Belastingvrij schenken: Schenking eigen woning 2021

maandag 14 juni 2021

Door de aanhoudende krapte en de alsmaar stijgende prijzen ligt de woningmarkt onder een vergrootglas. Ondanks de historisch lage rente en de per 1 januari 2021 ingevoerde vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters is het met name voor die groep erg lastig om een koopwoning te vinden. Heeft u een (klein)kind die in deze situatie zit en die u graag zou helpen op de woningmarkt? De successiewet voorziet in een mogelijkheid om ruim € 100.000, de zogeheten jubelton, ten behoeve van de eigen woning te schenken zonder dat hierover schenkbelasting verschuldigd is. In deze blog meer over deze vrijstelling!

Schenking eigen woning 2021

Sinds 2017 bestaat de mogelijkheid om eenmalig de schenkingsvrijstelling te verhogen naar ruim € 100.000 indien de schenking aangewend wordt ten behoeve van de eigen woning. Door een beroep te doen op deze vrijstelling besparen kinderen bij ontvangst van een schenking ter grootte van de volledige vrijstelling door hun ouders ca. € 10.000 schenkbelasting. Bij een schenking door een grootouder is dat zelfs ca. € 18.000.

Voorwaarden schenking eigen woning

Aan een dergelijke schenking zijn echter voorwaarden verbonden. Het moet dus gaan om een schenking ten behoeve van de eigen woning. Het bedrag dient te worden besteed aan bijvoorbeeld aanschaf en onderhoud van de eigen woning of aflossing van de hypotheekschuld ten behoeve van de eigen woning. De ontvanger van de schenking dient tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn op het moment van schenking. Daarnaast moet de schenking uiterlijk in het kalenderjaar van ontvangst of de twee daaropvolgende kalenderjaren zijn besteed. Wie in 2021 een schenking ontvangt, heeft dus tot 31 december 2023 de tijd om deze te besteden. Ook de betaling van de schenking kan worden uitgespreid. Er bestaat de mogelijkheid om de betaling te spreiden over een periode van drie achtereenvolgende kalenderjaren. Houd er wel rekening mee dat de ontvanger van de schenking bij ontvangst van de laatste betaling nog niet de leeftijd van 40 jaren bereikt mag hebben en de bestedingstermijn begint te lopen bij ontvangst van de eerste termijn.

Ondanks dat geen schenkbelasting verschuldigd is, dient er wel aangifte schenkbelasting gedaan te worden. Een beroep op de vrijstelling moet immers in de aangifte worden gedaan. Indien u in 2021 schenkt, dient u de aangifte voor 1 maart 2022 te hebben ingediend.

Afschaffing schenking eigen woning

Vanuit de politiek groeit nu de steun om de jubelton 2021 af te schaffen. Deze mogelijkheid tot belastingvrije schenking zou de ongelijkheid op de woningmarkt vergroten, de huizenprijzen verhogen en wordt door velen gezien als een cadeau voor de rijken. Het is dus nog maar de vraag hoe lang deze schenkingsvrijstelling nog blijft bestaan. Overweegt u om een schenking te doen aan uw kinderen, houd er dan rekening mee dat de vrijstelling mogelijk op korte termijn verdwijnt.

Als u vragen heeft over de schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning, dan kunt u contact opnemen met één van onze fiscalisten. Zij helpen u graag verder.

Auteur
Gerben Cools
Belastingadviseur