Talenten ontwikkelen voor de toekomst

maandag 25 januari 2021

Talent is ons kapitaal. Daarom hebben we binnen Visser & Visser het Young Professional Programma (YPP) opgezet. Dit programma is een investering met het oog op de toekomst, waarin de deelnemers hun kennis en persoonlijke vaardigheden ontwikkelen in een veelzijdig programma. Zo versterken we onze organisatie als geheel en zorgen we dat we voorbereid zijn op de toekomst. We zien het ook als een impuls voor de verbinding tussen medewerkers over disciplines en vestigingen heen.

Van nieuwe kennis en vaardigheden groeien we. De betrokkenheid van de Young Professionals is duidelijk te merken en ze nemen initiatieven om daar in de praktijk mee aan de slag te gaan. We laten een aantal collega’s dat deelnam aan het programma aan het woord: Leonard Mourits, Martine Arp, Wajid Hassan en Mark de Jong.

Vertrouwen

“Het is een ontzettend mooie ervaring om mee te hebben gedaan aan het YPP”, volgens Leonard. “Op meerdere vlakken hebben we enorm veel kunnen leren en fijn om samen te werken met collega’s die veelal in dezelfde laag in de organisatie zitten. We hebben hierin onze ervaringen kunnen delen, maar zijn ook tot de conclusie gekomen dat we tegen dezelfde problemen aanlopen. Daarnaast is het ontzettend mooi om op deze manier en in deze setting aan jezelf te werken. Dat Visser & Visser dit programma beschikbaar heeft gesteld, geeft mij vertrouwen in mijn werkgever. Met mijn collega’s uit het YPP hoop ik in de toekomst extra toe te kunnen voegen richting Visser & Visser. Het is goed om te merken dat de directie ons hierin steunt en het potentieel in ons (h)erkent.”

Spiegel

Wajid omschrijft het programma als zeer leerzaam, goed opgezet en uitermate waardevol. “Onder leiding van een uiterst bekwame trainer hebben wij onder meer inzicht gekregen in ons DISC-profiel en zijn wij bezig geweest met ons persoonlijk businessmodel. Ook was het zeer fijn om een coach te hebben met wie ik mijn ervaringen kon bespreken. Kortom, een waardevol programma gericht op de persoonlijke ontwikkeling van jou als professional.”

Mark vond het verhelderend om inzicht te krijgen in zijn eigen persoonlijkheid aan de hand van het DISC-model. “Eigenlijk hebben we dit model gedurende het hele jaar toegepast en dit laat zien dat DISC niet alleen maar een stukje theorie is, maar ook goed is toe te passen in de praktijk. Zelf vond ik het verhelderend om te zien hoe mijn profiel zich verhoudt tot collega’s en klanten met wie ik samenwerk.”

Voor Martine was het programma soms ook een ‘eyeopener’. “In de eerste sessie gingen we aan de slag met persoonlijkheidsanalyses ‘en groupe’. Het mooie was dat de trainer soms dingen liet gebeuren, ingreep en vervolgens reflecteerde op de situatie. Ik werd me bewust van mijn eigen gedrag en leerde hoe ik meer kan bereiken door dingen op een andere manier aan te pakken. Een confronterende maar wel zeer effectieve spiegel.”

Invloed en betrokkenheid

Tijdens het programma kwamen meerdere theorieën aan bod, waaronder de cirkel van invloed en betrokkenheid van Covey. Wajid: “Met behulp van de cirkel van invloed en betrokkenheid leerde ik dat het soms verstandig is om bepaalde zaken te laten en je in plaats daarvan te concentreren op datgene waarop je wel invloed hebt. Geluk is namelijk mogelijk als je accepteert dat je niet overal greep op hebt, en je tegelijkertijd richt op datgene waarop je wel invloed hebt.”

Verbondenheid

Samen deelnemen aan het Young Professional Programma zorgt voor verbinding. Mark: “Het mooie aan dit traject is dat je gedurende een jaar steeds met dezelfde collega’s en trainer samenkomt om afwisselend nieuwe thema’s te behandelen of te reflecteren op praktijksituaties. Op deze manier heb ik 10 collega’s verspreid over bijna evenzoveel vestigingen op een goede manier leren kennen, wat ook een stukje verbondenheid schept. Tijdens de sessies hebben we van elkaar geleerd en ondanks dat we allemaal in verschillende disciplines werken, blijken de ingebrachte casussen over het algemeen heel herkenbaar!”

Auteur
Visser & Visser
Accountants en adviseurs