Hoe u euro's bespaart door terugkeer uit de bv

donderdag 07 februari 2019

Onderdeel van onze praktijk is het blijvend nagaan of ondernemingen qua rechtsvorm nog steeds in het juiste jasje zitten. Van belang hierbij zijn onder meer aansprakelijkheid, fiscaliteit, samenwerking met andere partijen en overdraagbaarheid. De stap van eenmanszaak naar de besloten vennootschap (bv) komt vaak voor. Weet u dat de stap terug sinds 2001 ook mogelijk is? En dat die om fiscale en financiële redenen ook interessant kan zijn, bijvoorbeeld bij tegenvallende resultaten?

Fiscaal voordeel

Als gevolg van de ontwikkelingen in de inkomsten- en vennootschapsbelastingtarieven gecombineerd met de faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelastingsfeer is het om fiscale redenen minder snel interessant om uw organisatie in de bv uit te oefenen. Dus als u vanwege aansprakelijkheidsoverwegingen of andere redenen niet aangewezen bent op de bv: ga eens na of de eenmanszaak voor u een optie is en overweeg terugkeer uit de bv. De kosten voor het in stand houden van een bv vervallen dan ook, waardoor het jaarlijkse voordeel zo € 5.000 of meer kan zijn.

Dit voordeel is nog vele malen groter als uw bv na uitbetaling van uw salaris verliezen maakt. Over uw loon bent u immers wél loonheffing verschuldigd, terwijl uw verlies (nog) niet verrekend kan worden in de vennootschapsbelastingsfeer…!

Ruisend of geruisloos

Als u terugkeer uit de bv overweegt, komt u voor de keuze te staan: reken ik fiscaal af met de fiscus (ruisende terugkeer) of reken ik niet af en worden fiscale claims doorgeschoven naar de inkomstenbelastingsfeer (geruisloze terugkeer). De keuze hiervan hangt af van uw persoonlijke situatie. Als er geen sprake is van goodwill of meerwaardes in bedrijfsmiddelen kan de keuze voor ruisende terugkeer logisch zijn. De geruisloze terugkeer is omslachtiger, maar kan toch zinvol zijn als:

  • er wél meerwaardes zijn;

  • de BV ontbonden mag worden (verplicht bij geruisloos, niet persé noodzakelijk bij ruisend);

  • verliezen meegenomen dienen te worden;

  • overdrachtsbelasting op het bedrijfspand voorkomen moet worden.

Het behoud van de belastingclaim op reserves en goodwill gebeurt door het vormen van een zogenaamde terugkeerreserve.

Verliessituaties

Bij geruisloze terugkeer uit de bv worden opgebouwde - en dus nog te verrekenen - vennootschapsbelastingverliezen omgezet in inkomstenbelastingverliezen. Deze kunnen dan met toekomstige winsten uit onderneming verrekend worden in de inkomstenbelasting. Door het verplicht in aanmerking te nemen salaris was verliesverrekening in de bv in deze situatie vaak niet of te weinig mogelijk, waardoor de kans op het verdampen van verliezen niet uitgesloten was.

Complex

Terugkeer vanuit de bv naar de eenmanszaak is redelijk complex, want er moet met veel aspecten rekening gehouden worden. Betreft het een holdingstructuur? Is er sprake van beleggingsvermogen binnen de bv? Staat er een pensioenvoorziening of stamrechtverplichting op de balans? Is terugwerkende kracht mogelijk en gewenst? Wordt vanuit privé vermogen ter beschikking gesteld aan de bv? Het antwoord op deze en andere vragen kan medebepalend zijn voor de beantwoording van de vraag of terugkeer een zinvolle optie is.

Tot slot

Zit de bv nog als gegoten of past het jasje van eenmanszaak u beter? Vergeet dan niet dat terugkeer naar de eenmanszaak structureel voordeel op kan leveren!

Auteur
André Rozendaal
Relatiemanager