'Duurzaam ondernemen vraagt om betere beheersing van risico’s'

donderdag 07 september 2017

Afvalverwerker Saver uit Roosendaal zoekt continu naar manieren om afval beter te verwerken. Om meer zicht te krijgen op de eigen werkprocessen werkt het bedrijf voortaan met dashboards met stuurinformatie.

Beter inzicht in eigen data

Als regionale afvalinzamelaar beschikt Saver over veel waardevolle data: aantal geleegde containers per dag, recyclebare hoeveelheden, ophaalfrequenties, etc. De afvalverwerker zocht naar een manier om deze data beter te benutten, zodat ze inzicht heeft in de verschillende afvalstromen en werkprocessen kan verbeteren.

Het bedrijf koos in het verleden al voor een analyse- en rapportagetool. De dashboards die daarin gebouwd waren misten echter aansluiting bij de eindgebruikers. “Het was voor ons aanvankelijk een wirwar van cijfers. Cijfermatig klopte het wel, maar onze mensen konden niet veel met de wijze van presenteren. Het nodigde in elk geval niet uit om ermee aan de slag te gaan”, vertelt Frans Mol, manager financiën en automatisering bij Saver. “Duurzaam ondernemen vinden we bij Saver belangrijk. Dat vraagt om een betere beheersing van risico’s. En dus beter inzicht in onze eigen data.”

Dashboards op maat

Growteq hielp Saver om beter gebruik te maken van hun data en richtte dashboards op maat in. De dashboards zijn ontwikkeld in de tool Qlik Sense en kenmerken zich door een consistente opbouw en duidelijke verhaallijn. “Deze bieden veel mogelijkheden om rapportages en analyses uit te voeren op de gegevens in de database”, vertelt Bartjan Boer, BI developer van Growteq. “De dashboards maken het mogelijk om gericht te sturen op elke bedrijfsactiviteit die Saver wenst.”

Meetbare bedrijfsdoelen

Om de gewenste kpi’s van Saver in beeld te krijgen, interviewde Monique Smeding, interim business analist, vele medewerkers. “Ik ben begonnen bij de directie en ben steeds lager de organisatie ingegaan. Het bleek nog best lastig om de bedrijfsvisie van Saver te vertalen naar concrete en meetbare doelen. Ze waren zo gewend om te sturen op gevoel. Het vroeg een aardige omslag in denken om nu te gaan sturen op data. Want op welke informatie wil je dan eigenlijk sturen?”

Bartjan Boer vertelt dat hij dit vaker ziet. “Wil je strategische en tactische kpi’s voor je bedrijf goed in beeld brengen, dan moet je dit proces zorgvuldig doorlopen. Het voorwerk van Monique maakte het voor mij eenvoudig om snel met een concrete resultaten te komen. Groot voordeel was ook dat de werkvloer de eigen kpi’s terugzag en dus de nieuwe manier van werken met dashboards beter accepteerde.”

IT’ers met verstand van cijfers

Frans Mol benadrukt de rol van zijn collega Benno Elsenaar, informatiemanager, die alle kpi’s in Excel uitwerkte voordat Growteq deze doorzette naar Qlik Sense. Verder prijst hij Growteq voor de werkbare en professionele werkhouding. “De dashboards brengen informatie uit het hele bedrijf samen. Hierdoor zijn we in staat om gericht te sturen op onderdelen die we belangrijk vinden. Growteq is een professionele en toegankelijke partner. Ze weten waar ze over praten. Het zijn niet alleen IT’ers, ze hebben een duidelijke achtergrond met cijfers. Deze combinatie is een groot voordeel.”

Aanspreek
Visser & Visser
Accountants en adviseurs