Help! Een zakelijk geschil of conflict in een familiebedrijf?

maandag 18 oktober 2021

Tijdens gesprekken met ondernemers hoor ik regelmatig de wens om te ondernemen als familiebedrijf of als familie met elkaar om te gaan. Soms zijn er alleen familieleden bij betrokken die in het bedrijf werken, maar vaak zijn er ook familieleden die wel mede-eigenaar zijn, maar niet werkzaam zijn in de onderneming. Of wellicht is het bedrijf zonder familieband ontstaan vanuit de visie om samen als een familiebedrijf met elkaar om te gaan en een succesvol bedrijf te bouwen. Het heeft namelijk zo zijn voordelen. 

Voordelen van een familiebedrijf

Een familiebedrijf heeft vele voordelen: korte lijnen, financieel sterk, onderlinge betrokkenheid, familiecultuur, et cetera. Informeel en amicaal zijn misschien wel de twee woorden die de sfeer bij een familiebedrijf het beste omschrijven. Gezellig durven we daar ook zeker aan toe te voegen. Werknemers kunnen veilig groeien en voelen zich gehoord. Dat zijn waarden die, aangevuld met andere punten, helpen om samen dat succes of hogere doel te bereiken.

Communicatie is key

Ooit ben je alleen gestart. Daarna kwamen je kinderen in jouw onderneming. Dat wat ooit perfect werkte, gaat nu langs twee functielagen met een digitale wereld ertussen en andere werkwijzen, zoals online vergaderen en veel thuiswerken. Naast collega’s ben je ook familie. Hoe communiceer je met elkaar? Communicatie met elkaar wordt vaak vergeten. Hoe open en makkelijk verloopt dat met al die verschillende petten op en familiebanden die je goed wilt houden?

Visie & veranderingen bij een familiebedrijf

Visie is aan tijd en verandering onderhevig. Verandering is vaak lastig en pijnlijk, maar ook onmisbaar als je wilt groeien. De visie van vroeger om de beste vakman of het beste bedrijf in het dorp te zijn, is nu een regionale of (inter)nationale visie geworden. Wat voor spanningen kan dat geven in een familiebedrijf waar meerdere personen formeel of informeel leiderschap uitoefenen?
Hoe kun je nog steeds vasthouden aan je visie en kernwaarden, maar ook meegroeien met de tijd en groei van het bedrijf? Welke stappen zijn al genomen en wat werkt wel en wat (nog) niet? Wie durft nog de waarom-vraag te stellen?

Communicatie binnen een familiebedrijf

Allereerst speelt de verstrengeling van familie- en bedrijfsbelang die de communicatie kan bemoeilijken. Deze verstrengeling kan leiden tot emotionele uitspattingen, waardoor de focus niet meer op het zakelijke belang ligt. Daar hoeft niets mis mee te zijn, maar het kan de besluitvorming vertragen of verdoezelen.

De uitdaging is om met elkaar moeilijke zaken leren bespreekbaar te maken. Als een broer ook je collega is, is het moeilijk om bijvoorbeeld over het functioneren van jou als persoon te spreken. Het helpt daarbij om elkaars verantwoordelijkheden goed in beeld te krijgen en elkaar op die verantwoordelijkheden te durven aanspreken.
Ook het elkaar de ruimte geven in het persoonlijk functioneren is veelal een uitdaging. De oprichter van het familiebedrijf kan vaak moeilijk loslaten en beperkt daarmee de ruimte voor de volgende generatie om de leiding daadwerkelijk te kunnen overnemen. Daarnaast hebben oprichters zich vaak geïdentificeerd met het bedrijf en hebben ze daarnaast geen eigen leven gecreëerd doordat ze altijd met hun onderneming bezig waren.

Investeer in de relatie binnen het familiebedrijf

Wat nu als je een conflict hebt en je er met elkaar niet meer uitkomt? Wat kan mediation daar dan aan bijdragen?
Partijen bedenken samen de oplossing en kunnen daardoor in de toekomst ook beter met de uitkomst leven. Dit maakt het mogelijk de relatie in de toekomst op een goede manier voort te zetten. Er is sprake van een groot leereffect.

Conflicten bij familiebedrijven lenen zich dan ook bij uitstek voor mediation. Door de onderlinge familierelatie zal men niet zo snel afscheid van elkaar kunnen of willen nemen. In tegenstelling tot mediation brengt een juridische procedure het conflict in de openbaarheid en kan het bewerkstelligen dat partijen niet meer tot elkaar komen. In een mediation is de vertrouwelijkheid gewaarborgd, zodat de kwestie uit de openbaarheid blijft en de mogelijkheid ontstaat op neutraal terrein met elkaar tot een oplossing te komen.

Zakelijke voorbeelden

  • Bedrijfsovername en onderhandelingen

  • Conflicten tussen aandeelhouders en bestuursleden

  • Relationeel conflict

  • Communicatie verbeteren

  • Zakelijk geschil of zakelijk conflict

  • Conflicten in de persoonlijke sfeer

    Wilt u meer weten over de mogelijkheden van conflictbemiddeling voor uw situatie? Visser & Visser helpt u graag met arbeidsmediation, zakelijke mediation of conflictbemiddeling op persoonlijk gebied. Leg ons gerust uw situatie voor. Samen kom je verder!

Auteur
Visser & Visser
Accountants en adviseurs