Buitenlandse (EU) btw terugvragen? Regel het voor 1 oktober 2021!

donderdag 23 september 2021

 

Als ondernemer ontvangt u mogelijk wel eens facturen waar BTW uit een andere lidstaat op staat. Neem bijvoorbeeld de kosten van overnachting voor een zakelijk verblijf in Duitsland. De BTW op deze factuur wilt u uiteraard graag terugvorderen, maar dit kan niet via uw reguliere Nederlandse aangifte omzetbelasting. U dient hiervoor een teruggaafverzoek van BTW uit andere EU-landen in te dienen bij de Belastingdienst.

Buitenlandse btw terugvragen: voorwaarden

Bij het terugvragen van BTW uit een ander EU-land gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U heeft geen BTW-registratie in de lidstaat waarvoor u een teruggaafverzoek wilt indienen.
  • U gebruikt de gekochte goederen en/of diensten voor met BTW belaste bedrijfsactiviteiten.
  • U maakte in het teruggaaftijdvak géén gebruik van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemers.
  • Doet u een teruggaafverzoek over een heel kalenderjaar, dan dient een drempel van € 50 te worden overstegen.
  • Doet u een teruggaafverzoek over meer dan één kwartaal, maar minder dan een kalenderjaar, dan dient een drempel van € 400 te worden overstegen.

Heeft u al een BTW-nummer in de betreffende EU-lidstaat?

Bent u in het bezit van een BTW-nummer in de EU-lidstaat waar u BTW wilt terugvorderen? U kunt deze BTW aftrekken in uw lokale BTW-aangifte. Het indienen van een teruggaafverzoek is dan niet nodig.

Verzoek voor 1 oktober om teruggaaf van BTW uit 2020

Wilt u buitenlandse BTW uit 2020 terugvorderen? Uw teruggaafverzoek dient dan voor 1 oktober 2021 te worden ingediend bij de Belastingdienst. Verzoeken die na deze datum nog worden gedaan, zullen mogelijk door het EU-land waar de BTW wordt teruggevraagd niet meer in behandeling worden genomen.

Via het formulier ‘Aanvraag inloggegevens voor terugvragen btw uit EU-landen’ kunt u eenvoudig de benodigde inloggegevens aanvragen. Vervolgens kan via het portaal van de Belastingdienst een teruggaafverzoek worden ingediend.

Hulp bij teruggaaf buitenlandse btw

Kunnen wij u helpen bij het terugvragen van BTW uit andere EU-lidstaten? Neem voor al uw vragen contact op met één van uw contactpersonen bij Visser & Visser Belastingadviseurs.