Certificeren van uw ondernemingsvermogen, iets voor u?

dinsdag 10 oktober 2023

De laatste jaren zijn de belastingtarieven regelmatig gewijzigd. Dit geldt vooral voor de belastingheffing voor ondernemers. Nu de overheid begrotingstekorten verwacht, zou het zo maar kunnen zijn dat de belastingheffing voor ondernemers verder wordt verzwaard. Ook de bedrijfsopvolgingsregeling staat onder druk. Daarom is het raadzaam om na te denken over het schenken van (ondernemings)vermogen aan een jongere generatie.

Iets wat het overdragen of schenken van ondernemingsvermogen aan een volgende generatie in de weg kan staan, is dat u als ondernemer daarmee de zeggenschap over de onderneming verliest, terwijl u nog graag de lijnen uit wilt blijven zetten. Het is mogelijk om het (ondernemings)vermogen over te dragen en toch de zeggenschap (over de onderneming) te blijven behouden. Dit kan door het oprichten van een stichting administratiekantoor. De stichting verkrijgt alle aandelen in uw BV en geeft certificaten van aandelen uit aan u als aandeelhouder. Als u zelf bestuurder bent van de stichting kunt u via de stichting de zeggenschap uitoefenen in uw onderneming (BV). Als daarna de certificaten van aandelen geschonken worden, dan kunt u dus zelf de zeggenschap blijven behouden terwijl de voordelen en waardeontwikkeling van het bedrijf aan de opvolger toekomen.

Het certificeren van aandelen is ook te overwegen als het nog niet wenselijk is om al (ondernemings)vermogen over te dragen. Voor een stichting kan namelijk een opvolgend bestuur worden benoemd voor het geval de bestaande bestuurder zijn of haar taak niet langer kan verrichten. Als u aandelen in een BV houdt, dan vererven die bij uw overlijden. De erfgenamen verkrijgen dan de zeggenschap over de BV. Als de erfgenamen onvoldoende ervaring hebben om de onderneming te besturen en er daardoor onverstandige beslissingen worden genomen, kan dit de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Door het certificeren van de aandelen en het benoemen van een opvolgend bestuur kunt u dit voorkomen. U kunt immers zelf beslissen welke bestuurders u dan opvolgen.

dDoor het certificeren van uw ondernemingsvermogen (uw aandelen) kunt u de continuïteit van de onderneming waarborgen en bij overdracht van uw onderneming zelf de zeggenschap behouden zolang u wilt. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw (ondernemings)vermogen te certificeren? Neem dan contact met ons op!

Auteur
Mr. Huib Flikweert
Manager belastingadviseur