Data-driven accountancy: 1 + 1 = 4

maandag 07 november 2022

Door gebruik te maken van big data en data-analyse zou in het accountancyvak een nieuwe wereld opengaan als het gaat om real-time inzichten, automatisering en diepgaande analyses. De in het vorige decennium geïntroduceerde term ‘data-driven accountancy’ lijkt inmiddels dan ook alom bekend. Maar is dit inmiddels werkelijkheid geworden? En welke koers vaart Visser & Visser hierin? Laten we eens gaan kijken naar het gebruik van data bij de accountant.

Waarom data?

We hebben het met elkaar vastgesteld: Visser & Visser is met haar collega’s meer dan de som der delen. Mooi en absoluut waar. Ditzelfde principe geldt ook voor de waarde van een veelvuldigheid aan data.

Laten we als voorbeeld eens een adviseur nemen met een divers portfolio aan klanten. Een deel van de kennis die hij of zij vergaart bij bijvoorbeeld een drogisterij, kan ook ingezet worden bij een kledingwinkel. Wanneer de adviseur deze kennis vervolgens deelt met een collega, verkrijgen deze collega’s samen een vergroot inzicht in het vakgebied, zowel in de (conceptueel geziene) breedte als in de diepte. Hoe meer klanten, hoe efficiënter het gebruik van je kennis en toepassing ervan. Anders gezegd: 1+1=3.

En we gaan nog een stapje verder. Het totaal aan data van klanten bij Visser & Visser is zelfs meer waard dan ‘meer dan de som der delen’. Betekent dit dat data belangrijker is dan de adviseur? Zeker niet. Wat het wél aangeeft is dat kennisdeling binnen de organisatie zeer veel waarde heeft. De inzet van data ondersteunt hierin en maakt het mogelijk dit ook op grote schaal te realiseren. Kijkend naar de toekomst zal er steeds meer ruimte komen om hierin nóg meer waarde toe te voegen.

Wie heeft er baat bij een accountant die data-analyse toepast?

Er zijn verschillende manieren waarop data kan worden ingezet:

  • Met behulp van data kan informatie vanuit verschillende systemen of bronnen worden samengevoegd. Zo kan een helder totaalbeeld voor de klant worden gecreëerd, en dat kan leiden tot vernieuwde inzichten. Het kan fungeren als extra hulpmiddel in het geven van totaaladvies aan de klant, bijvoorbeeld door ontwikkelingen te signaleren op vlakken die de organisatie wel zullen raken maar die niet direct voortkomen uit de financiële cijfers. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van IT of wetgeving.
  • Data kan bijdragen aan een efficiënter administratie- en samenstelproces door intelligente koppelingen. Deze koppelingen zorgen ervoor dat zaken niet dubbel worden opgepakt. Door minder tijd bezig te zijn met de boekhouding kan de accountant zich vooral bezighouden met advisering aan de ondernemer.

Welke koers vaart Visser & Visser als het gaat om data?

Visser & Visser maakt optimaal gebruik van bestaande systemen. De huidige rapportagesystemen maken het mogelijk om data centraal te koppelen, zodat er minder handelingen nodig zijn om te komen tot financiële informatie. Hier blijft het niet bij, Visser & Visser bouwt structureel aan een basis waarin de beschikbare data optimaal kan worden benut. Zodat we niet alleen voorop kunnen lopen in een wereld waarin gebruik van data de standaard wordt, maar ook onszelf en onze klanten in staat kunnen stellen het verschil te maken in de markt waarin zij zich bevinden.

De wereld van data blijft zich ontwikkelen en daarmee worden de mogelijkheden tot het toevoegen van waarde ook steeds groter. Dat is een ongoing proces. Door de manier waarop Visser & Visser het gebruik van data inbedt in haar organisatie plukt niet alleen de accountancy de vruchten van data, maar benutten we de voordelen ook interdisciplinair. Zo bereiden we ons voor op de toekomst.

Benieuwd hoe data bij uw bedrijf optimaal kan worden ingezet? Of wilt u weten hoe Visser & Visser u daarmee kan helpen? Neem gerust contact met ons op en wij gaan graag met u in gesprek.