Regel tijdig uw aangifte inkomstenbelasting 2020 en voorkom belastingrente

maandag 22 maart 2021

Houdt u liever 4% belastingrente in eigen zak? In deze blog leest u wat belastingrente is. Vervolgens leggen wij uit in welke gevallen u belastingrente bent verschuldigd. Daarna leest u wat u kunt doen om deze hoge rente te voorkomen. Tot slot geven wij aan wanneer u belastingrente krijgt vergoed.

Belastingrente

Als uit uw aangifte inkomstenbelasting een te betalen bedrag volgt, kan er belastingrente verschuldigd zijn aan de Belastingdienst. Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. Sinds 1 oktober 2020 bedraagt de belastingrente voor de inkomstenbelasting weer 4%, zoals wij hier eerder hebben gemeld. Daarmee kan het rentebedrag fors oplopen. Tijd voor actie dus om belastingrente te voorkomen.

Belastingrente verschuldigd

De hoofdregel is dat u belastingrente moet betalen als de Belastingdienst een aanslag met een te betalen bedrag oplegt op of na 1 juli volgend op het desbetreffende belastingjaar. De periode waarover belastingrente wordt berekend (renteperiode) voor het belastingjaar 2020, loopt van 1 juli 2021 tot zes weken na dagtekening van de aanslag. De belastingrente wordt vervolgens berekend over het bedrag dat u aan belasting bent verschuldigd.

Maximale renteperiode
Indien de Belastingdienst er echter langer dan drie maanden over doet om een aanslag op te leggen, wordt de renteperiode beperkt tot maximaal 19 weken na ontvangst van de aangifte. Indien het gaat om een verzoek voor het opleggen van een voorlopige aanslag dan wordt deze periode beperkt tot maximaal 14 weken na ontvangst van dat verzoek. Als de Belastingdienst moet afwijken van de aangifte, dan geldt de hoofdregel.

Belastingrente voorkomen

De belastingrente over de aangifte inkomstenbelasting 2020 kan worden voorkomen door vóór 1 mei 2021 de aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Als dat niet mogelijk is of als u daarvoor uitstel heeft gekregen dan is het van belang om een verzoek voor het opleggen van een (aanvullende) voorlopige aanslag in te dienen vóór 1 mei 2021.

Belastingrente bij afwijken

Als de Belastingdienst afwijkt van de (voor 1 mei 2021) ingediende aangifte, is het toch mogelijk dat er belastingrente in rekening wordt gebracht. Met onderstaande twee voorbeelden wordt het verschil geïllustreerd tussen de situatie waarin wel en geen belastingrente is verschuldigd.

Voorbeeld 1: geen belastingrente bij aangifte vóór 1 mei 2021 en zonder afwijking

Voorbeeld 2: belastingrente bij aangifte vóór 1 mei 2021 en met afwijking

Belastingrente vergoed

U krijgt belastingrente vergoed, indien u recht heeft op een belastingteruggaaf op basis van uw ingediende aangifte inkomstenbelasting 2020, terwijl de Belastingdienst later dan 13 weken na ontvangst van uw aangifte en na 1 juli 2021 een aanslag oplegt. De belastingrente wordt in dat geval berekend over de periode vanaf 13 weken na ontvangst van de aangifte tot zes weken na de dagtekening van de aanslag.

Heeft u vragen over belastingrente, wilt u een verzoek indienen voor het opleggen van een (aanvullende) voorlopige aanslag of wilt u de aangifte inkomstenbelasting door ons laten verzorgen? Laat het ons weten. Samen komen we verder!


Auteur
Wajid Hassan
Belastingadviseur