Dag van de tandarts | 5 gezondheidstips voor de ondernemende tandarts

vrijdag 05 maart 2021

Tandartsen zijn niet bij iedereen populair, maar ze zorgen er wel voor dat je gebit gezond blijft. Op de dag van de tandarts zaterdag 6 maart staan ze bij ons in het zonnetje en daarom geven wij vanuit de Branchegroep Zorg van Visser & Visser 5 gezondheidstips aan de ondernemende tandarts!

 1. Uw praktijk inbrengen in een BV
  Door tariefwijzigingen in zowel de inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting kan het sneller rendabel zijn om uw praktijk in te brengen in een BV-structuur. Bij het inbrengen van uw praktijk kunt u gebruik maken van fiscaal terugwerkende kracht naar 1 januari 2021. Daarmee profiteert u voor heel 2021 al van de lagere belastingtarieven. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er voor 31 maart 2021 een voorovereenkomst wordt geregistreerd bij de Belastingdienst en de BV-structuur uiterlijk 30 september 2021 is opgericht.

 2. Auto naar privé halen
  Voor nieuwe auto’s geldt dat het vooral in de eerste jaren voordelig is om de auto ‘op de zaak’ te zetten. Daarna is het over het algemeen snel voordelig om de auto naar privé te halen. Dit hangt natuurlijk af van het type auto en de verhouding tussen uw zakelijk en privégebruik. Als u een BV heeft, kunt u de auto vrij eenvoudig naar privé halen door deze over te schrijven bij de RDW. Heeft u een eenmanszaak/maatschap, dan is dat soms wat lastiger.

 3. Benut de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)!
  Investeert u als onderneming in nieuwe bedrijfsmiddelen, zoals een pand, uitbreiding van het aantal kamers of apparatuur? Dan heeft u mogelijk recht op deze subsidie. U krijgt de BIK in de vorm van een vermindering op de afdracht loonheffing. De subsidie bedraagt 3,9% op investeringen tot € 5 miljoen. De BIK kunt u combineren met de KIA, EIA, MIA of VAMIL. Dubbel voordeel dus! Het is belangrijk om tijdig en vooraf de juiste investeringsroute te bepalen.

 4. U heeft uitstel voor de eindafrekening voor de NOW 1.0
  Veel tandartsen hebben in 2020 de NOW 1.0 Rijksbijdrage aangevraagd. De termijn voor het aanvragen van de definitieve afrekening is (gelukkig) verlengd tot en met 31 oktober 2021 (dit was: 23 maart 2021). Dat betekent dat we langer de tijd hebben om de aanvraag te doen. Dit schept hopelijk ook meer duidelijk hoe de rijksbijdrage combineert met de Continuïteits-bijdragen van de Zorgverzekeraars.

 5. Hoe gezond zijn uw kengetallen?
  Heeft u deze paraat en kunt u de kengetallen direct aflezen uit uw tandartsendashboard? Uw praktijk is financieel gezond als u solvabel bent; dat is als uw solvabiliteit meer bedraagt dan 25% (eigen kapitaal gedeeld door het totale vermogen) en uw liquiditeit groter is dan 1,0. Oftewel, u bent in staat met uw kortlopende vorderingen al uw kortlopende schulden te voldoen. Een tandarts levert per dag aan omzet circa € 1.500 - € 1.750, een mondhygiënist € 600 - € 1.000 en een preventie assistent circa € 700 omzet per dag. De omzet per stoel bedraagt circa € 225.000 met een gemiddeld aantal patiënten van 1.000-1.200 per stoel.

Wij wensen alle ondernemende tandartsen een bloeiende praktijk toe. Laat u goed begeleiden en we wensen u en uw praktijk veel gezondheid toe!