Deadlines aangifte vennootschapsbelasting en publicatie jaarrekening, zet ze alvast in uw agenda!

maandag 08 maart 2021

Het is een prachtige uitdaging: uw bedrijfsactiviteiten opzetten in Nederland of uitbreiden naar Nederland. U heeft er vast goed over nagedacht voordat u dit besluit nam. Nederland als vestigingsland voor uw bedrijf is een goede keuze al zeg ik het zelf. Maar heeft u wel voldoende kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving? Er komt veel op u af en er moet veel geregeld worden. Het is een geruststellende gedachte dat u de adviseurs van Visser & Visser achter u heeft staan.

Deadlines vpb, jaarrekening en jaarcijfers

De vragen die ik regelmatig van klanten krijg, zijn de volgende: Wanneer is de deadline voor..? of Hebben we nog voldoende tijd om..? Het gaat dan over het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting, het opmaken van de jaarrekening, het publiceren van de jaarcijfers etc. Deze blog is bedoeld om u hier duidelijkheid over te geven. Als voorbeeld neem ik de jaarrekening over het boekjaar 2020. Hierbij ga ik er gemakshalve vanuit dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar.

Wanneer jaarrekening publiceren?

Het bestuur van de vennootschap heeft vijf maanden de tijd om de jaarrekening op te maken. De eerste deadline dient zich dan ook aan op 31 mei 2021. In de praktijk zien we echter dat deze termijn, bij bijzondere omstandigheden en na goedkeuring door de aandeelhouders, met nog eens vijf maanden wordt verlengd. Deze goedkeuring is normaal gesproken een standaard agendapunt op de aandeelhoudersvergadering bij het vaststellen van de jaarrekening over voorgaand boekjaar. De deadline verschuift hiermee naar 31 oktober 2021. Als gevolg van corona kan het bestuur ook zelfstandig besluiten over de verlening met vijf maanden. Dit is vastgelegd in de tijdelijke wet COVID-19.

Nadat de jaarrekening is opgemaakt, vindt vaststelling plaats in de aandeelhoudersvergadering. Hier heeft zij twee maanden de tijd voor. Bij een verlengde opmaaktermijn is de uiterlijke datum van vaststelling dan 31 december 2021. De publicatie van de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel moet kort daarna plaatsvinden. Dit moet binnen acht dagen na vaststelling, maar let op: uiterlijk 31 december 2021! Tijdig publiceren is belangrijk om mogelijke bestuursaansprakelijkheid, bij bijvoorbeeld een faillissement, te voorkomen.

Deadline aangifte vennootschapsbelasting en uitstel aanvragen

Vraagt u zich af wanneer u de aangifte voor vennootschapsbelasting moet indienen? Dat is eenvoudig. De aangifte moet namelijk uiterlijk 31 mei 2021 zijn ingediend. Ik hoor u denken: Maar hoe gaat dit dan samen met het opmaken van de jaarrekening? Wij vragen voor u standaard een jaar uitstel van aangifte vennootschapsbelasting aan bij de Belastingdienst. De termijn van aangifte vennootschapsbelasting kunnen wij hierdoor verlengen. Dat geeft u voldoende tijd om de jaarrekening op te maken. De datum van 1 mei 2021 om uw vennootschapsbelasting in te dienen is echter wel belangrijk om te noteren in uw agenda. Om belastingrente te voorkomen moet op die datum de juiste voorlopige aanslag zijn ingediend bij de Belastingdienst. Uiteraard kunnen wij u hiermee van dienst zijn. Niet heel ingewikkeld toch? De belangrijkste datums zet ik voor u nog op een rij:

  • Publicatiedatum jaarrekening 2020 31 december 2021

  • Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 1 mei 2021

  • Indienen aangifte vennootschapsbelasting 2020 31 mei 2022*

*Zorg ervoor dat u uitstel voor het indienen van de aangifte heeft geregeld.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de adviseurs van Visser & Visser.