Willekeurig afschrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023

donderdag 02 maart 2023

Investeert u dit jaar in een nieuw bedrijfsmiddel? Dat kunt u mogelijk 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig afschrijven. Dit biedt een mooi liquiditeitsvoordeel.

Willekeurige afschrijving was voorheen al mogelijk op bepaalde milieubedrijfsmiddelen. In 2023 is er een eenmalige nieuwe regeling in het leven geroepen om economische ontwikkeling en ondernemerschap te stimuleren. Deze regeling breidt de willekeurige afschrijving uit tot alle investeringen (behoudens de opsomming hieronder) en geldt als u in 2023 een verplichting tot aanschaf aangaat of voortbrengingskosten hebt gemaakt voor een nieuw bedrijfsmiddel. U kunt dan in 2023 eenmalig maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten afschrijven. De resterende boekwaarde van het bedrijfsmiddel dient u op reguliere wijze af te schrijven. Verder moet het bedrijfsmiddel uiterlijk voor 1 januari 2026 in gebruik worden genomen.

Voorbeeld

Stel u schaft in 2023 een nieuwe graafmachine aan voor € 100.000. De graafmachine heeft een restwaarde van € 10.000. De graafmachine heeft een levensduur van 5 jaar. U dient dus € 90.000 in 5 jaar tijd af te schrijven, oftewel € 18.000 afschrijving per jaar.

Bij toepassing van de nieuwe regeling dient u de investering op te splitsen in 2 gelijke delen. Op deel 1 vindt reguliere afschrijving plaats. U dient dit deel voor een bedrag van € 45.000 in 5 jaar af te schrijven, oftewel € 9.000 afschrijving per jaar. Deel 2 mag u als gevolg van de nieuwe regeling in 2023 volledig afschrijven, oftewel € 45.000 extra afschrijving. In totaal kunt u in 2023 dus € 54.000 aan afschrijvingskosten ten laste van uw belastbare winst brengen. Vanaf jaar 2 schrijft u jaarlijks € 9.000 af op deel 1 tot eind jaar 5 de restwaarde is bereikt.

Het liquiditeitsvoordeel als gevolg van het willekeurig afschrijven is afhankelijk van het geldende belastingtarief. Daarnaast is het mogelijk dat er progressievoordeel optreedt als u door middel van willekeurige afschrijving buiten het hoge vennootschapsbelastingtarief (25,8%) weet te blijven.

De mogelijkheid om willekeurig af te schrijven geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. De volgende bedrijfsmiddelen zijn hiervan uitgesloten:

  • Gebouwen;

  • Schepen;

  • Vliegtuigen;

  • Bromfietsen en motoren;

  • Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Auto’s zonder CO2-uitstoot komen; wel in aanmerking;

  • Immateriële activa zoals vergunningen en goodwill;

  • Dieren;

  • Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor verhuur;

  • Voor het openbaar verkeer openstaande wegen en paden, incl. bruggen, viaducten, duikers en tunnels;

  • Bedrijfsmiddelen die al willekeurig worden afgeschreven op grond van een andere regeling (bijv. VAMIL);

Let op: door het toepassen van willekeurige afschrijving op de betreffende bedrijfsmiddelen zullen tijdelijke verschillen ontstaan tussen de commerciële en fiscale boekwaarde. Hiervoor zal een belastinglatentie moeten worden opgenomen in de jaarrekening.

Bent u voornemens om dit jaar te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen? Schakel dan eerst even met uw adviseur binnen Visser & Visser. Zo bent u zeker dat u geen investeringsaftrek, subsidie of liquiditeitsvoordeel onbenut laat.

Auteur
Jelle Meijer
Belastingadviseur