Geruisloze inbreng in de BV, profiteer mee!

donderdag 09 juli 2020

Speelt u met de gedachte om uw bedrijf om te zetten naar een BV, maar heeft u wat meer tijd nodig om de definitieve beslissing te maken? Dat is geen probleem! Het is namelijk mogelijk om een BV met terugwerkende kracht op te richten en uw onderneming daarin in te brengen. Dit kunt u gemakkelijk doen door middel van een intentieverklaring of een voorovereenkomst voor oprichting van een BV.

Geruisloze inbreng in de BV

Uw onderneming kan fiscaal gezien op twee manieren worden ingebracht. De onderneming kan ruisend worden ingebracht, dit wil zeggen met afrekening van de belastingclaim. Ook kan de onderneming geruisloos worden ingebracht, zonder dat er afrekening plaatsvindt.

Wat moet u doen?

Van belang is de soort onderneming die u wilt inbrengen in een BV. Wanneer u een eenmanszaak wenst in te brengen in een BV, dan heeft u daarvoor een intentieverklaring nodig. U geeft hiermee aan dat bij u de intentie bestaat om uw onderneming in een BV in te brengen. Wanneer u echter onderneemt in een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld een VOF of een maatschap), dan heeft u een voorovereenkomst nodig waarin wordt vastgelegd dat u met uw mede-ondernemers afspreekt de onderneming in te brengen in een BV. Zowel de intentieverklaring als de voorovereenkomst dienen via een speciaal geleide formulier van de Belastingdienst aangetekend te worden ingestuurd. U kunt dit formulier ook zelf downloaden op de site van de Belastingdienst. Belangrijk is dat u vóór
1 oktober 2020 een intentieovereenkomst of voorovereenkomst opstelt, deze ondertekent en samen met het geleide formulier opstuurt naar de Belastingdienst. Bij de geruisloze inbreng in een BV bedraagt de terugwerkende kracht maar liefst 9 maanden. Dit betekent dat de BV fiscaal gezien tot stand komt per 1 januari 2020. Vervolgens heeft u tot 1 april 2021 de tijd om de BV daadwerkelijk op te richten en uw onderneming daarin in te brengen. De winst die u maakt in 2020 komt dan fiscaal volledig toe aan de BV. Dat biedt mogelijkheden!

Wanneer interessant?

De inbreng van uw onderneming in een BV kan vanuit fiscaal perspectief interessant zijn indien:

 • De winst die u maakt meer bedraagt dan € 150.000 per jaar;
 • Er zich in uw onderneming stille reserves bevinden en u uw onderneming op termijn wenst te beëindigen;
 • U wilt de fiscale oudedagsreserve omzetten in een lijfrente bij uw eigen BV;
 • U maakt een behoorlijke winst met relatief weinig arbeid;
 • U wenst extern kapitaal aan te trekken;
 • Uw onderneming zeer innovatief is.

Bovenstaande opsomming is slechts een greep uit nog veel meer fiscale overwegingen. Ook kan de inbreng vanuit niet-fiscaal perspectief interessant zijn indien:

 • U de aansprakelijkheid in privé wenst te beperken;
 • U een samenwerking aangaat of er gaat een derde in uw bedrijf participeren;
 • U een bedrijf gaat overnemen;
 • De uitstraling van uw bedrijf een BV-vorm vereist, bijvoorbeeld door internationalisering.

Wat is het gevolg van de geruisloze inbreng?

Wanneer u uw onderneming geruisloos inbrengt in een BV komt er geen heffing van inkomstenbelasting aan te pas. De BV treedt in de plaats van uw onderneming en deze gaat ook verder met dezelfde boekwaarden. Wel zijn er aan de geruisloze inbreng een aantal voorwaarden verbonden. U dient namelijk een akkoordverklaring te tekenen voor de standaardvoorwaarden die de Staatssecretaris bij de geruisloze inbreng stelt. Ik noem slechts enkele attentiepunten:

 • Er geldt een vervreemdingsverbod op de aandelen in de BV voor een periode van 3 jaar;
 • De fiscale oudedagsreserve (FOR) valt belast vrij; om belastingheffing daarover te voorkomen, kan een lijfrente bij de BV worden bedongen.
 • Uw gehele onderneming dient te worden ingebracht; onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat vermogensbestanddelen achterblijven.
 • Uw onderneming mag niet in de BV worden ingebracht met als enkel doel om de onderneming direct daarna aan een derde over te dragen;
 • Een incidentele hoge bedrijfsbate die is behaald in de voorperiode van de BV kan niet worden aangemerkt als een incidenteel fiscaal voordeel en staat daarmee niet in de weg aan de terugwerkende kracht van de geruisloze inbreng;
 • Het blijven genieten van winst uit onderneming na inbreng van de onderneming in de BV staat wel in de weg aan de geruisloze omzetting;
 • Ook participanten in een fonds voor gemene rekening hebben recht op de faciliteit van de geruisloze inbreng;
 • Bij de geruisloze inbreng van een samenwerkingsverband in een BV dienen de oprichters in (nagenoeg) dezelfde verhouding gerechtigd te zijn tot het vermogen van de BV als dat zij waren bij het samenwerkingsverband;
 • Bij het verhuren van de onderneming kan een geruisloze inbreng in een BV onder omstandigheden zijn uitgesloten;
 • Ook bij huurverkoop van de onderneming kan de geruisloze inbreng uitgesloten zijn. Pas wanneer de huurverkoopovereenkomst van de onderneming is ontbonden, is een geruisloze inbreng weer mogelijk. 

Waarom kiezen: geruisloos of ruisend?

Bij het inbrengen van uw onderneming in een BV heeft u de keuze om dit geruisloos of ruisend te laten geschieden. Op het eerste gezicht heeft de geruisloze inbreng de voorkeur, aangezien er dan geen afrekening plaatsvindt. Echter, zoals hiervoor beschreven gaat de geruisloze inbreng gepaard met een aantal voorwaarden. Onder andere met een vervreemdingsverbod die geldt voor een periode van drie jaar. Dit is één van de redenen om een ruisende inbreng in een BV te overwegen. Wanneer er namelijk in uw onderneming geen stille reserves aanwezig zijn, kan een ruisende inbreng een gunstigere en effectievere oplossing zijn. Belangrijk is dat u een goed afgewogen keuze hierin maakt en daarbij weet dat de fiscale gevolgen van de alternatieven totaal anders zijn. Bij een ruisende inbreng van uw onderneming worden de stille reserves en goodwill gerealiseerd, terwijl deze bij de geruisloze inbreng worden doorgeschoven naar de BV. Overigens kan de belastingheffing bij een ruisende inbreng worden voorkomen door het bedingen van stakingslijfrenten van de BV.

Achteraf kiezen

Nu begrijpen wij goed dat u mogelijk twijfelt over wat de beste oplossing is, zeker nu beide varianten hun voor- en nadelen hebben! Mogen wij u dan geruststellen? Het komt in de praktijk vaak voor dat nog niet duidelijk is wat de beste oplossing is of dat u simpelweg nog niet beschikt over de meest recente cijfers. Het is dan ook mogelijk om een intentieverklaring of voorovereenkomst op te stellen, waarin u uzelf de mogelijkheid geeft om achteraf te kiezen voor een geruisloze inbreng van uw onderneming of voor een ruisende inbreng. Ook willen wij benadrukken dat het opstellen en het insturen van een intentieverklaring of voorovereenkomst geen verplichting met zich meebrengt om daadwerkelijk een BV op te richten en uw onderneming daarin in te brengen. Het is vrijblijvend.

Twijfelt u nog steeds of ziet u de inbreng van uw onderneming in een BV wel zitten? Neem dan gerust contact op, wij helpen u graag want samen kom je verder!