Voorkom belastingrente en regel tijdig uw aangifte inkomstenbelasting

donderdag 21 maart 2019

Als uit de aangifte inkomstenbelasting een te betalen bedrag volgt, kan er belastingrente verschuldigd zijn aan de Belastingdienst. Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. De belastingrente voor de inkomstenbelasting bedraagt minimaal 4%. Daarmee kan het rentebedrag fors oplopen. Het is daarom raadzaam om deze hoge rente te voorkomen. Dat kan door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen of door de aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande belastingjaar tijdig in te dienen.

Berekening belastingrente

Belastingrente wordt in rekening gebracht vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2018 geldt dat vanaf 1 juli 2019 minimaal 4% belastingrente wordt berekend.

De periode waarover belastingrente wordt berekend (renteperiode) voor het belastingjaar 2018, loopt van 1 juli 2019 tot zes weken na de dagtekening van de aanslag. Dit is de hoofdregel. Indien de Belastingdienst er echter langer dan drie maanden over doet om een aanslag op te leggen, wordt de renteperiode beperkt tot maximaal 19 weken na ontvangst van de aangifte. Indien het gaat om een verzoek voor het opleggen van een voorlopige aanslag dan wordt deze periode beperkt tot maximaal 14 weken na ontvangst van dat verzoek. Als de Belastingdienst moet afwijken van de aangifte dan geldt de hoofdregel.

Voorkom belastingrente

De belastingrente over de aangifte inkomstenbelasting 2018 kan worden voorkomen door vóór 1 mei 2019 een voorlopige aanslag aan te vragen of de aangifte inkomstenbelasting in te dienen. In het geval dat de Belastingdienst afwijkt van de ingediende aangifte, is het toch mogelijk dat er belastingrente in rekening wordt gebracht. Met onderstaande twee voorbeelden wordt het verschil geïllustreerd tussen de situatie waarin wel en geen belastingrente is verschuldigd.

Voorbeeld 1: geen belastingrente bij aangifte vóór 1 mei 2019 en zonder afwijking

U heeft op 30 april 2019 aangifte gedaan over het jaar 2018. U krijgt een aanslag met een te betalen bedrag. De datum van de aanslag is 10 december 2019. Voor deze aanslag heeft de Belastingdienst de gegevens uit uw aangifte zonder wijzigingen overgenomen. Ondanks dat de aanslag na 1 juli 2019 wordt opgelegd, wordt er geen belastingrente berekend. De reden hiervan is dat de aangifte voor 1 mei 2019 is ingediend én de Belastingdienst niet is afgeweken van de aangifte.

Voorbeeld 2: belastingrente bij aangifte vóór 1 mei 2019 en met afwijking

U heeft op 30 april 2019 aangifte inkomstenbelasting gedaan over 2018. Er wordt op 30 juni 2019 een voorlopige aanslag met een te betalen bedrag opgelegd die vervolgens wordt gewijzigd door de Belastingdienst. De datum van die nieuwe aanslag is 10 december 2019. In dit geval bent u wel belastingrente verschuldigd, omdat de Belastingdienst moet afwijken van de ingediende aangifte. De belastingrente wordt berekend volgens de hoofdregel, over de periode van 1 juli 2019 tot en met 21 januari 2020.

Vóór 1 mei

Het is belangrijk om tijdig een aangifte in te dienen, wanneer u verwacht dat u (fors) belasting moet betalen. Is het tijdig indienen van de aangifte 2018 niet mogelijk of heeft u uitstel gekregen voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, dan is het van belang om een verzoek voor het opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag in te dienen vóór 1 mei 2019.

Indien de voorlopige aanslag of de aangifte inkomstenbelasting 2018 na 1 mei 2019 wordt ingediend en de aanslag wordt na 1 juli 2019 opgelegd, is belastingrente verschuldigd over het te betalen bedrag. 

Belastingrente vergoed

U krijgt belastingrente vergoed, indien u recht heeft op een belastingteruggaaf op basis van uw ingediende aangifte inkomstenbelasting 2018, terwijl de Belastingdienst later dan 13 weken na ontvangst van uw aangifte en na 1 juli 2019 een aanslag oplegt. De belastingrente wordt in dat geval berekend over de periode vanaf 13 weken na ontvangst van de aangifte tot zes weken na de dagtekening van de aanslag.

Heeft u vragen over belastingrente, wilt u een verzoek indienen voor het opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag of wilt u de aangifte inkomstenbelasting door ons laten verzorgen? Laat het ons weten! Wij helpen u graag een stap verder.