Duur(zaam) investeren

maandag 29 augustus 2022

Duurzaamheid is al lang geen modewoord meer, het is een must voor veel ondernemers. Zeker in deze tijden van stijgende energieprijzen (verdriedubbeling in anderhalf jaar!), de overheid en leveranciers die eisen stellen aan duurzaam ondernemen etc. Zo moet een kantoorpand vanaf 1 januari 2023 energielabel C of beter hebben.

Tegemoetkomingen voor duurzame investeringen

In onze wetgeving kennen we diverse tegemoetkomingen om bepaalde duurzame investeringen te stimuleren. Binnen de belastingwetgeving zijn er diverse regelingen zoals energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA), naast de algemene investeringsaftrek (KIA).

Ook buiten de belastingwetgeving zijn er diverse subsidies en regelingen, zoals bijvoorbeeld de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) bij aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp of isolatiemaatregelen. Bij grotere projecten is er Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE+), bijvoorbeeld bij een zonnepark of windmolens. Of het STAP-budget van € 1.000 per jaar subsidie bij investeren in jezelf (opleiding), waarmee je bepaalde opleidingen zelfs ‘gratis’ kan volgen.

Voorwaarden duurzaamheidssubsidies

Let wel op de voorwaarden die gelden voor de regelingen. Zo’n investering voor de energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek moet binnen drie maanden na aangaan investeringsverplichting worden gemeld. Let dus op dat het moment van ondertekenen (van de offerte) al bepalend is! Dit betekent dat de investering melden op het moment dat deze daadwerkelijk wordt geleverd, in sommige gevallen al te laat is als hier meer dan drie maanden tussen zit. Voor bijvoorbeeld de ISDE moet de aanvraag zelfs worden gedaan voordat de koopovereenkomst is gesloten!

Subsidies voor duurzaam ondernemen

En weet u overigens waar bijvoorbeeld de EIA en MIA allemaal voor geldt? Zonnepanelen en LED-verlichting weet u wellicht, dat zijn bekende energiebesparende investeringen waar EIA voor kan worden benut. Maar denk bijvoorbeeld ook aan:

  • HR-glas
  • Isolatie
  • Energiezuinig afzuigsysteem
  • Elektrisch frituurtoestel
  • Energiezuinige drankenkoeler
  • Spiegelcamera op vrachtwagen of bus in plaats van buitenspiegels
  • Accu voor opslag duurzaam opgewekte elektriciteit
  • Waterstofauto, elektrische auto met zonnepaneel of elektrische bus, taxi, bestelauto of vrachtwagen
  • 3D-printer voor duurzamer produceren, als het doel is om gebruik van grondstoffen te verminderen.

Kortom, ik hoop dat ik u toch heb getriggerd om nog eens naar uw investeringen te kijken. Wellicht komen deze regelingen toch dichterbij dan u denkt!

Wat levert duurzaam investeren op?

Bij energie-investeringsaftrek leidt de belastingkorting tot een besparing van gemiddeld 11% van de investering, mede-afhankelijk van de hoogte van de winst van de onderneming. Bij milieu-investeringsaftrek is dit percentage mede-afhankelijk van de investering, maar zal het percentage tussen de 6% en de 12% van de investering liggen.

Maak van een duurzame investering dus geen dure investering door het niet tijdig aanvragen van de beschikbare regelingen en daarmee het missen van (belasting)voordeel! Regelmatig contact over uw (duurzame) investeringen met uw relatiebeheerder is essentieel. Twijfelt u? Neem gerust contact met me op!

Auteur
Lukas Coenraats
Manager Belastingadviseur