Eindejaarstips Agri 2023

woensdag 29 november 2023

Hierbij een selectie van de belangrijkste tips voor het einde van het jaar. Wat kunt u doen in de maand december?

Willekeurige afschrijving

Alleen in 2023 is er nog de tijdelijke maatregel willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen van toepassing. Het is dan ook interessant om investeringen, die in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving, in 2023 te doen. Het aangaan van een verplichting in december en het doen van een aanbetaling van 50% uiterlijk 31 december 2023, geeft de mogelijkheid om versneld af te schrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen in de jaarrekening van 2023. Ook gebroken boekjaren komen hiervoor in aanmerking mits de investeringen zijn aangegaan in 2023. Het advies is om ook hierbij 50% uiterlijk 31 december 2023 aan te betalen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als ondernemer kunt u gebruik maken van de KIA. Over een investeringsbedrag tot € 63.716,- kunt u 28% KIA claimen. Een fiscale aftrekpost van maximaal € 17.481,-. Wanneer er meer geïnvesteerd wordt dan € 117.991,- neemt de fiscale aftrekpost af. Bij een investeringsbedrag van € 353.973,- is er geen recht meer op KIA. Het advies is om investeringen goed te plannen over de verschillende boekjaren.

Energie-investeringsaftrek

De energie-investeringsaftrek (EIA) geeft in 2023 een extra aftrekpost op het inkomen en bedraagt in 2023 een percentage van 45,5%.  Dit percentage wordt in 2024 verlaagd naar 40%. Voor ondernemers met een kleinverbruikaansluiting kan het interessant zijn in december zonnepanelen te kopen. Zonnepanelen zijn in prijs gedaald en het is gunstig hierin te investeren. Voor 2024 kan tevens voor een heel jaar de mogelijkheid van saldering worden toegepast. Opgewekte stroom in de zomer wordt op basis hiervan verrekend met stroomafname in de wintermaanden. EIA is naast zonnepanelen op verschillende investeringen van toepassing. U kunt hiervoor de energielijst van RVO raadplegen. Milieu- en Energielijst 2023 | RVO.nl | Rijksdienst

Voor sommige investeringen is het mogelijk ISDE subsidie aan te vragen in plaats van EIA. ISDE is interessanter als er de wens om te verduurzamen en de belastingdruk laag is. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE) (rvo.nl)

Banksparen

Vanaf 2023 is de mogelijkheid van toepassen fiscale oudedagsreserve (FOR) ingetrokken. In 2022 was het mogelijk maximaal € 9.632,- FOR toe te voegen. Het schrappen van deze aftrek kan dan ook grote gevolgen op het belastbaar inkomen vanaf 2023. Wel zijn er vanaf 2023 ruimere mogelijkheden voor pensioenopbouw door het afstorten van lijfrentepremie in de vorm van banksparen. Dit betekent wel daadwerkelijk een bedrag storten bij een bankinstelling in 2023 om in aanmerking te komen voor aftrek in 2023.

Voorziening achterstallig onderhoud

Een voorziening treffen voor achterstallig onderhoud op erf en gebouwen is mogelijk. Zorg voor een offerte dat uiterlijk op 31 december 2023 is gedateerd.

Excessief lenen

Op 1 januari 2023 is de wet excessief lenen ingegaan. Op basis van deze wet mag er per 31 december 2023 door de directeur groot aandeelhouder (DGA) van een B.V. , maximaal € 700.000,- worden geleend voor consumptieve bestedingen en box 3 investeringen. Let op: ook leningen vanuit een B.V. aan een maatschap of persoonlijke onderneming waarin de DGA of zijn vrouw vennoot is, vallen onder deze regeling. Stem met uw adviseur af op welke wijze het bedrag van excessief lenen kan worden teruggebracht. Het bedrag van excessief lenen wordt per 31 december 2024 verder afgebouwd naar een bedrag van € 500.000,-.

Dividend uitkeren

In 2023 is een dividenduitkering belast tegen een aanmerkelijk belang (AB) tarief van 26.9%. Wanneer een forse dividenduitkering nodig is om onder de grens van excessief lenen te komen, is het te overwegen om in 2023 dividend uit te keren.  Bij kleinere dividenduitkeringen is advies dat pas in 2024 te doen. In 2024 wordt dividend tot € 67.000,- (€ 134.000,- samen met fiscaal partner) belast tegen een AB tarief van 24,5%. Het meerdere is belast tegen het AB tarief van 33%.

Werkkostenregeling (WKR)

In 2023 is er tijdelijk een extra verruimde vrije ruimte in de werkkostenregeling van 3% over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom van toepassing. Boven de fiscale loonsom van € 400.000,- is de vrije ruimte 1,18%. Stem met uw loonadministrateur af of de vrije ruimte in 2023 is benut. Het geeft werkgevers de mogelijkheid om medewerkers te belonen met een onbelaste uitkering. Ook een DGA kan gebruikmaken van de WKR.

Reiskostenvergoeding

Aan medewerker mag € 0,21 voor woon-werk verkeer worden vergoed. Een ondernemer kan ook voor zijn zakelijke kilometers met een privéauto € 0,21 doorbelasten naar zijn of haar onderneming. Zorg voor een specificatie van de gereden kilometers in 2023 voor zakelijke ritten. Ook ritten woon-werkverkeer zijn zakelijk.

Schenkingen

In 2023 kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid onbelast te schenken. Aan kinderen kan voor een bedrag van € 6.035,- onbelast worden uitgekeerd en aan een kleinkind is dat voor een bedrag van € 2.418,-.

Box 3 heffing

De box 3 heffing is gebaseerd op een forfaitair rendement. Voor effecten, een vakantiewoning, verpachte grond en uitgeleend geld aan kinderen die worden belast in box 3, is gerekend met een forfaitair rendement van 6,17%. Het werkelijk rendement is in de praktijk lager. Het advies is om bezwaar te maken tegen de definitieve aanslag box 3 heffing. Dat moet plaatsvinden binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, neem dan contact met ons op!

Auteur
Henk Verheuvel
Accountant