Uw oudedagsverplichting (ODV) afstorten in een lijfrenteproduct?

maandag 19 februari 2018

Dit blog is geschreven door Jan Nuijt en mr. Sjoerd van der Draai

Het kan zinvol zijn om uw oudedagsverplichting (hierna: ODV) af te storten in een lijfrenteproduct. In dit blog zetten wij kort de belangrijkste voor- en nadelen op een rij.

Voordelen

Veiligstelling van uw ‘pensioen’vermogen
U onttrekt middelen aan de ‘risicosfeer’ van de bv en brengt deze onder bij een bank of verzekeraar.

Flexibiliteit
De ODV uitkering moet uiterlijk twee maanden na de AOW datum ingaan en loopt verplicht door tot 20 jaar na AOW datum. Een lijfrente-uitkering mag maximaal vijf jaar later dan de AOW-datum ingaan. Een lijfrente kan onder voorwaarden een kortere looptijd hebben dan 20 jaar. Door het splitsen of het hanteren van een andere looptijd kunt u ook enigszins spelen met de hoogte van de uitkeringen.

Liquidatie bv
U kunt de bv liquideren na het afstorten van de ODV (en eventuele andere stamrechten of lijfrenten). Dit kan u kosten besparen in de toekomst.

Nadelen

De rentestand
Bij de huidige historisch lage rentestand is het niet voordelig om het rendement voor lange termijn vast te klikken. Als alternatief kunt u ook overwegen een lijfrenteproduct te kiezen met een variabele, lage rente of een lijfrentebeleggingsproduct. Daaraan kleven uiteraard wel meer risico’s. Dat kan een reden zijn om nu te wachten met afstorten.

Uw geld zit vast in een product
Tot uw AOW datum kunt u niet meer aan het geld komen. Daarna pas geleidelijk na aftrek van belasting. Bovendien zit u vast aan de voorwaarden van het product van de bank of verzekeraar.

De bv heeft een liquiditeitsnadeel
De bv kan niet meer beschikken over de afgestorte middelen en deze dus niet meer gebruiken in de onderneming.

Lees ook het blog 'Is pensioen in eigen beheer omzetten in een ODV voordelig?'