5 fases bij de start of overname van een mondzorgpraktijk

maandag 02 december 2019

Voor de Branchegroep Zorg van Visser & Visser stond november in het teken van de gehouden masterclasses voor de mondzorg, in samenwerking met onze partners ABN AMRO, Dentalair, Infomedics en KNMT.

In het kort laat Harro de Haan de vijf fases die bij de start van een nulpraktijk of de overname van een mondzorgpraktijk komen kijken de revue passeren.

Verkenning

Een goede voorbereiding is 80% van het succes. Begin met de opmaak van een Programma van Eisen (PVE) en Ondernemingsplan. Wat is uw ideale droompraktijk? Hoe ziet deze eruit? Betrek uw partner bij het ondernemerschap en regel een goed samenlevingscontract of stel huwelijkse voorwaarden op en een testament. Denk ook aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzamel goede adviseurs om u heen, want samen kunt u ondernemingskansen pakken en risico's voorkomen.

Goodwill

Wat gaat u overnemen? Alleen de patiënten of ook het materiaal, het instrumentarium, de apparatuur of de huisvestiging? Voor een praktijk met perspectief en een goede patiëntenpopulatie (het aantal actieve patiënten in de praktijk te meten aan de hand van het aantal C-11jes) betaalt u goodwill. Voor een solopraktijk of een wat kleinere praktijk - laten we zeggen tot 3 behandelkamers - wordt de goodwill vaak bepaald aan de hand van een genormaliseerd resultaat. Voor een grotere praktijk - vanaf 4 behandelkamers - wordt de goodwill vaak bepaald aan de hand van de kasstroom. Bedragen tussen € 40 en € 100 per patiënt zijn gebruikelijk. Ketens rekenen met veel hogere bedragen.

Boekenonderzoek

Of een due diligence. Het boekenonderzoek is nodig voor het vaststellen van de juistheid van de informatie en in beeld brengen van de kansen en de risico's van de praktijk. Een boekenonderzoek richt zicht vaak op de juridische, fiscale, economische en commerciële aspecten. In de praktijk richten wij ons vaak op de belangrijkste posten in de mondzorgpraktijk: personeel en huisvesting. Denk hierbij aan de Wdba en de overeenkomst van opdracht die geldt voor de waarnemers in uw praktijk. Denk ook aan de impact van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die vanaf 1 januari 2020 gaat gelden.

Het overnameproces

In de praktijk zijn er verschillende soorten overnamen. Denk aan een activa/passiva-transactie of aan een aandelentransactie voor een praktijk in een BV-structuur. De wijze waarop wordt overgenomen heeft gevolgen voor de belastingheffing en raakt daarmee de koopprijs. Steeds vaker wordt ook de in- en uitgroeimogelijk toegepast. In feite financiert de verkoper dan geheel of gedeeltelijk de koopprijs. Onderhandel niet alleen over de hoogte van de koopprijs, maar ook over de voorwaarden (huurcontract, balansgarantie) en over de financiering.

Financieringsaanvraag

Om de koopsom te betalen is financiering nodig. De verkopende praktijkhouder wil vaak zijn geld direct ontvangen vanwege pensionering. Ook voor de start van een nulpraktijk is financiering nodig. De financiering bestaat vaak uit een combinatie van: goodwill, huisvesting, verbouwing, inrichting, apparatuur en werkkapitaal, en kan daarmee dus in bedragen lopen. Voor de financieringsaanvraag is nodig: een ondernemingsplan, investeringsbegroting en een exploitatie- en liquiditeitsbegroting. Daarbij wordt niet alleen naar het zakelijk aspect, de praktijk, gekeken, maar ook naar de privé personen daarachter.

Wordt uw droom werkelijkheid? Dat kan! Verzamel de juiste mensen om u heen die u helpen om uw ondernemingskansen waar te maken en risico's te voorkomen.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Auteur
Harro de Haan AA RB FFP
Accountant