Transfer Pricing: staat TP al op uw agenda?

dinsdag 02 oktober 2018

Bij een internationale bijeenkomst over Transfer Pricing (TP) een aantal jaren terug, vroeg één van de aanwezigen aan de spreker vrij vertaald: waarom zoveel aandacht voor TP wanneer de controle vanuit de Belastingdienst beperkt lijkt? De spreker vergeleek in zijn antwoord TP met het universum: het dijt alsmaar uit en er vliegt van alles door de lucht. Zolang het jouw onderneming niet raakt is er niets aan de hand, maar word je wel geraakt: ’than it will hit you hard’. Ik vond het een mooie metafoor en inderdaad: als het over TP gaat kun je maar beter ‘in control’ zijn. Maar hoe ben ik dan ‘in control’?

Het kersverse beleidsbesluit van de staatssecretaris van april 2018 geeft aanleiding TP nog eens op te frissen en te bezien waarom het is zo belangrijk is voor de multinationale ondernemer.[1]

Wat is transfer pricing?

Transfer pricing is niets meer dan het vaststellen van een zakelijke prijs op interne prestaties tussen onderdelen van multinationale ondernemingen.  Van alle handel in de wereld vindt ongeveer 70% plaats binnen concern. Zo begeleid ik bijvoorbeeld een onderneming actief in de fabricage van transportbanden voor bulkgoederen. De transportbanden worden door het moederbedrijf in België ontworpen en casco geproduceerd, vervolgens in Nederland afgemonteerd en uitgeleverd. Een stroom van leveringen, diensten, financieringen en mensbewegingen tussen de concernonderdelen in Nederland en in België.  Op basis van het at arm’s length beginsel worden deze concernonderdelen geacht onder die voorwaarden met elkaar te handelen, zoals ook onafhankelijke derden met elkaar zouden handelen: tegen marktconforme prijzen.

Multinationale ondernemingen zijn wettelijk verplicht transfer pricing documentatie in hun administratie te hebben, waarin de door hen gehanteerde verrekenprijzen zijn onderbouwd. Uiteraard vragen wij hier aandacht voor bij onze klanten. Maar een mooie tendens die we in onze praktijk zien, is dat steeds meer multinationale ondernemers al zelf TP op de agenda zetten. Dat is een goede ontwikkeling, want TP is op hoofdlijnen goed te volgen, maar in de uitvoering vrij complex. Het vraagt om een nauwe samenwerking tussen de belastingadviseur en de klant. Deze gecombineerde aanpak resulteert in documentatie welke de interne bedrijfskennis van de ondernemer combineert met onze professionele kennis en ervaring. Het opstellen van TP-documentatie is wat dat betreft ook een heel leuk traject. Maar hoe komen we tot TP-documentatie?

Hoe komen we tot TP-documentatie?

TP-documentatie is vormvrij[2], maar kent door de jarenlange ontwikkeling van TP in de fiscale praktijk inmiddels een bepaalde vaste opbouw en structuur waarmee men voorkomt dat bepaalde vereiste informatieverstrekking over het hoofd wordt gezien.

Het rapport begint met een korte schets van het bedrijf, een stukje geschiedenis, een beschrijving van haar bedrijfsactiviteiten, een beschrijving van de geografische markten waarin men actief is en een schema waarin haar tot een multinationaal verworden groepsstructuur wordt verduidelijkt.

Na deze meer algemene beschrijving wordt verder ingezoomd op het bedrijf. Waar bevinden zich de kernfuncties van het bedrijf? Denk aan sales, inkoop, fabricage, research & development, HR en uiteraard het management. Waar bevindt zich de activa van de onderneming, de bedrijfspanden, de machines en installaties, intellectueel eigendom, etc.

Vervolgens komen we tot de kern van het rapport. Hoe werken deze verschillende functies met elkaar samen en welke transactiestromen zijn er tussen de concernonderdelen te onderkennen? Tegen welke verrekenprijzen vinden deze transactiestromen plaats en met welke (voorgeschreven) methode(n) zijn de verrekenprijzen bepaald? Ten slotte de hamvraag: is dit ook een verrekenprijs die tussen onafhankelijke derden zou zijn overeengekomen en hoe kan dat worden onderbouwd?

Gefeliciteerd, u bent compliant

Wanneer de TP-documentatie is afgerond voldoet u aan de wettelijke documentatieverplichtingen en dat is een viermomentje waard. Hiermee voorkomt u (dure) discussies met de Belastingdienst, een discussie waarbij u met het ontbreken van TP-documentatie overigens al met 2-0 achterstaat. De Belastingdienst hoeft namelijk slechts de zakelijkheid van bepaalde transacties te betwisten en u moet vervolgens het tegendeel maar zien te bewijzen. Met kwalitatieve TP-documentatie staat u wat dat betreft een stuk sterker.  Staat TP al op uw agenda?

  1. Met de multinationale ondernemer wordt hier bedoeld: een ondernemer die in meerdere landen over een rechtspersoon dan wel (vaste) inrichting bevindt van waaruit bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.

  2. Bij een geconsolideerde groepsomzet van > 50 miljoen gelden wel specifieke voorschriften (master file en local file).

Aanspreekpunt
Manuèl de Jong LLM
Belastingadviseur