Vacatiegelden voor de huisarts: hoe zit het met de btw?

maandag 30 juli 2018

Huisartsen: behandelen, toezichthouden, besturen. Btw?

Naast het behandelen van patiënten, voeren huisartsen vaak toezichthouders- en bestuurswerkzaamheden uit bij een branche-, beroeps- of werkgeversorganisatie. Meestal ontvangen zij daarvoor een beloning, die vacatiegeld wordt genoemd. Bent u een huisarts die vacatiegeld ontvangt? Lees dan aandachtig verder, want in deze blog wordt belangrijke informatie omtrent uw situatie gedeeld!

Behandeling ‘vacatiegeld-ontvangers’

Op 1 januari 2013 hebben, onder druk van de Europese Commissie, belangrijke wijzigingen op het gebied van toezichthouders- en bestuurswerkzaamheden plaatsgevondenEerder was er bij vijf of meer toezichthouders- en bestuursfuncties sprake van een btw-plicht. Vanaf 2013 is dat al bij één functie. De Belastingdienst is namelijk sinds die datum verplicht om werkzaamheden voor de omzetbelasting anders te behandelen dan voorheen.

Dit geldt ook voor u als huisarts. U zult uzelf afvragen of de btw-vrijstelling voor medische zorg hierbij als vangnet kan dienen. Het antwoord daarop is kort en krachtig: nee, helaas. Toch is er niet altijd btw verschuldigd. Zo zijn er verscheidene argumenten tegen btw-heffing aan te voeren en dus btw-heffing te voorkomen.

Uitsluiting btw-heffing

Allereerst dient u te bepalen of de beloning, die u ontvangt überhaupt een aanleiding geeft tot btw-heffing. In de volgende twee situaties kan er hoe dan ook geen btw-heffing optreden:

  • De beloning die u ontvangt voor uw werkzaamheden heeft een symbolisch karakter.

  • U ontvangt enkel een redelijke onkostenvergoeding voor uw werkzaamheden.

 Zijn de vorige twee situaties niet van toepassing op u? Ook dan is btw-heffing niet altijd aan de orde.Er zijn ook twee sterke argumenten aan te voeren, op basis waarvan de fiscus kan worden overtuigd dat er geen btw verschuldigd is in verband met het besturen en het houden van toezicht, namelijk:

  • Vacatiegelden zijn schadevergoeding

  • Belangenbehartiging


Vacatiegelden zijn schadevergoeding

Wellicht hebt u zich dat niet gerealiseerd, maar de beloning die u ontvangt dient eigenlijk als een schadevergoeding. Bij huisartsen is dit met name van belang. Huisartsen kunnen namelijk hun praktijk niet sluiten als zij deelnemen aan een vergadering. Dit leidt tot gederfde inkomsten. Om de verloren inkomsten te compenseren, ontvangt u een beloning. Concluderend, vacatiegelden zijn schadevergoeding voor uw gederfde inkomsten.

Belangenbehartiging

In het jaar 1999 heeft het Ministerie van Financiën een standpunt ingenomen ten aanzien van vacatiegelden. Dit heeft het ministerie gedaan in een niet gepubliceerde brief. Het feit dat de brief niet is gepubliceerd maakt de brief niet ongeldig. Uit die brief is het duidelijk geworden dat de vacatiegelden niet zijn belast met btw:

  • als u tijdens de uitvoering van uw toezichthouders- of bestuurswerkzaamheden,

  • de belangen behartigt van uw branche-, beroepsgenoten of achterban.

Aanspreekpunt
Stefan van der Toorn
Manager Belastingadviseur