Krijg ik ondersteuning als jonge landbouwer?

woensdag 15 mei 2024

Vestigingssteun voor jonge landbouwers

Het kabinet gaat jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel ondersteunen. Minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) stelt hiervoor bijna € 240 miljoen beschikbaar uit zowel Europees als nationaal geld. Jonge boeren en tuinders ervaren, na de grote aankoopsom van een bedrijf, vaak in de beginperiode een hoge financieringslast, waardoor het lastig is te investeren in bijvoorbeeld verduurzaming. Het bedrag wordt uitgekeerd via verschillende subsidie openstellingen tot en met 2027. De eerste openstelling is van 3 juni tot en met 2 augustus 2024 en bedraagt € 75 miljoen, met een maximum van € 80.000 per aanvrager.

Jonge ondernemers die de subsidie willen aanvragen moeten een bedrijfsplan indienen bij de aanvraag die voor de komende vijf jaar de economische en ecologische doelen beschrijft. Het bedrijfsplan moet bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen op het gebied van klimaat, natuur en waterkwaliteit.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Voor deze subsidieregeling gelden voorwaarden voor de jonge landbouwer (aanvrager) en voor het bedrijf. Daarnaast moet de aanvrager een bedrijfsplan indienen.

Jonge landbouwer

De jonge landbouwer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Op 1 januari 2023 of later gestart met een landbouwbedrijf of een bedrijf (deels) overgenomen

 • Op 31 december 2024 niet jonger dan 16 jaar en niet ouder dan 39 jaar

 • Bedrijfshoofd op het moment van indienen van de aanvraag

 • Een land- of tuinbouwopleiding gevolgd of beschikken over passende vaardigheden

Bedrijfshoofd

Op het moment van aanvraag moet de jonge landbouwer ‘bedrijfshoofd’ zijn. Een jonge landbouwer is bedrijfshoofd wanneer deze als natuurlijk persoon een landbouwbedrijf volledig in eigen naam uitoefent of 100% van de aandelen bezit van een bv (of nv). In andere situaties moet de jonge landbouwer:

 • Doorslaggevende zeggenschap hebben

 • Blokkerende zeggenschap hebben bij beslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000

 • Minimaal 1.225 uur per jaar in het bedrijf werken

Wanneer heb je doorslaggevende zeggenschap

Een jonge landbouwer heeft doorslaggevende zeggenschap indien:

 • De jonge landbouwer middels een schriftelijke overeenkomst in een maatschap of vennootschap onder firma (vof) deelneemt waarbij meer dan 50 procent van het eigen vermogen in het bezit is van de jonge landbouwer

 • De jonge landbouwer meer dan 50% van de aandelen bezit in geval van een bv (of nv)

Opleiding en vaardigheden

De jonge landbouwer moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een diploma of getuigschrift bezitten van een middelbare of hogere opleiding land- of tuinbouw- of een aanverwante opleiding

 • Beschikken over aantoonbaar passende vaardigheden namelijk, op moment van aanvraag tenminste twee jaar (vanaf een leeftijd van 16 jaar) relevante ervaring met land- of tuinbouwproductie. Aangevuld met een diploma of getuigschrift van een cursus op het gebied van bedrijfsovername of agrarische bedrijfsvoering

Jonge landbouwer voor 1 januari 2023 in maatschap/vof

Een jonge landbouwer, die reeds voor 1 januari 2023 is toegetreden tot een maatschap of vof, kan ook voor subsidie in aanmerking komen indien pas vanaf 1 januari 2023 aan de voorwaarden van ‘jonge landbouwer’, o.a. bedrijfshoofd, wordt voldaan.

Bij aanvraag duidelijk maken

Bij de subsidieaanvraag zal duidelijk gemaakt moeten worden dat de jonge landbouwer pas vanaf 1 januari 2023 aan de definitie van bedrijfshoofd voldoet. Dit kan bijvoorbeeld door het insturen van een aangepaste overeenkomst.

Auteur
Henk Verheuvel
Accountant