De overeenkomst tussen TVL en een pepermunt

maandag 04 oktober 2021

Laatst stopte ik in de lunchpauze bij een pompstation met een uitstekend assortiment belegde broodjes. Vanwege coronamaatregelen mochten maximaal 3 personen binnen aanwezig zijn. Bestellingen werden binnen opgenomen en buiten moest gewacht worden op de bestelling. Aangezien het wat miezerde en een koude wind waaide, was het wachten minder aangenaam. De bestelling werd na 10 minuten keurig overhandigd, zodat ik in mijn auto aan de lunch kon beginnen. Tot mijn verrassing was onder in de lunchverpakking een pepermunt gestopt. Niet om gevraagd, gewoon een extraatje! Wat is nu de overeenkomst van dit extraatje, met de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

TVL regeling

De TVL regeling is door de overheid gecreëerd, om ondernemers die kampen met omzetverlies als gevolg van coronamaatregelen en -effecten, financieel te compenseren. Doelstelling is behoud van onderneming, werkgelegenheid en continuïteit. Als accountants hebben wij een taak in de controle van de afrekeningen TVL. De TVL regeling bevat enkele financieel gunstige bepalingen.

Vrijstelling winstbelasting

Ontvangen TVL bijdragen zijn vrijgesteld voor de winstbelasting. Zowel voor vennootschappen die vallen onder de werking van de vennootschapsbelasting, als voor ondernemers met winst uit onderneming wordt TVL niet tot de winst gerekend. Effectief een voordeel wat kan oplopen tot ruim 40% van de ontvangen TVL. Verder is lopende de steunmaatregelen nog een wijziging aangebracht die voordelen biedt voor de hoogte van te ontvangen bijdrage NOW.

Vrijstelling omzetbegrip NOW

Ter behoud van werkgelegenheid is door de overheid de zogenaamde ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid’ (NOW) gecreëerd. Door corona-effecten getroffen bedrijven ontvangen steun in de vorm van loonkostensubsidie, zodat banen behouden kunnen worden. Er zijn drie NOW periodes. Voor de eerste twee periodes (NOW 1 en 2) geldt dat de ontvangen TVL meetelt voor de bepaling van de hoogte van de NOW. Vanaf de 3e NOW periode geldt dat TVL niet meer meetelt voor de bepaling van de hoogte van de NOW. In voorkomende gevallen een substantiële meevaller die leidt tot hogere NOW bijdrage, en beter financieel perspectief voor ondernemingen.

Kortom: door de vrijstellingen van winstbelasting en het niet meetellen voor de NOW ontstaat een ‘pepermunt’ effect. Een meevaller die menig ondernemer goed kan gebruiken. Voor de praktijk hebben deze vrijstellingen gevolgen.

Gevolgen voor de praktijk

Voor het opstellen van jaarrekeningen en belastingaangiften 2021 moet rekening worden gehouden met deze vrijstellingen. De impact op de fiscale- en financiële positie kan fors zijn. Ook geldt dat verschillende grondslagen, door verschil in voorwaarden, voor berekening van de omvang van de NOW bijdrage, kritische berekening en onderbouwingen vraagt. Kleine fouten kunnen forse financiële impact hebben, of zelfs leiden tot vervallen van recht op steun. De frisse pepermuntsmaak verandert dan in een nare nasmaak.

Meer weten?

Meer weten? Onze accountants en adviseurs kunnen u specifiek gericht op uw situatie adviseren. Zij zorgen ervoor dat de TVL en NOW juist wordt verwerkt in uw jaarrekening en fiscale aangifte!

Auteur
Mr. drs. Marinus van den Bos RA
Director Audit