Ex-werknemer in dienst nemen? Check vóóraf de arbeidsrechtelijke mogelijkheden!

donderdag 03 maart 2022

Langer dan 6 maanden uit dienst

Het is daarom goed te weten met welke regels u binnen het arbeidsrecht te maken heeft. U weet dan in elk geval vooraf wat de mogelijkheden zijn en kunt u die - indien gewenst - ook benutten. Het voorkomt bovendien een aanbod dat arbeidsrechtelijk niet juist is. Iets dat u niet wilt, ongeacht of dit als werkgever in uw voor- of nadeel is.

Is de terugkerende werknemer langer dan 6 maanden geleden uit dienst getreden? U kunt dit arbeidsrechtelijk dan hetzelfde behandelen in vergelijking met het aannemen van een nieuwe werknemer, die nooit eerder bij u gewerkt heeft. Op basis van het burgerlijk wetboek mag u dan 3 arbeidsovereenkomsten binnen een periode van 3 jaar sluiten met een proeftijd in het eerste contract. Verder bent u vrij als het gaat om het aanbieden van een functie, salaris en arbeidsvoorwaarden. Bent u als werkgever aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gebonden? Dan gelden de bepalingen zoals daarin bepaald.

Korter dan 6 maanden uit dienst

Indien de tussenliggende periode sinds de uitdiensttreding 6 maanden of korter is, gelden op grond daarvan wel specifieke arbeidsrechtelijke regels waar u rekening mee dient te houden. Dit verschilt per situatie zoals die zich voordoet. Zo speelt bijvoorbeeld een rol op welke wijze de arbeidsovereenkomst is beëindigd en of de terugkeer in dezelfde of een andere functie is. Dit is niet altijd zwart-wit maar kan twijfelachtig zijn, terwijl het wél bepalend is. Best lastige kost als u met deze materie onvoldoende of niet bekend bent en dit zich een keer voordoet. Ik adviseer u dan om hierover advies in te winnen. Wij kunnen u in dit soort situaties de duidelijkheid geven die nodig is. Bent u in deze materie op zich wat meer thuis, maar wilt u graag een check door ons? Begrijpelijk, ook hiervoor kunt u contact opnemen.

Financiële consquenties vermijden

Twijfelt u of een cao (nog) van toepassing is? Vermoedt u dat een (andere) cao van toepassing wordt of dat kan worden, vanwege bijvoorbeeld veranderde bedrijfsactiviteiten? Wij kunnen dit voor u beoordelen, zodat u daar bij het maken van afspraken (al) rekening mee kunt houden. Acties die ertoe bijdragen dat u niet onnodig of onbedoeld bepaalde toezeggingen doet, terwijl u daartoe niet verplicht bent. De financiële consequenties die hiermee samenhangen kunnen fors oplopen. Als ondernemer heeft u hiervoor vast een ander bestedingsdoel!