Hoe gek het ook klinkt: 80% belasting betalen kan voor u als werkgever heel voordelig zijn!

maandag 09 november 2020

Welke belastingadviseur zal zijn cliënt ooit adviseren 80% belasting te betalen? Dat doe je toch niet…?! Hoe gek het ook klinkt, 80% belasting betalen kan voor u als werkgever tóch heel voordelig zijn. Dus werkgever of DGA, leest u even mee over de werkkostenregeling van 2020 en pak uw kans!

De werkkostenregeling in het kort

De werkkostenregeling (WKR) geeft bedrijven de mogelijkheid om (zonder onderbouwing met bonnen) aan werknemers kostenvergoedingen of andere netto bedragen te betalen. Bijvoorbeeld in de vorm van een gratificatie of een incidentele netto beloning voor extra inzet. In 2020 hebt u binnen de werkkostenregeling een vrije ruimte van 3% over de eerste € 400.000 van uw fiscale loonsom. Over het meerdere bedraagt dit percentage 1,2%. Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet de vrije ruimte in 2020 eenmalig verhoogd en gelden de hierboven genoemde percentages.

Een voorbeeld uit de praktijk: Wij willen onze medewerker netto € 500 geven als beloning voor extra inzet in de loods. Kunnen we dit het beste als een bonus doen of in de vorm van uitbetaling van extra uren?

Optie A: bonus of optie B: extra uren?

Voor de desbetreffende werknemer zou het terugrekenen vanuit het nettobedrag naar een bruto bedrag betekenen dat u € 484 aan loonheffing moet betalen. Echter, daar is nog niet alles mee gezegd. U mag nog meer kosten betalen. Over het brutobedrag bent u namelijk ook premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw verschuldigd. Het bedrag van deze premies verschilt per werkgever. In dit geval komt dit uit op € 227. Totale kosten voor de werkgever zowel bij uitbetaling als bonus (optie A) of in de vorm van extra uren (optie B) € 1.211 (€ 500 netto + € 484 loonheffing + € 227 premies).

Optie C: werkkostenregeling

In geval u als werkgever voldoende vrije ruimte hebt, zou u deze € 500 netto kunnen uitbetalen. Stel dat u de vrije ruimte reeds volledig hebt benut, dan zou u 80% belasting (eindheffing) moeten betalen over het bedrag waarmee u de vrije ruimte overschrijdt. Zo’n percentage klinkt afschrikwekkend. Echter, waar u ook naar moet kijken, is over welke grondslag u dit percentage moet betalen. 49% van het bruto bedrag is gelijk aan 96% van het netto bedrag. Dus als een werknemer een belastingpercentage van 49% over het bruto bedrag moet betalen, is 49% van bruto gelijk aan 96% van netto. Het belastingpercentage van 80% is dan voordeliger. Naast het verschil in de te betalen belasting komt daar nog de besparing van de premies werknemersverzekeringen bij.

Als we bovenstaande voor u in een schematisch overzicht zetten, ziet u het volgende:

 

overzicht kosten werkgever in geval van bruteren

overzicht kosten werkgever i.g.v. voldoende vrije ruimte

overzicht kosten werkgever i.g.v. overschrijding vrije ruimte

netto voor werknemer

500

500

500

loonheffing i.g.v. bruteren

484

n.v.t.

n.v.t.

premies werknemersverzekeringen en Zvw

227

n.v.t.

n.v.t.

eindheffing overschrijding werkkostenregeling

n.v.t.

n.v.t.

400

 

 

 

 

totale kosten

1.211

500

900

In dit voorbeeld bespaart u € 311 als u 80% belasting zou moeten betalen als gevolg van overschrijding van de vrije ruimte binnen de WKR. 80% belasting betalen is tóch zo gek nog niet.

Meer weten over de mogelijkheden die de werkkostenregeling voor u als werkgever of DGA biedt? Neem contact op met uw Salarisadviseur van Visser & Visser. Misschien denkt u wel aan optie A of B en adviseren wij u waar u zelf nog helemaal niet aan had gedacht, namelijk: optie C.

Auteur
Laurens Haase
Senior Specialist