Buiten je eigen straatje kijken

woensdag 11 oktober 2023

In de historische binnenstad van Dordrecht speelt de Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht (POBD) een cruciale rol. De vereniging houdt zich bezig met de promotie van de binnenstad van Dordrecht en behartigt de belangen van aangesloten ondernemers. Bestuursvoorzitter Jaap Huisman en penningmeester Bert Braanker bespreken hun inzet voor de binnenstad van Dordrecht en de uitdagingen waar ze mee te maken hebben.


“Dordrecht is een pareltje”, vindt Jaap. “Het is een stad met een prachtig centrum, een eigen cultuur en het heeft op de stad Delft na de meeste monumenten van Nederland. Alleen maar mooi om als voorzitter van deze vereniging een steentje bij te dragen aan het floreren van deze mooie binnenstad.”

Groter denken

Dat is precies waar de vereniging ooit voor in het leven werd geroepen. Jaap was actief betrokken bij de oprichting van POBD. “Er waren al verschillende kleinere winkeliersverenigingen die onder de verantwoordelijkheid van het zogenaamde centrum management vielen. Toen dat orgaan werd opgeheven, besloten we als ondernemers bij elkaar te komen en iets nieuws op te starten”, aldus Jaap. Om de gestelde doelen te behalen werkt POBD met vier werkgroepen: Evenementen, Openbare Ruimte, Straathoofden en Koplopers. Bert: “Eerder werkten we gebiedsgeoriënteerd, maar het resultaat was dat de ene straat actiever was dan de andere. Vrijwilligers konden alleen binnen hun eigen straatje denken. Daarom besloten we enkele jaren geleden om een nieuwe aanpak te proberen: de 2.0 versie. We verschoven onze focus van gebiedsgeoriënteerd naar disciplinegeoriënteerd. Nu is een vrijwilliger die binnen een bepaalde werkgroep actief is, verantwoordelijk voor de hele binnenstad. Dat geeft niet alleen meer voldoening voor de betrokken personen, maar ook voor ons als organisatie, omdat we nu groter en breder kunnen denken.”

Deze nieuwe aanpak betekent niet dat straten hun unieke evenementen of activiteiten niet meer kunnen organiseren. “Integendeel, we hebben daar bewust budget voor vrijgehouden”, aldus Jaap. “Omdat we begrijpen dat sommige straten behoefte hebben aan evenementen die echt bij hun straat passen. Elke straat heeft zo zijn eigen cultuur en publiek.”

De kracht van POBD

Van grootschalige evenementen zoals het jaarlijkse ‘Dordrecht pakt uit’ tot feestelijke Moederdag-acties, de POBD organiseert uiteenlopende initiatieven waarmee de binnenstad op de kaart wordt gezet. “Ook al komen bezoekers niet specifiek voor een evenement naar de stad, onze activiteiten dragen hopelijk wél bij aan een langer verblijf in de stad. En wellicht dat mensen na een positieve ervaring ook vaker terugkeren. Dat is precies onze opzet.” Een ander treffend voorbeeld van de invloed van POBD, is te zien tijdens de Dordtse Decemberdagen. “De gehele binnenstad wordt verlicht, een initiatief waarvan veel mensen wellicht denken dat het bij de gemeente vandaan komt. Maar in werkelijkheid is dit het resultaat van de inspanningen van POBD, mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit de gemeente.”

In dergelijke initiatieven komt de ware kracht van POBD naar boven. “Waar winkeliers op individueel niveau vaak worstelen met het vinden de juiste aanknopingspunten, biedt onze vereniging de nodige structuur, connecties en ervaring. Dit stelt ons in staat om sterker naar buiten te treden en om succesvol te onderhandelen met verschillende partijen. Hierdoor kunnen we projecten realiseren die verder gaan dan wat de individuele ondernemer zou kunnen bereiken.”

Naar een hoger niveau

Vanaf 2024 veranderen er twee zaken:

  • De POBD gaat samenwerken met het Binnenstadbedrijf Dordrecht, een samenwerkingsverband tussen vastgoed, gemeente en ondernemers in postcodegebied 3311. 
  • Daarnaast verandert ook de inkomstenstroom, van een reclamebelasting voor ondernemers naar een vaste uitkering uit de Onroerendezaakbelasting (OZB). 

Hoewel deze nieuwe constructie extra inkomsten genereert, betekent de verviervoudiging van het werkgebied voor de vereniging een flinke uitdaging. Niet alleen vanuit praktisch oogpunt, maar ook op gebied van de administratie. “De indirecte geldstroom brengt extra administratieve lasten met zich mee en maakt het financiële beheer complexer. Daarnaast zijn wij als organisatie ook groeiende en beseffen we dat we onze administratie naar hoger niveau moeten tillen. De samenwerking met Visser & Visser is heel prettig. Als we elkaar nodig hebben weten we elkaar te vinden. Daarnaast waarderen we de kwaliteit van de adviezen die we ontvangen; het gaat verder dan alleen het controleren van de cijfers.”

Aanspreek
Henri van de Ree MSc RA
Accountant