De kleinschaligheids-investeringsaftrek in 2021

vrijdag 15 januari 2021

Investeert u als ondernemer in nieuwe bedrijfsmiddelen voor uw onderneming? Dan heeft u mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). In deze blog leest u hoe deze regeling werkt en wat er sinds 2021 is veranderd. Tip: er zijn meer investeringsregelingen, zoals de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), de EIA, de MIA, de VAMIL… En u kunt ze ook nog tegelijk gebruiken! Wij adviseren u graag, zodat u maximaal fiscaal voordeel behaalt.

Wat is kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

De kleinschaligheidinvesteringsaftrek 2021 geldt voor ondernemers en medegerechtigden. Als u in 2021 tussen de € 2.400 en € 328.721 investeert, heeft u recht op KIA. Per bedrijfsmiddel moet u wel minstens € 450 hebben geïnvesteerd. De KIA is een aftrekpost op de fiscale winst van uw eenmanszaak, VOF, maatschap of BV. De KIA wordt als volgt berekend:

 • Investeringen van € 2.400 tot € 59.170: 28% van het investeringsbedrag
 • Investeringen van € 59.170 tot € 109.574: vast bedrag van € 16.568
 • Investeringen hoger dan € 109.574: € 16.568 verminderd met 7,56% van het bedrag hoger dan € 109.574.
 • Als u meer heeft geïnvesteerd dan € 328.721 bedraagt de KIA € 0.

Uitgesloten investeringen

Niet alle investeringen tellen mee voor de KIA:

 • investeringen in gronden, woonhuizen, woonboten, dieren, financiële instrumenten en in personenauto’s (dus wél op bedrijfswagens en motoren)

 • investeringen bij u zelf (privé) of bij uw familie (al zijn er uitzonderingen)

 • investeringen die u gaat gebruiken om te verhuren. Verhuurt u binnen de groep? Dan krijgt u alleen KIA als u verhuurt binnen een fiscale eenheid Vpb. Deze moet dan wel vijf jaar in stand blijven om niet met desinvesteringsbijtelling te maken te krijgen. 

 • investeringen voor het bosbedrijf

 • investeringen waar u tegemoetkoming voor dubbele belasting voor krijgt

Let op bij desinvesteringen

Als u binnen vijf jaar vanaf het begin van het jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden het bedrijfsmiddel vervreemdt voor meer dan € 2.400 moet u desinvesteringsbijtelling toepassen. De KIA wordt dan naar rato teruggenomen. Als u vervreemdt na deze vijf jaar, geldt geen desinvesteringsbijtelling. De desinvesteringsbijtelling kan ook spelen bij verhuur of overdracht binnen de groep, of als u een bedrijfsmiddel dat u eerst zelf hebt gebruikt nu gaat verhuren aan derden. Raadpleeg voor een beoordeling uw adviseur.

De KIA en samenwerkingsverbanden

Bent u ondernemer in een VOF en maatschap? De regel is dan dat als de VOF investeert, u naar rato recht heeft op de KIA. Dus stel de VOF investeert in 2021 voor € 75.000: dan is er recht op € 16.568 aan aftrek. Als uw winstaandeel 70% is, kunt u in uw aangifte dus een aftrekpost opnemen van 70% x € 16.568 = € 11.598.

Bij samenwerkingsverbanden was toepassing van de KIA in de praktijk soms toch ingewikkeld. Het was bijvoorbeeld onduidelijk hoe de berekening van de KIA moest worden gemaakt als een vennoot binnen de VOF investeert én in zijn buitenvennootschappelijk vermogen investeert. Hier heeft de Hoge Raad in mei 2019 een uitspraak over gedaan en bij Prinsjesdag 2020 is een wijziging in de wet voorgesteld. De regeling werkt vanaf 2021 als volgt:

 • U neemt de investeringen van de VOF en telt deze op bij de investeringen die u in uw buitenvennootschappelijk vermogen hebt gedaan. Dus stel u bent voor 50% gerechtigd in een VOF en de VOF heeft voor € 30.000 geïnvesteerd. U heeft in uw buitenvennootschappelijk vermogen € 70.000 geïnvesteerd. Er is dan totaal voor € 100.000 geïnvesteerd.
 • U berekent de KIA over de totale investeringen. Dat is bij een bedrag van € 100.000 een KIA van € 16.568. 
 • U heeft recht op de KIA naar rato van uw aandeel in de VOF. Van de investeringen van de VOF komt immers 50% voor rekening van de andere vennoot. Dus € 15.000 komt voor uw rekening. Anders gezegd: u heeft recht op € 85.000 / € 100.000 x € 16.568 = € 14.082.

De KIA en meerdere ondernemingen

De KIA wordt bij BV’s per BV uitgerekend, tenzij u een fiscale eenheid vpb hebt gevormd. Dan wordt de KIA op het niveau van de fiscale eenheid vpb uitgerekend. Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting en heeft u meerdere ondernemingen? Dan mag u sinds 2021 de KIA per onderneming berekenen. Dat betekent dat u meerdere keren de KIA kunt opnemen in uw aangifte.

Advies over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De KIA is een aftrek die al bij kleinere investeringen u een mooi fiscaal voordeel geeft. Maak er gebruik van! Bij samenwerkingsverbanden en meerdere ondernemingen kan de KIA ingewikkeld zijn. Wij adviseren u dan graag!

Auteur
Pieter Hoogendijk LLM
Manager belastingadviseur