmarktperspectief in beeld. Daarna gaan we intensief
bemiddelen. Ons voordeel is dat we veel contacten hebben en goed weten hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit.”

Wat is de grootste uitdaging in jullie werk?

“De snel veranderende regelgeving. De Arbowet wordt per 1 juli 2017 weer aangepast. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens wordt strenger. Officieel mag een werkgever bij een zieke werknemer niet meer vragen naar de aard of oorzaak van de ziekte. Alleen de Arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens
verwerken. Om toch duidelijkheid te krijgen hoe het verder moet met de werkzaamheden van de zieke werknemer is het belangrijk om zelf als werkgever veel contact te hebben met je bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.”

Wat onderscheidt ADXpert van de concurrentie?

“We gaan nooit in discussie over een zieke werknemer. Wij denken uitsluitend in oplossingen.
ADXpert heeft veel kennis in huis: van een register arbeidsdeskundige, casemanager en psycholoog tot
een mediator, coach en jurist. Daar profiteren onze klanten van. We staan naast de MKB-ondernemer.
We spreken de taal en hebben dezelfde achtergrond. Als sprake is van een hoofdpijndossier levert dat
spanningen op. Vaak ook vanwege het gebrek in de communicatie met de arbodienst. Laat het niet over aan
derden, maar bepaal zelf de koers. Dat doen we samen met onze klanten.”

Wat moet iedereen nog weten over ADXpert?

“We houden werkgevers op de hoogte via onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Ook zzp’ers en ondernemers
kunnen bij ons terecht met arbeidsongeschiktheidsvraagstukken.”

www.adxpert.nl 

Aanspreek
Visser & Visser
Accountants en adviseurs