De regels rondom vakantie(dagen) voor werkgevers

dinsdag 25 mei 2021

Even terug in de tijd... In de loop der jaren zijn er door mijn vader al behoorlijk wat landkaarten aangeschaft. De landkaarten van België, Duitsland en Frankrijk zijn favoriet. Waar gaan we dit jaar naartoe? Er wordt wat ingezoomd op de gebieden waar we nog niet zijn geweest. Het ANWB-boekje wordt erbij gepakt en samen met mijn zussen kijk ik aan de hand van de pictogrammen of er wel een riviertje of een zwembad aanwezig is op de camping. Als je geluk had, stond er ook nog een kleine foto bij. Hoe goed wij het ANWB-boekje ook hadden uitgeplozen wanneer we op de bonnefooi naar Frankrijk gingen, de verwachtingen vielen wel eens tegen. Dan was een rivier eerder een stroompje waar je net in kon pootjebaden.

En dit jaar? Op de bonnefooi? Waarschijnlijk niet... De vaccinaties gaan gestaag door, vakantielanden gaan weer mondjesmaat open en de drang om eindelijk weer eens met vakantie te gaan is groot. Tijd voor werkgevers om een aantal zaken goed te regelen.

1. Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli

Op 1 juli 2021 vervallen de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2020 hebben opgebouwd (tenzij iets anders is afgesproken). Dat is elk jaar het geval, maar doorgaans hebben de meeste werknemers hun wettelijke dagen op 1 juli van het volgende jaar wel opgemaakt. Dit jaar is dat voor veel werknemers anders. Werknemers die niet konden werken vanwege de coronamaatregelen, bijvoorbeeld omdat ze in de horeca, een pretpark of in een winkel werkten, hadden al vrij. Op vakantie konden ze niet, dus reden om vakantiedagen op te nemen hadden ze niet. Maar ook werknemers die thuis hebben gewerkt of op de werkvloer aan het werk waren, hebben vaak veel minder vakantiedagen opgenomen. Een reisje naar Frankrijk zat er immers niet in.

Hierdoor hebben meer medewerkers dit jaar te maken met een overschot aan wettelijke vakantiedagen die op 1 juli aanstaande vervallen. Als werkgever kun je drie dingen doen:

  1. Informeer je medewerkers dat de wettelijke vakantiedagen per 1 juli 2021 vervallen.

  2. Wil je niet dat medewerkers massaal verlof opnemen, biedt de medewerkers aan om de vervaltermijn ter verlengen.

  3. Geen tijd gehad om vakantiedagen op te nemen? Laat dan weten dat deze vakantiedagen niet meer vervallen, maar na vijf jaar verjaren.

Let op: Afkopen van wettelijke vakantiedagen mag niet. Wettelijke vakantiedagen mogen niet worden ingewisseld voor geld gedurende het dienstverband. Het enige moment waarop werknemers wettelijke vakantiedagen mogen afkopen, is wanneer zij aan het einde van hun dienstverband wettelijke vakantiedagen over hebben. Die mogen (moeten) aan het einde van het dienstverband met werknemer worden afgerekend.

2. Reizen naar het buitenland

Op dit moment geldt het dringende advies om in quarantaine te gaan bij terugkomst uit een hoogrisicogebied (code oranje). Dat advies blijkt slecht te worden opgevolgd. Daarom heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend dat mensen die uit een hoogrisicogebied komen verplicht om in quarantaine te gaan. Die quarantaine duurt tien dagen, maar kan worden verkort als men na vijf dagen quarantaine negatief test op het coronavirus.

Verplichte quarantaine

Verplichtingen bij reizen met eigen vervoer, per boot, trein of bus

Duidelijk regels vooraf communiceren

3. Vakantieroosters

De verwachting is dat Nederlanders massaal vakantie gaan boeken als blijkt dat de coronabeperkingen aankomende zomer worden versoepeld. Daar komt bij dat medewerkers die reizen naar een land met code oranje (of een land dat tijdens het bezoek code oranje krijgt) een minimale quarantaineplicht van vijf dagen hebben. Als de bezetting al krap is, dan zorgt dat nog voor extra personeelstekorten.

Om teleurstellingen te voorkomen, maar ook om te zorgen dat iedereen gelijk wordt behandeld, is het goed om aan alle medewerkers bij voorbaat te laten weten welke vakantieaanvragen in aankomend zomerseizoen wel en welke niet (kunnen) worden gehonoreerd.

Let op: Als een werknemer een schriftelijke vakantieaanvraag indient, dan moet de werkgever, als hij de aanvraag wil weigeren, dat binnen twee weken na indiening van het verzoek doen. Na het verstrijken van deze termijn, is de vakantie overeenkomstig de wensen van de werknemer vastgesteld.

Auteur
Jochem Niemantsverdriet
Coördinator Salaris en HR