Beslaglegging loon: handel dit af!

vrijdag 03 december 2021

Als ondernemer wordt er verwacht dat u aan veel administratieve verplichtingen voldoet. Als er dan ook een brief binnenkomt over een mogelijk loonbeslag heeft dit misschien niet altijd prioriteit. Het is wel belangrijk om hier aandacht aan te besteden en actie op te ondernemen. Als u niet meewerkt aan het loonbeslag, dan kan de deurwaarder eisen dat u de schuld betaalt. Ook als u niet het volledige bedrag dat voor beslag in aanmerking komt aan de deurwaarder betaalt, bijvoorbeeld omdat u medelijden hebt met de medewerker, kan een deel van de schuld op u verhaald worden.

De eerste signalen van loonbeslag

Wellicht heeft u al signalen opgepikt dat een medewerker geldzorgen heeft. Bijvoorbeeld omdat hij vaak vraagt om een voorschot of naar het moment van de salarisbetaling. Wijs hem erop dat het verstandig is om hulp te zoeken, omdat er waarschijnlijk meer geldzorgen of betalingsachterstanden zijn. Hulp aanvaarden is eenvoudiger dan hulp vragen. Wellicht kunt u de werknemer op weg helpen en zo de geldzorgen beperken. Verstrek niet zomaar een voorschot. Wellicht kunt u dit later niet meer verhalen op de werknemer.

Een loonbeslag nadert

Als eerste zult u als werkgever een informatieverzoek in het kader van het derdenbeslag toegestuurd krijgen van een deurwaarder. U bent verplicht de Verklaring Derdenbeslag te retourneren. Ga bij de eerste signalen van een loonbeslag zo snel mogelijk met de werknemer in gesprek. Waarschuw de werknemer dat er een loonbeslag aankomt. Informeer dat hij het loonbeslag mogelijk kan voorkomen door een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser. Wees voorzichtig met de persoonlijke (financiële) gegevens van uw medewerker. Bewaar documenten op een veilige manier, zodat deze niet door anderen kunnen worden ingezien.

Het eerste loonbeslag verwerken

Begin zo snel als mogelijk met de inhouding. Het is belangrijk dat dit nauwgezet gebeurt. U maakt sowieso de beslagvrije voet over aan de werknemer. Ook heeft de medewerker recht op de gebruikelijke onkosten-vergoedingen. Bestaande inhoudingen voor bijvoorbeeld personeelsvereniging kunnen blijven plaatsvinden. Al het overige valt onder het beslag, dus ook vakantietoeslag, dertiende maand, overwerkvergoeding etc.

Bent u het bijvoorbeeld niet eens met de beslagvrije voet, dan kunt u als werkgever niet op eigen initiatief minder afdragen dan de beslagvrije voet die de deurwaarder heeft vastgesteld. Doet u dit wel, dan kan het verschil op u verhaald worden. Als de beslagvrije voet te laag is vastgesteld, kunt u de medewerker adviseren dit bij de deurwaarder aan te kaarten.

Een inhouding van de bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet, mag niet achteraf ingehouden worden op het loon van de werknemer, maar alleen vanaf de eerstvolgende salarisbetaling.

Wat te doen bij meerdere loonbeslagen?

Vaak komt het voor dat de schulden van de medewerker toch nog oplopen. Er volgt een tweede of een derde beslag. Bij meerdere loonbeslagen moet de werkgever de vragenlijsten van alle deurwaarders invullen. Uiteindelijk is de deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd verantwoordelijk voor de verwerking van loonbeslagen van andere deurwaarders. De eerste beslaglegger is de enige partij die beslag op het loon legt. Deze verdeelt vervolgens de beslagen over de overige schuldeisers. Hierbij wordt dan rekening gehouden met preferente beslagleggers. Zo gaat de schuld aan de Belastingdienst of Gemeente (voor zover het om terugvordering van bijstandsuitkeringen gaat) voor op de schuld aan een commercieel bedrijf. Dit gaat door tot de gehele schuld is voldaan inclusief alle kosten en rente. U wordt als werkgever geïnformeerd wanneer de vordering is voldaan. Stop dus niet zelfstandig met het loonbeslag. Uiteraard stopt de inhouding ook als de medewerker uit dienst gaat. Breng de deurwaarder hiervan op de hoogte.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw adviseur binnen Visser & Visser. 

Auteur
Visser & Visser
Accountants en adviseurs