Ken jij de wijzigingsvoorstellen voor belastingplan 2025?

woensdag 15 mei 2024

De voorlopige inhoud van wijzigingsvoorstellen voor belastingplan 2025 is gepubliceerd. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Aanpassing kavelruilvrijstelling

De kavelruilvrijstelling is van belang bij kavelruil waarbij vrijstelling heffing overdrachtsbelasting kan worden aangevraagd. In de praktijk werden ook bedrijfsgebouwen onder de kavelvrijstelling geschoven bij niet agrarische bedrijven. De wetgever vindt dit ongewenst en scherpt de kavelruilvrijstelling aan.  Met de aanpassing is kort gezegd de kavelruilvrijstelling in de overdrachtsbelasting niet meer van toepassing op opstallen (zoals bedrijfsgebouwen), met uitzondering van opstallen die bedrijfsmatig agrarisch worden gebruikt. Voor de agrarische opstallen is wel een voortzettingseis van toepassing. Betekent dat minimaal drie jaar de opstallen niet mogen worden verkocht.

Aanpassing herziening omzetbelasting

In de praktijk worden woningen na een (grote) verbouwing eerst kortdurend (btw-belast) verhuurd, om de btw op de verbouwingskosten te kunnen aftrekken. Vervolgens worden de woningen (btw-vrijgesteld) verhuurd. Omdat er bij groot onderhoud geen herziening van de aftrek plaatsvindt, drukt er geen btw op de verbouwingskosten. Om dit tegen te gaan, wordt een aftrekherziening op bepaalde onroerende investeringsdiensten voorgesteld.

Stapsgewijs verlagen MKB-winstvrijstelling naar 12,03%

De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op de fiscale winst uit onderneming. In het Belastingplan 2024 is de MKB-winstvrijstelling in de inkomstenbelasting per 1 januari 2024 op 13,31% gesteld en deze zou per 1 januari 2025 op 12,7% worden gesteld. Op basis van de voorjaarsnota wordt voorgesteld de MKB-winstvrijstelling met ingang van 1 januari 2025 op 12,03% te stellen. Deze maatregel is bedoeld om tegenvallers in de begroting op te vangen.

BPM-vrijstelling

Met ingang van 1 januari 2025 vervalt de bpm-vrijstelling voor de bestelauto van een ondernemer. De bpm zal voor bestelauto’s worden gebaseerd op de CO2-uitstoot. Wanneer het voornemen is om een nieuwe bestelauto te kopen, is het advies dat in 2024 te doen.

Auteur
Henk Verheuvel
Accountant