Vraag uw buitenlandse (EU) BTW uit 2023 terug voor 1 oktober 2024

woensdag 05 juni 2024

Als ondernemer ontvangt u mogelijk wel eens facturen waar BTW uit een andere lidstaat op staat. Neem bijvoorbeeld de kosten van overnachting voor een zakelijk verblijf in België. De BTW op deze factuur wilt u uiteraard graag terugvorderen, maar dit kan niet via uw reguliere Nederlandse aangifte omzetbelasting. U dient hiervoor een teruggaafverzoek van BTW uit andere EU-landen in te dienen bij de Belastingdienst.

Voorwaarden

Bij het terugvragen van BTW uit een ander EU-land gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U heeft geen BTW-registratie in de lidstaat waarvoor u een teruggaafverzoek wilt indienen.
  • U gebruikt de gekochte goederen en/of diensten voor met BTW belaste bedrijfsactiviteiten.
  • U maakte in het teruggaaftijdvak géén gebruik van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemers.
  • Doet u een teruggaafverzoek over een heel kalenderjaar, dan dient een drempel van € 50 te worden overstegen.
  • Doet u een teruggaafverzoek over meer dan één kwartaal, maar minder dan een kalenderjaar, dan dient een drempel van € 400 te worden overstegen.

Heeft u al een BTW-nummer in de betreffende EU-lidstaat?

Bent u in het bezit van een BTW-nummer in de EU-lidstaat waar u BTW wilt terugvorderen? U kunt deze BTW aftrekken in uw lokale BTW-aangifte. Het indienen van een teruggaafverzoek is dan niet nodig.

Verzoek voor 1 oktober om teruggaaf van BTW uit 2023

Wilt u buitenlandse BTW uit 2023 terugvorderen? Uw teruggaafverzoek dient dan voor 1 oktober 2024 te worden ingediend bij de Belastingdienst. Verzoeken die na deze datum nog worden gedaan, zullen mogelijk door het EU-land waar de BTW wordt teruggevraagd niet meer in behandeling worden genomen.

 Via het formulier ‘Aanvraag inloggegevens intermediairs voor terugvragen btw uit andere EU-landen’ kunt u eenvoudig de benodigde inloggegevens aanvragen. Vervolgens kan via het portaal van de Belastingdienst een teruggaafverzoek worden ingediend.

Btw uit Verenigd Koninkrijk

Sinds 1 april 2021 is het niet meer mogelijk om de btw uit het Verenigd Koninkrijk terug te vragen via het portaal van de Nederlandse Belastingdienst. Als u deze btw wilt terugvorderen, zal u een rechtstreeks verzoek doen bij de Britse Belastingdienst (HMRC) via het VAT65A formulier.  

In het Verenigd Koninkrijk geldt hierbij andere regelgeving. Zo wordt de teruggaafperiode niet per kalenderjaar bepaald, maar op basis van de periode tussen 1 juli en 30 juni. De uiterste deadline is hierbij zes (en geen negen!) maanden na de teruggaafperiode. Betaalde btw uit de maand juli 2023 moet dus vóór 31 december 2024 teruggevraagd worden.

Contact

Kunnen wij u helpen bij het terugvragen van BTW uit andere EU-lidstaten? Neem voor al uw vragen contact op met één van uw contactpersonen bij Visser & Visser Belastingadviseurs.

Auteur
Stefan van der Toorn
Manager Belastingadviseur