Gebruikelijk loon DGA 2020: tijd voor een salarisverhoging of bonus?

donderdag 09 januari 2020

De kans is groot dat u in december uw personeel een salarisverhoging hebt toegekend. Mogelijk heeft u ook aan een aantal medewerkers een bonus verstrekt in verband met het behalen van hun target of voor het verrichten van een uitzonderlijke prestatie. Is het wellicht nu hoog tijd om uzelf als DGA een salarisverhoging te geven? En zo ja, wat is het gebruikelijk loon voor een DGA in 2020?

Hoger salaris DGA of dividend uitkeren?

Zoals elk jaar dient u als DGA kritisch de hoogte van uw salaris tegen het licht te houden. Dit jaar is er een extra reden om dit zorgvuldig te doen. Een verhoging van het salaris klinkt aantrekkelijk, maar de meeste DGA’s betalen liever niet meer belasting dan nodig is. Naast het feit dat u graag het toptarief vermijdt, geldt ook dat het tarief waartegen u aftrekposten kunt aftrekken de komende jaren substantieel wordt verlaagd. In 2020 kunnen aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek, premie arbeidsongeschiktheidsverzekering en giften niet meer tegen het toptarief worden afgetrokken (in 2020 49,5%), maar slechts tegen maximaal 46%. Dit tarief wordt komende jaren stapsgewijs verlaagd tot 37,05% in 2023. Dit betekent dat u als DGA bij een hoger salaris het hoge belastingtarief slechts gedeeltelijk terugkrijgt. Een hoog salaris kan dus fiscaal nadelig zijn.

Wat zijn de regels voor DGA-salaris?

Als DGA bent u zowel werknemer als aandeelhouder van uw BV. Voor uw werkzaamheden voor de BV ontvangt u een salaris. Als aandeelhouder heeft u recht op de winst die de BV maakt. Deze winst kan als dividend worden uitgekeerd naar privé.

Als u een lager salaris krijgt, betekent dit meer winst. Als over deze winst winstbelasting wordt betaald en vervolgens de netto winst uitkeert als dividend, bedraagt de cumulatieve belastingheffing circa 40%. In veel gevallen is het daarom aantrekkelijker om een dividenduitkering te doen (heffing circa 40%) in plaats van een salarisverhoging toe te kennen (heffing circa 50%).

Gebruikelijkloonregeling voor loon DGA 2020

Als DGA kunt u natuurlijk zelf uw eigen salaris vaststellen. Mag u uw salaris op een heel laag bedrag zetten? Nee, want er geldt wel een aantal spelregels, de zogenaamde gebruikelijkloonregeling. U dient namelijk als DGA een gebruikelijk loon te krijgen. Hoe hoog is het gebruikelijk loon voor de DGA? Uw salaris moet minimaal gesteld worden op het hoogste van onderstaande bedragen:

  • € 46.000;
  • Het salaris van de meestverdienende werknemer;
  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Let op: in 2019 bedroeg het minimale bedrag van het gebruikelijk loon nog € 45.000. Had u uw salaris op dit bedrag staan, dan moet u uw salaris dus sowieso verhogen in 2020.

De toets van 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is in de praktijk een bedrag dat lastig is vast te stellen. Het is lonend hier vooraf goed over na te denken om een zo laag mogelijk reëel salaris te kunnen onderbouwen. Overigens geldt voor DGA’s van innovatieve start-ups dat onder voorwaarden een lager salaris gehanteerd mag worden.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Of wilt u sparren over uw gebruikelijk loon? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Visser & Visser Belastingadviseurs.

Auteur
Jan Kieviet
Partner