Wel of niet (extra) dividend uitkeren in 2023: waar moet u rekening mee houden?

woensdag 06 december 2023

Als gevolg van het Belastingplan 2024 komen er belangrijke wijzigingen aan die zien op de belastingheffing ten aanzien van de positie van de dga. In deze blog leest u meer over de aanstaande wijzigingen en de aandachtspunten hierbij!

Als gevolg van het Belastingplan 2024 komen er belangrijke wijzigingen aan die zien op de belastingheffing ten aanzien van de positie van de dga. In deze blog leest u meer over de aanstaande wijzigingen en de aandachtspunten hierbij!


31 december 2023 is aanstaande: de eerste peildatum voor de Wet excessief lenen. Heeft u als dga op deze datum een schuld bij uw eigen vennootschap(pen) van meer dan € 700.000? Dan zal het meerdere als een zogeheten fictief regulier voordeel in 2023 worden belast in box 2 tegen een tarief van 26,9%. Schulden die zien op de eigen woning zijn hiervan uitgezonderd. Met ingang van 2024 zal de grens voor toegestane leningen bij de eigen vennootschappen worden versoberd: op peildatum 31 december 2024 mag u nog slechts € 500.000 bij de eigen vennootschap lenen zonder dat belastingheffing in box 2 plaatsvindt.

Om onder deze grens te komen, overwegen veel dga’s om door middel van dividenduitkeringen hun schuldpositie bij de B.V. op te schonen. Maar wanneer is het verstandig om uit te keren en waar dient u rekening mee houden?

Belastingheffing in box 2 vindt in 2023 nog plaats tegen een tarief van 26,9%. Vanaf 2024 zal inkomen tot € 67.000 belast worden tegen 24,5%. Voor al het meerdere vindt belastingheffing dan plaats tegen een tarief van maar liefst 33%. Fiscaal partners kunnen in totaal € 134.000 aan dividend uitkeren tegen het lage tarief. Als u een niet werkende partner heeft, dient u vanaf 2025 echter ook rekening te houden met de afbouw van de algemene heffingskorting. Vanaf 2025 gaat box 2 inkomen namelijk meetellen voor de berekening van de algemene heffingskorting. Mocht u dus voornemens zijn om jaarlijks het lage tarief van € 67.000 te benutten voor uw niet werkende partner, dan dient u er rekening mee te houden dat door de afbouw van de algemene heffingskorting de effectieve belastingdruk over de aan uw partner toerekenbare uitkering vanaf 2025 niet 24,5% zal bedragen maar ruim 28%.

Indien u jaarlijks niet voldoende heeft aan een bruto dividenduitkering van € 67.000, dan is het voor u het overwegen waard om de uitkering van dividend naar voor te halen en in 2023 extra dividend uit te keren tegen het huidige tarief van 26,9%.

Vanaf 2024 zal het box 3-tarief stijgen naar 36%. Het aflossen van uw schuld bij de eigen BV kan derhalve ook leiden tot meer belastingheffing in box 3. Maatwerk is dus vereist!


Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan gerust contact op met uw belastingadviseur van Visser & Visser!

Auteur
Gerben Cools
Belastingadviseur