Schenking voor eigen woning gaat wijzigen

woensdag 08 november 2023

Wilt u uw (klein)kind financieel helpen bij het kopen van een eigen woning? Of wilt u uw (klein)kind helpen bij het aflossen van zijn of haar eigen woning lening? Lees hieronder wat de mogelijkheden zijn om deze schenking nog belastingvrij te doen in 2023. Vanaf 2024 worden deze mogelijkheden verder ingeperkt. Onderneem actie in 2023! 

Vrijstelling voor schenkbelasting

Ouders

Op dit moment mogen ouders een eenmalige vrijgestelde schenking doen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar van € 28.947,-. Het bestedingsdoel is vrij. Het gaat om een eenmalige vrijstelling. De ouders mogen dus niet al eerder een schenking aan hetzelfde kind gedaan hebben waarvoor een beroep is gedaan op een verhoogde vrijstelling (bijvoorbeeld eenmalige schenking van ouders aan kind)

Aanvullende schenking voor eigen woning

Indien in 2021 of 2022 een schenking gedaan is aan kinderen waarbij in de aangifte schenkbelasting een beroep is gedaan op de eenmalige verhoogde vrijstelling voor een schenking eigen woning en het volledige bedrag van deze vrijstelling (in 2021: € 105.302,-; in 2022: € 106.671,-) nog niet is gebruikt, mag de schenking in 2023 nog aangevuld worden tot deze maximale vrijstelling.

Deze schenking moet wel aan verschillende voorwaarden voldoen. De schenking moet gebruikt worden voor:

  • de aankoop van een eigen woning

  • de aflossing van bestaande eigenwoningschulden

  • een verbouwing van de eigen woning

Andere voorwaarden zijn:

  • Het gaat om een eenmalige vrijstelling. De ouders mogen niet al eerder een schenking aan hetzelfde kind gedaan hebben waarvoor een beroep is gedaan op een eenmalige verhoogde vrijstelling

  • De schenking dient daadwerkelijk betaald te zijn en mag niet schuldig gebleven worden

  • De schenking dient uiterlijk besteed te zijn in het tweede kalenderjaar na het eerste jaar waarvoor een beroep is gedaan op de schenkingsvrijstelling. Dus als voor 2021 het eerst een beroep gedaan is op de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning, dan dient uiterlijk in 2023 het geld besteed te zijn voor de eigen woning, ook voor dat deel dat in 2023 geschonken is. Voor 2022 geldt het jaar 2024

  • Schriftelijke bewijzen hiervan moeten op verzoek worden getoond aan de belastingdienst 

Anderen

Ook andere personen dan de ouders, bijvoorbeeld een opa en oma aan een kleinkind, een oom of tante aan een neefje of nichtje, kunnen een schenking voor de eigen woning doen aan iemand tussen de 18 en 40 jaar. Voor deze schenking geldt de vrijstelling in 2023 van € 28.947,-. Eerder genoemde voorwaarden voor schenking eigen woning zijn hierop van toepassing. Ook andere personen kunnen eventueel gebruik maken van de aanvullende schenkingen op schenkingen uit 2021 en 2022, zoals hierboven genoemd.

Vanaf 2024 zal er voor andere personen dan ouders helemaal geen verhoogde vrijstelling meer zijn.

Aangifte schenkbelasting

Indien u een vrijgestelde schenking voor de eigen woning hebt ontvangen, moet er wel aangifte schenkbelasting gedaan worden. In deze aangifte doet u een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de schenking eigen woning.

Actie 2023

Indien u gebruik wilt maken van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, kunt u dit jaar nog de belastingvrije schenking van maximaal € 28.947,- doen. Uw (klein)kind heeft dan nog 2 jaar de tijd om de schenking te gebruiken voor de eigen woning. In de schenkingsovereenkomst kunt u opnemen dat de schenking wordt ontbonden indien de schenking niet wordt besteed aan de eigen woning. Ook kunt u dit jaar nog gebruik maken van de aanvulling op de eerdere schenkingen voor de eigen woning in 2021 en 2022.

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor u om een schenking te doen voor de eigen woning aan uw (klein)kind, neem gerust contact op met uw contactpersoon bij Visser & Visser Belastingadviseurs.

Auteur
Pieter Wisse
Belastingadviseur