In 2022 kosten gemaakt voor uw monumentenpand? Vraag tijdig uw subsidie aan!

maandag 27 februari 2023

Als ik door het oude stadscentrum van een oude stad zoals Dordrecht of Goedereede loop, kan ik oprecht genieten van de statige monumentale panden. Als je een trotse eigenaar van zo’n monumentaal woonhuis zou vragen wat ervoor nodig is om een dergelijk pand in goede staat te houden krijg je waarschijnlijk te horen dat dit gepaard gaat met torenhoge kosten.

Men vindt het belangrijk dat de vele rijksmonumenten die Nederland rijk is in stand worden gehouden. Om dit mogelijk te maken is er een subsidieregeling in het leven geroepen om eigenaren van een monumentaal woonhuis een financiële compensatie te bieden voor de gemaakte onderhoudskosten. De regeling houdt in dat eigenaren achteraf maximaal 38% subsidie kunnen krijgen voor gemaakte kosten om het monumentenpand in stand te houden.

Voorwaarden voor de subsidie

De kosten die in aanmerking komen voor de subsidie dienen gemaakt te zijn voor restauratie of onderhoud aan monumentale onderdelen van rijksmonumenten. Kosten die zien op verbetering van het monumentenpand komen niet voor de subsidie in aanmerking. Of het pand dat u bezit een rijksmonument is, kunt u vinden in het rijksmonumentenregister.

Welke specifieke kosten in aanmerking worden genomen en welke kosten juist zijn uitgesloten kunt u vinden op www.cultureelerfgoed.nl. De subsidiabele kosten dienen bijvoorbeeld betrekking te hebben op dakbedekking, goten, fundering, constructies, kozijnen, schilderwerk, monumentaal interieur, etc.

Het is van groot belang om alle gespecificeerde facturen te bewaren die betrekking hebben op de eerder genoemde kosten. Deze onderbouwing dient meegestuurd te worden met de subsidieaanvraag. Daarnaast is het raadzaam om foto’s te maken voordat de werkzaamheden zijn gestart en nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Bij een eventuele controle is daarmee relatief eenvoudig aan te tonen welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Als de totale kosten meer bedragen dan € 70.000, dient u een inspectierapport aan te vragen voordat de werkzaamheden starten.

Aanvraag van de subsidie

De subsidie voor de in 2022 gemaakte kosten dient tussen 1 maart 2023 en 30 april 2023 aangevraagd te worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aanvragen buiten deze termijn worden niet in behandeling genomen, waardoor het recht op subsidie vervalt. De aanvraag dient u digitaal te doen met uw DigiD.

Voor de jaren 2020 tot en met 2023 was in totaal € 200 miljoen beschikbaar voor deze subsidie. Voor 2023 is nog € 68 miljoen over. De kans bestaat dat de subsidie dit jaar minder dan 38% zal bedragen. Wees er in ieder geval op tijd bij, want subsidieaanvragen na 30 april 2023 worden niet meer in behandeling genomen.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs van Visser & Visser Belastingadviseurs.

Auteur
Bert van der Laan
Belastingadviseur