De strijd tegen de onzelfstandige werkruimte aan huis: toch geen BTW-aftrek?

maandag 11 april 2022

Werken vanuit huis is in sneltreinvaart meer regel dan uitzondering geworden, waardoor zowel werknemers als werkgevers bekend zijn geraakt met de mogelijkheden die de fiscale wetgeving biedt bij het werken vanuit huis. Bijvoorbeeld de BTW-aftrek voor een kantoorruimte aan huis. Het verhuren van een (onzelfstandige) werkruimte aan huis door de DGA aan de eigen B.V. kan in sommige situaties fiscaal mooie voordelen opleveren. De Belastingdienst is echter minder enthousiast over deze fiscaal aantrekkelijke huishouding, zo is eind vorig jaar gebleken uit documenten die zijn gepubliceerd naar aanleiding van een Wob-verzoek.

Btw-aftrek zakelijk deel woning

Het verhuren van (een deel van) een woning is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Toch kan door de verhuurder en huurder in bepaalde situaties worden geopteerd voor verhuur mét omzetbelasting. De verhuurder kan hierdoor omzetbelasting op de kosten die zijn toe te rekenen aan het zakelijke deel van de woning terugvorderen. Als voorwaarde hierbij geldt dat de huurder het zakelijke deel van de woning voor ten minste 90% moet gebruiken voor met omzetbelasting belaste activiteiten.

Vooral bij nieuwbouwwoningen – waarbij aankoop-BTW betaald wordt – kan dit een mooi voordeel opleveren, maar ook de BTW op het zakelijke deel van bijvoorbeeld de energiekosten. Hierbij wordt vaak de oppervlaktemethode gebruikt.

Hoge Raad: aftrek mogelijk bij verhuur onzelfstandige werkruimte

De Hoge Raad oordeelde in 2013 dat bij verhuur van een onzelfstandige werkruimte aan een eigen B.V. sprake kan zijn van een zelfstandige economische activiteit. Een onzelfstandige werkruimte heeft geen eigen ingang en/of sanitaire voorzieningen. Hiervoor is in ieder geval vereist dat:

  • de werkruimte daadwerkelijk duurzaam gebruikt kan worden door de huurder;
  • de verhuurder een vergoeding ontvangt voor het gebruik van de werkruimte.

De verhuurder mag echter niet dezelfde persoon zijn als de DGA van de B.V. De verhuur wordt dan namelijk in samenhang met de dienstbetrekking bij de B.V. gezien. Een alleenstaande DGA kan een onzelfstandige werkruimte aan huis dan ook niet met omzetbelasting verhuren aan zijn eigen B.V., waardoor ook geen BTW kan worden teruggevorderd.

Een DGA die samen met zijn partner eigenaar is van een eigen woning kan onder voorwaarden, zo heeft de Hoge Raad in 2013 geoordeeld, wél BTW op de woning aftrekken. Als gezamenlijke eigenaren kan de onzelfstandige werkruimte als samenwerkingsverband worden verhuurd aan de B.V. Het samenwerkingsverband voor de BTW staat los van de banden die de DGA met zijn eigen B.V. heeft, waardoor de werkruimte met BTW verhuurd kan worden, zo werd ten minste lange tijd aangenomen.

Beleid Belastingdienst bij verhuur onzelfstandige werkruimte

De Belastingdienst houdt er echter een andere zienswijze op na, zo blijkt uit de documenten die het eind vorig jaar heeft vrijgegeven naar aanleiding van een Wob-verzoek. Ondanks het feit dat de Hoge Raad in 2013 oordeelde dat de verhuur van een onzelfstandige werkruimte aan huis door een samenwerkingsverband binnen de BTW kan vallen, neemt de Belastingdienst het standpunt in dat geen sprake is van een economische activiteit.

De Belastingdienst stelt namelijk dat uit jurisprudentie van het Hof van Justitie (Gemeente Borsele) kan worden afgeleid dat bij het verhuren van een onzelfstandige werkruimte (zonder eigen ingang of opgang en zonder sanitaire voorzieningen) niet wordt deelgenomen aan een algemene markt. Bewoners van een eigen woning zouden doorgaans namelijk geen onzelfstandig toegankelijk deel van hun woning verhuren aan willekeurige bedrijven. Er is volgens de Belastingdienst dan geen sprake van een concurrentieverhouding, waardoor deelname aan een algemene markt niet aan de orde is. Hierdoor kan geen sprake zijn van een economische activiteit, aldus de Belastingdienst.

Vragen over verhuur werkruimte aan huis?

Met het door de Belastingdienst gevoerde beleid wordt de strijd tegen de onzelfstandige werkruimte in de BTW weer aangewakkerd. Bent u voornemens een werkruimte aan huis te verhuren aan uw eigen vennootschap? Neem voor al uw vragen hierover contact op met één van uw contactpersonen bij Visser & Visser Belastingadviseurs.

Auteur
Dennis den Outer
Belastingadviseur