Het uitkeringsverbod bij een beroep op de NOW

dinsdag 01 februari 2022

Heeft u een subsidie ontvangen vanwege de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)? Dan krijgt u mogelijk te maken met beperkingen ten aanzien van het uitkeren van dividenden of bonussen aan aandeelhouders, bestuur en directie. Ook mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht. Het uitkeringsverbod moet voorkomen dat de NOW-subsidie direct of indirect wordt gebruikt voor de uitkering van dividend of bonussen, of dat door middel van inkoop van eigen aandelen kapitaal wordt onttrokken aan de onderneming. Het schenden van het uitkeringsverbod zorgt ervoor dat u de gehele subsidie moet terugbetalen. In deze blog leest u de regels over dit uitkeringsverbod.

NOW 1 (maart-mei 2020)

NOW 2 (juni-september 2020)

NOW 3 (oktober 2020-juni 2021)

NOW 4 (juli 2021-september 2021)

NOW 5 (november 2021-december 2021)

NOW 6 (januari 2022-maart 2022)

Overige aandachtspunten

Met dividenden worden gelijkgesteld andere winstuitkeringen aan derden buiten de groep. Als er een verplichting is op grond van een vaststellingsverklaring met de Belastingdienst of er een wettelijke plicht is om dividend uit te keren dan blijft dit toegestaan voor het gedeelte waarover de plicht geldt.

Het is door de staatssecretaris expliciet toegestaan om, ondanks het uitkeringsverbod, in een jaar dividend uit te betalen over een voorgaand jaar als de beslissing daarover al in een voorgaand jaar is genomen en over dat voorgaande jaar geen uitkeringsverbod van toepassing is.

Als er sprake is van een buitenlands groepshoofd, mag het buitenlandse moederbedrijf toch bonussen uitbetalen, dividend uitkeren en eigen aandelen inkopen zonder dat dat gevolgen heeft voor de loonsubsidie van de Nederlandse dochter. De uitzondering geldt alleen als het buitenlandse moederbedrijf zelf geen loonsteun in Nederland heeft aangevraagd.

Meer weten?

De auteurs van deze blog, Pieter Hoogendijk en Edwin Toric, werken als Belastingadviseur vanuit ons accountantskantoor in Barendrecht en Gorinchem. Ook vanuit onze andere vestigingen adviseren wij u graag!

Aanspreekpunt
Pieter Hoogendijk LLM
Manager belastingadviseur