Wel vermogen, geen geld? Papieren schenking om erfbelasting te besparen!

dinsdag 17 mei 2022

Wilt u erfbelasting besparen door te schenken aan uw kinderen of kleinkinderen? Maar… zit uw vermogen vast in bijvoorbeeld beleggingen of ‘stenen’ (de eigen woning of andere onroerende zaken)? Omdat u nu (te) weinig cash tot uw beschikking heeft, maakt dat het lastig om daadwerkelijk te schenken. Of u wílt dat niet, omdat uw kinderen nog te jong zijn. Daar is een oplossing voor! Een schenking onder schuldigerkenning, ofwel: de papieren schenking. Ik neem u graag mee in de voordelen van en de aandachtspunten bij schenken op papier.

De papieren schenking is een prima te gebruiken mogelijkheid om vermogen aan uw (klein)kinderen over te dragen. U erkent daarbij het geschonken bedrag schuldig te zijn. Uw vermogen neemt af en pas bij het overlijden van de langstlevende is het bedrag door uw kinderen opeisbaar. Het geschonken bedrag verlaagt het bedrag dat u nalaat en beperkt dus uw erfenis, waardoor minder erfbelasting verschuldigd is.

 

Jaarlijks schenken

Afhankelijk van de hoogte van uw vermogen kunt u overwegen om jaarlijks schenkingen aan uw (klein)kinderen te doen tot het bedrag van de vrijstelling (in 2022: € 5.677 per kind en € 2.274 per kleinkind). Trouwens, eenmalig mag u uw zoon of dochter tussen zijn of haar 18e en 40e levensjaar een verhoogde vrijgestelde schenking (van € 27.231 in 2022) doen. Zelfs díe kunt u op papier schenken!

  • Tip! Als u beschikt over een substantieel vermogen kan het zelfs het overwegen waard zijn om méér dan het vrijgestelde bedrag te schenken, omdat ook dan tot wel 10% erfbelasting bespaard kan worden.
  • Let op! Wel aangifte schenkbelasting doen als u meer dan het vrijgestelde bedrag schenkt of gebruik maakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling!


Voorwaarden

Voor de besparing van erfbelasting is het wel essentieel dat u elk jaar een rente van minimaal 6 procent over het schuldig erkende bedrag betaalt aan uw kind of kleinkind. Bovendien is het van belang voor de papieren schenking een notariële akte op te laten maken. Het mág wel onderhands, maar als u dan overlijdt, vervallen deze schenkingen bij overlijden en mist u het voordeel.

  • Tip! Vergeten jaarlijks rente te betalen? Het kán gerepareerd worden door vóór het overlijden alsnog de achterstallige rente te betalen!
  • Tip! Bewaar het bewijs van de jaarlijkse betaalde/ ontvangen rente (kopie bankafschrift).
  • Tip! Ter besparing van notariskosten wordt wel eens gedurende vijf jaar steeds onderhands geschonken op papier, en wordt eenmaal per vijf jaar de gang naar de notaris gemaakt om deze schenkingen alsnog op te nemen in een notariële schuldigerkenning.

 

Box 3

Het kabinet broedt op nieuwe maatregelen voor de toekomstige heffing van de vermogensrendementsheffing in box 3. De bedoeling is dat de heffing aan gaat sluiten bij daadwerkelijk behaalde rendementen (hier dus 6% rente). Wij blijven voor u volgen wat in de toekomst de consequenties zijn van papieren schenkingen.

 

Schenkingsplan

Vindt u het interessant om erfbelasting te besparen? Wij helpen u graag bij het opstellen van een optimaal schenkingsplan. Een schenkingsplan kan tevens een prima onderdeel zijn van een complete financiële planning, waarbij u uw complete inkomens- en vermogenspositie in kaart laat brengen.

Bent u al toe aan het besparen van erfbelasting?!

Auteur
André Rozendaal
Relatiemanager